Litteraturlista, systemvetenskap kandidat

advertisement
Litteraturlista, systemvetenskap kandidat
D0019N Programutveckling med Java
Deitel, P.J & Deitel, H.M. Java How To Program. Senaste utgåvan. Prentice Hall.
D0020N Utveckling av informationssystem
Larman, Craig Applying UML and Patterns – An Introduction to Object-Oriented Analysis
and Design and Iterative Development. Prentice Hall. ISBN: 0131489062
Bell, S. & Wood-Harper, T. How to set up Information Systems. Earthscan Publications 2003.
Finns tillgänglig online via universitetsbibliotekets tjänst ebrary.
D0004N Databaser I
Connoly, T. & Begg, C. Database Systems. Adison-Wesley. 4:e eller 5:e upplagan
I0006N Design av IT
Goodwin, Kim (2009) Designing for the digital age - How to create human-centered products
and services, Wiley Publishing, Indianapolis
G0002N Vetenskaplig teori och metod II
Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2007). Research Methods for Business Students.
4th ed. Prentice Hall.
D0025N Datakommunikation i informationssystem
Fitzgerald, J &, Dennis, A. Business Data Communications and Networking. Wiley 2007.
ISBN: 978-04717716-6 (0-471-77116-3). (Eller senare upplaga)
I0001N Verksamhetsutveckling med hjälp av IT
Byte av litteratur inför nästa läsår. Meddelas senare.
D0021N IT-projekt
Görling, S. Att arbeta med IT-projekt. Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-05223-6.
Hägerfors, A. Att samlära i systemdesign. Studentlitteratur. ISBN: 91-44-60411-4.
D0005N Databaser II
Connoly, T & Begg, C. Database Systems. Adison-Wesley. 4:e eller 5:e upplagan
D0006N Objektorienterad analys och design
Larman, Craig. Applying UML and Patterns – An Introduction to Object-Oriented Analysis
and Design and Iterative Development. Prentice Hall. ISBN: 0131489062
D0007N Objektorienterad programutveckling
Deitel, P.J & Deitel, H.M. Java How To Program. Senaste utgåvan. Prentice Hall.
I0005N IT-design från ett systemperspektiv
Checkland, P. & Poulter, J. (2006). Learning for Action. A Short Definitive Account of Soft Systems
Methodology and its use for Practitioners, Teachers and Students. Wiley, Chichester.
Vidgen, R., Avison, D., Wood, B. & Wood-Harper, T. (2002). Developing Web Information
Systems. Elsevier Butterworth-Heinemann.
D0031N Enterprise Architecture och SOA
Artiklar och länkar som finns tillgängliga i kursrummet i Fronter
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards