AKSA01: Den grekisk-romerska antiken (grundkurs) Delkurs

AKSA01: Den grekisk-romerska antiken (grundkurs)
Delkurs AKSA01:2
Medelhavsvärlden 300 f-300 e Kr Kr
Läsanvisningar
Mars-maj 08
27.3. (ChW)
Arvet efter Alexander. De hellenistiska rikena
Antikens historia, 153-160; Ancient Greece, 70-73
31.3. (ChW)
Hellenistisk tid. Filosofi och vetenskap
Antikens historia, 160-164; Människors undran, 133-153, 240264, 334-336
2.4. (ChW)
Hellenismens nya konstnärliga uttryck
(inget med fokus härpå i kurslitteraturen)
3.4. (ÖW)
Romersk republikansk tid: mellersta republiken s
Antikens historia, 138-143; 167-172; Roman World, 28-41
7.4. (ÖW)
Romersk republikansk tid: den sena republiken
Antikens historia, 172-182; Roman World, 42-47
10.4. (ÖW)
Romersk historieskrivning, gruppövning
Utdelat material.
Antikens historia, 190, 195, 197, 206, 228-229
14.4. (ChW)
Romersk kejsartid. Den tidiga kejsartiden
Antikens historia, 189-196; 202-210; Roman World, kapitlet The
emperors (50-67)
16.4 (ChW)
Romersk kejsartid. Hur förvaltades ett imperium?
Antikens historia, 207-210 (västra imperiet, romanisering),
Roman World, kapitlen The emperors (48-67), An imperial
people (68-89), Domination (110-137), The profits of empire
(292-319), War and piece (322-351)
17.4. (ChW)
Romerska livmiljöer, romerska livsformer. Med gruppövning
Antikens historia, 197-202, 206-210; Roman World, kapitlen An
Imperial metropolis (140-169), The empire of letters (172-199),
An empire of cities (202-230), Knowledge and empire (234257), Gods of empire (260-288)
21.4. (gästföreläsn.)
Det svenska Pompejiprojektet (R. Forsell, M. Nilsson)
Ling, Pompeii: History, life and afterlife
23.4. (ER)
Romersk konst och arkitektur
(inget med fokus härpå i kurslitteraturen)
24.4. (ÖW)
Romerska gravar och gravinskrifter.
Wikander, Italisk-romersk epigrafik;
Roman World, kapitlen Discovering ancient Rome (12-25, bl a
om gravinskrifter), The imperial metropolis och The
empire of letters (167-168, 184-185, om gravar och sarkofager)
28.4. (ChW)
Den sena kejsartiden. Med utblick mot Västroms fall och mot
Bysans
Antikens historia, kap. 6, Senantiken samt Epilog. Det
västromerska rikets fall (227-249).
Inget separat kapitel i Roman World, men material om sen
kejsartid insprängt i flera kapitel