Pedagogisk Planering

advertisement
Pedagogisk Planering
Glanshammars skola
ALS, ELH
Termin:
Vt år 2
Naturorienterande ämnen
Inledning
Under detta tema kommer vi att arbeta med luft.
Vi kommer att prata om luftens grundläggandes egenskaper och hur de kan observeras.
Tolkade och konkretiserade mål
Du ska kunna ge exempel på luftens olika egenskaper.
T ex.
- Att luft består av något och att luft tar plats.
- Att luft kan vara kall och varm.
- Att luftmotståndet påverkas av föremålet.
Undervisning
Eleverna ska få upplevelser av kall och varm luft, motvind och medvind, inandning och utandning. Vi
undersöker hur olika föremål rör sig i luften och vad som påverkar att föremål faller olika fort. Vi kommer att
se filmer om luft, samt utföra olika experiment. Vi kommer att göra vissa undersökningar gemensamt och
några där eleverna själva kommer att få utforska och undersöka luftens olika egenskaper.
Experiment ur olika NO-böcker.
Behöver eld luft?
Vad finns i ett glas som verkar tomt?
Kan en ärta blåsas in i en tom glasflaska?
Vad finns i en kall flaska?
Kan luft ha en tryckande kraft?
Vad påverkar luftmotståndet?
Hur kan man utnyttja luftens egenskaper inom olika aktiviteter, t ex flyga med luftballong.
Bedömning
Vi kommer att bedöma:
Din förmåga att aktivt delta i samtal och diskussioner kring luft.
Din förmåga att aktivt delta i experiment och undersökningar utifrån tydliga instruktioner.
Din förmåga att efter ett experiment kunna dra slutsatser om luftens egenskaper.
Visa kunskaper
Genom att delta i experiment och genomgångar.
Utifrån experiment dra slutsatser om luftens egenskaper.
Genom att du kan ge exempel på olika egenskaper som luft har.
Läro- och kursplanemål
Centralt innehåll:
Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
Kunskapskrav:
Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till
egna iakttagelser. Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla
undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Sörensson, Alexandra 2012-05-10
Utskriven 2012-05-10
Download