Forskning på oxytocinets roll
och dess effekter
2010-09-27
Högskolan i Skövde
Beröring
2010-09-27
Högskolan i Skövde
Behovet av bättre hälsa
I dagens samhälle är negativ stress
och ohälsa ett stort problem.
Därför är det av stor betydelse att
göra interventioner
med syfte att reducera negativ stress
och främja, återhämtning,
välbefinnande och god hälsa
2010-09-27
Högskolan i Skövde
Oxytocin
Oxytocin
Oxytocin ökad lugn, mindre stress
Kroppseget oxytocin påverkar inte bara
livmodern och mjölkutdrivning vid
barnafödande
Oxytocin reglerar även en mängd
fysiologiska processer och påverkar
beteenden via effekter i hjärnan.
Vidare ger oxytocin upphov till förbättrad
social interaktion, ökat lugn och
minskad stress som återspeglas exempelvis i
sänkt blodtryck och sänkta cortisolnivåer.
2010-09-27
Högskolan i Skövde
Vad kan framkalla oxytocin?
Barnafödande
Massage-huden
Positiva möten
med djur-människor
????
2010-09-27
Högskolan i Skövde
Oxytocin
Oxytocin
Oxytocinets effekter
Lugn
Klarar negativ stress bättre
Sänkt blodtryck och puls
Lättare att knyta sociala kontakter
Ökad hälsa
Ökat välbefinnande
2010-09-27
Högskolan i Skövde
Positiv cirkel??
Massage
Hälsa &
Lugn
Välbefinnande
Sociala
kontakter
2010-09-27
Högskolan i Skövde
Oxytocin
Hälsa & Välbefinnande
och oxytocin i ett livcykelperspektiv
Stöd vid barnafödande
Effekter av alternativa
produkter?
Hundar-äldre?
2010-09-27
Högskolan i Skövde
Vilka är vi?
Kerstin Uvnäs Moberg, professor i fysiologi
Anette Ekström, lektor i omvårdnad
Mikael Harlen, Matematiker
Elisabeth Hertfelt Wahn, lektor i omvårdnad
Linda Handlin, doktorand
2010-09-27
Högskolan i Skövde