AKSA01: Den grekisk-romerska antiken (grundkurs

advertisement
AKSA01: Den grekisk-romerska antiken (grundkurs)
Delkurs AKSA01:1
Medelhavsvärlden 900-300 f Kr
Läsanvisningar
Föreläsningarna under februari 2008
4 februari (ChW)
Samhällsutveckling under orientaliserande och arkaisk tid i
Grekland
Antikens historia, kap. 2, Järnåldern: Den grekiska världen, ss.
57-72, Central- och Västeuropa, Indien, Kina (= den tidiga
historiska grekiska världens kontext), ss. 78-81, Det
aristokratiska samhället och Urbaniserings-processen, ss. 8196; Ancient Greece, kap. 3, Intermezzo: Historical outline, ss.
56-64; kap. 4, Rich and poor, kap. 6, Power and the state (ssk.
om aristokratin), kap. 7, War and peace (ssk. hoplitväsendet),
kap. 11, Philosophy and science (ssk. den tidiga naturfilosofin);
Människors undran, Den stora världen: Naturfilosoferna, ss.
47-97.
7 februari (ER)
Grekisk kolonisation i väst och öst. Italien och det tidigaste Rom
Antikens historia, kap. 2 (jfr ovan), Kolonisationsperioden, ss.
69-71, Italien, ss. 73-77, Situationen i Mellanitalien, ss. 83-85;
Ancient Greece, kap. 3, ’The colonization movement, ss. 46-52
samt s. 140; Roman world, s. 28.
11 februari (ÖW)
Den grekiska polis-världen under klassisk tid. Den athenska
utvecklingen mot demokrati. Militära konflikter mellan greker och
perser och mellan greker och greker. Roms etablering som ledande
politisk makt i Mellanitalien
Antikens historia, kap. 3, Den klassiska tiden, 97-147; Ancient
Greece, kap. 3, Intermezzo: Historical outline, ss. 64-70; kap. 5,
Women, children and men, kap. 6 (ssk. den athenska
demokratin), kap. 7, War and peace (ssk. den klassiska tidens
militärväsende och krigshändelser).
14 februari (BW)
Svenska utgrävningar i Grekland: en helgedom till guden Poseidon
på ön Poros i Grekland
Ancient Greece, kap. 12, Religion and myth.
18 februari (ChW)
Livet i Athen under klassisk tid, materiellt och intellektuellt
20 februari (ChW)
Den attiska tragedin och den attiska komedin
Samma litteratur som inför lektionen den 11 februari samt
Ancient Greece, kap. 8, Work and leisure (jfr litt. till lektionen
den 22 januari), kap. 9, Literature and performance, kap. 11,
Philosophy and science (ssk. den klassiska tidens filosofi och
vetenskap); Människors undran, Den stora världen: En
geometrisk värld: Platon …, En organisk värld: Aristoteles …,
ss. 98-132; Världsdramatik I, enligt läraranvisning.
21 februari (ER)
Klassisk form: grekisk arkitektur, skulptur, vasmåleri
Ancient Greece, kap. 10, Visual arts.
25 februari (ÖW)
Utvecklingen under senklassisk tid i Grekland (och Italien) samt
Röd tråd: politisk historia 900-330-talet, rekapitulation
Antikens historia, samma avsnitt som inför lektionen den 11
februari, samt samtliga avsnitt i Antikens historia och Ancient
Greece som behandlar politisk historia.
27 februari (ChW)
Alexander den store. Etableringen av ett grekiskt-makedonskt
imperium
Antikens historia, början av kap. 4, Hellenismen (ss. 148153); Ancient Greece, kap. 3, Intermezzo: Historical outline,
69-70.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards