LITTERATURLISTA för GRUNDKURS i ANTIKENS KULTUR och

advertisement
LITTERATURLISTA för ANTIKENS KULTUR och SAMHÄLLSLIV I vid
Stockholms universitet (30 högskolepoäng)
HÖSTTERMINEN 2011
Fastställd av Institutionsstyrelsen 2010-12-07
* = kan köpas genom institutionen
MEDELHAVSOMRÅDET FRAM TILL CA 1000 F KR (4 högskolepoäng)
Gates, C., Ancient cities. The archaeology of urban life in the ancient Near East
and Egypt, Greece, and Rome, Routledge, London & New York 2003 el. senare, s. 1192.
Morris, I. & Powell, B. P., The Greeks. History, culture, and society, Pearson Prentice
Hall, Upper Saddle River, NJ, s. 1-71.
Pedley, J.G., Greek art and archaeology. Prentice Hall, Indianapolis. 2007, s. enligt
lärarens anvisningar.
Preziosi, D. & L. Hitchcock, Aegean art and architecture, Oxford University Press,
Oxford 2000, 262 s.
Van Der Mieroop, M., A History of the Ancient Near East, ca. 3000-325 BC,
Blackwell, London 2003 el. senare, 368 s.
Samt litteratur enl. lärares anvisningar
MEDELHAVSOMRÅDET ca 1000 f Kr - ca 300 f Kr (9 högskolepoäng)
Gates, C., Ancient cities. The archaeology of urban life in the ancient Near East
and Egypt, Greece, and Rome, Routledge, London & New York 2003, s. 193-275.
Morris, I. & Powell, B. P., The Greeks. History, culture, and society, Pearson Prentice
Hall, Upper Saddle River, NJ, s. 1-437.
Patterson, C. B., The family in Greek history, Harvard U. P., Cambridge 2001, s. 300.
Pedley, J.G., Greek art and archaeology. Prentice Hall, Indianapolis 2007, s. enligt
lärarens anvisningar.
Price, S., Religions of the Ancient Greeks, Cambridge University Press 1999 el.
senare, 217 s.
* Wikander, C & Wikander, Ö., Etruskerna, Malmö Museer, Malmö 1987. 108 s.
Woodford, S., Images of myths in Classical Antiquity, Cambridge University Press
2002, 332 s.
Samt litteratur enl. lärares anvisningar
MEDELHAVSOMRÅDET ca 300 f Kr - ca 500 e Kr (11 högskolepoäng)
Gates, C., Ancient cities. The archaeology of urban life in the ancient Near East
and Egypt, Greece, and Rome, Routledge, London & New York 2003, s. 276-411.
*Ingemark, D., Gerding, H., Liv och död i antikens Rom. Lund 2000.
Morris, I. & Powell, B. P., The Greeks. History, culture, and society, Pearson Prentice
Hall, Upper Saddle River, NJ, s. 438-534.
Pedley, J.G., Greek art and archaeology. Prentice Hall, Indianapolis 2007, s. enligt
lärarens anvisningar.
Potter, D., Rome in the Ancient world. From Romulus to Justinian, Thames &
Hudson, London 2009.
Ramage, N.H. & Ramage A., Roman Art. Romulus to Constantine. Prentice Hall,
Indianapolis 2004 (fourth edition). 368 s.
Rives, J. B., Religion in the Roman Empire, Blackwell Publishing, Oxford 2007, 237 s.
Samt litteratur enl. lärares anvisningar
ÖVNINGAR KRING ANTIKT KÄLLMATERIAL (6 högskolepoäng)
Breitholtz, L. (red.), Litteraturens klassiker i urval och översättning. Grekisk
litteratur.1. Dikter och prosa. 2. Dramatik. Pocketutgåva. Norstedts Förlag,
Stockholm 1994. Urval enl. lärares anvisning.
Greene, K., Archaeology: An introduction, Routledge 1996, 3rd rev. ed., Ebrary (e-bok
www.sub.su.se). Urval enl. lärares anvisning.
Karlsson, G. (red.), Litteraturens klassiker i urval och översättning. Romersk
litteratur. Pocketutgåva. Norstedts Förlag, Stockholm 1994. Urval enl. lärares anvisning.
* Lind, L, Antika grekiska och romerska mynt, kompendium.
Woodford, S., Images of myths in Classical Antiquity, Cambridge University Press
2002, 332 s.
* Det grekiska alfabetet (stencil), 1 s.
* Vad säger inskriften? 2.uppl, kompendium, Göteborg 1976. 18 s.
Samt litteratur enl. lärares anvisningar
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards