Epidemiology of Retained Placenta: Oxytocin an

Epidemiology of Retained Placenta: Oxytocin
an Independent Risk Factor
Margit Endler, M.D, Charlotta Grünewald, M.D, PhD, Sissel Saltvedt, M.D, PhD,
Obstetrics and Gynecology. 2012, April;199 (4) .
Sedwick C PLoS Biology Vol. 6, No. 12, e312
Bakgrund
• Kvarhållen placenta >30 minuter
• 2-3% i västvärlden
• Komplikationer:
Blödning
Infektion
Maternell död (3-10% Afrika)
Bakgrund
• Vem får placentaretention?
• Hur uppkommer placentaretention?
Bakgrund
1. Vanligare i västvärlden?
2. Enbart 3 tidigare studier
Enbart en studie med adekvat studiepopulation:
Combs and Laros. Obstet and Gynecol. 1991
Frågeställning
• Vad är riskfaktorerna för placentaretention?
• Vilka nutida aspekter av obstetrisk vård
inverkar på förekomsten av placentaretention?
Studiemetod
• Vad är nutida aspekter av obstetrisk vård?
• Oxytocin
• Instrumentell förlossning
• Värksvaghet
• Kejsarsnitt
• Epidural
• Övervikt
• Induktion
• Hög ålder
Studiemetod
Retrospektiv fall-kontroll studie feb 2007-mars 2010
•
•
•
•
16 209 förlossningar, 427 fall av PR
408 inkluderade, 408 kontroller
Power 80% förväntad
Multivariat logistisk regression
Multivariat logistisk regression
•
Ålder
•
BMI
•
Oyxtocin
•
Preeklampsi
•
Hypotyreos
•
Induktion
•
Diabetes
•
Förtidsbörd
Multivariat logistisk regression
Placentaretention
&
Oxytocin
Oxytocin
Univariat
logistisk
regression
Preeklampsi
Induktion
Hypotyreos
Förtidsbörd
Placentaretention
&
Oxytocin
&
Preeklampsi
Placentaretention
&
Oxytocin
&
Preklampsi
&
Förtidsbörd etc
S
L
U
T
M
O
D
E
L
L
Slutmodell
Unadjusted
Confidence
Adjusted
Confidence
Odds Ratio
Intervall
Odds Ratio
Intervall
Previous Retained Placenta
7.7
2.3-26.0
12.6
3.6-44.4
Preterm Delivery
3.1
1.6-6.2
3.2
1.6-6.6
Preeclampsia
3.5
1.6-7-9
2.8
1.2-6.7
Two previous miscarriages
2.0
1.1-3.8
2.6
1.3-5.2
Smoking
0.3
0.1-0.9
0.3
0.09-0.9
Parity≥ two
0.4
0.3-0.6
0.4
0.2-0.7
Oxytocin 10-194 min
1.3
0.9-1.8
1.2
0.8-1.9
Oxytocin 195-415 min
1.9
1.2-3.0
2.0
1.2-3.4
Oxytocin >415min
6.2
3.6-10.9
6.5
3.4-12.5
Oxytocin
Oxytocin
Är oxytocin en proxyvariabel för värksvaghet?
1. Värksvaghet inte signifikant i multivariat
modell.
2. Ingen signifikant trend när duration statifieras.
3. Värksvaga kvinnor utan oxytocin jämnt
fördelade.
Gemensam nämnare
Missfall, Förtidsbörd, Preeklampsi,(IUGR, DM)
• Defekt Placentation
• Oxidativ stress
Var finns placentaretention på kartan?
Preeklampsi
PR?
IUGR
Missfall
Diabetes
Slut
och
Tack!