Injektionsvätska, lösning Beräknad volym Fragmin

advertisement
Injektionsvätska, lösning
dalteparinnatrium
(dalteparinnatrium med konserveringsmedel)
Beräknad volym Fragmin vid styrkan 25 000 IE/mL
PP-FRA-SWE-0073, OKT-2016
®
önskad dos (IE)
injektionsvolym (mL)
önskad dos (IE)
injektionsvolym (mL)
1 000
0,04
11 000
0,44
1 500
0,06
11 500
0,46
2 000
0,08
12 000
0,48
2 500
0,10
12 500
0,50
3 000
0,12
13 000
0,52
3 500
0,14
13 500
0,54
4 000
0,16
14 000
0,56
4 500
0,18
14 500
0,58
5 000
0,20
15 000
0,60
5 500
0,22
15 500
0,62
6 000
0,24
16 000
0,64
6 500
0,26
16 500
0,66
7 000
0,28
17 000
0,68
7 500
0,30
17 500
0,70
8 000
0,32
18 000
0,72
8 500
0,34
18 500
0,74
9 000
0,36
19 000
0,76
9 500
0,38
19 500
0,78
10 000
0,40
20 000
0,80
10 500
0,42
= Finns även som förfylld endosspruta (utan konserveringsmedel)
Fragmin® (dalteparinnatrium). Injektionsvätska. Rx. B01AB04. Ingår i läkemedelsförmånen. Godkända indikationer: 1. Behandling av akut djup ventrombos och lungemboli
när trombolytisk behandling eller kirurgi inte är aktuell. 2. Cancerpatienter: Behandling och sekundärprevention av djup ventrombos och lungemboli. 3. Trombosprofylax vid
kirurgi. 4. Profylax till patienter med kraftigt ökad risk för venös tromboembolism och som är tillfälligt immobiliserade p.g.a. akut sjukdomstillstånd som t.ex. hjärtinsufficiens,
andningsinsufficiens, allvarlig infektion. 5. Instabil kranskärlssjukdom (instabil angina och icke Q-vågsinfarkt). 6. Trombosprofylax-antikoagulation vid extrakorporeal cirkulation
under hemodialys och hemofiltration. Kontraindikationer: Överkänslighet för Fragmin eller andra lågmolekylära hepariner och/eller heparin t.ex. tidigare konstaterad
eller misstänkt immunologiskt medierad heparininducerad trombocytopeni (typ II). Akut gastroduodenalt ulcus och hjärnblödning eller annan aktiv blödning. Svår
koagulationsrubbning. Akut eller subakut septisk endokardit. Skador och operationer i centrala nervsystemet, öga och öra. Epidural anestesi eller punktion av spinalkanalen
och samtidig behandling med höga doser dalteparin (såsom vid behandling av akut djup venös trombos, lungemboli och instabil kranskärlssjukdom). Epidural anestesi under
förlossning är absolut kontraindicerat hos kvinnor som behandlas med antikoagulantia. Hos gravida kvinnor har halveringstider för dalteparin på 4–5 timmar uppmätts under
den sista trimestern. Styrkor: 2500 IE/ml, 10000 IE/ml, 25000 IE/ml. Förpackningar och priser: se www.fass.se. För gällande priser på sjukhusartiklar på rekvisition, se regionala
upphandlingsavtal. Datum för senaste översyn av produktresumén 2016-03-08. För mer information se www.fass.se, www.pfizer.se.
Pfizer 191 90 Sollentuna
Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se
Injektionsvätska, lösning
dalteparinnatrium
(dalteparinnatrium med konserveringsmedel)
Beräknad volym Fragmin vid styrkan 10 000 IE/mL
PP-FRA-SWE-0073, OKT-2016
®
önskad dos (IE)
injektionsvolym (mL)
önskad dos (IE)
injektionsvolym (mL)
1 000
0,10
11 000
1,10
1 500
0,15
11 500
1,15
2 000
0,20
12 000
1,20
2 500
0,25
12 500
1,25
3 000
0,30
13 000
1,30
3 500
0,35
13 500
1,35
4 000
0,40
14 000
1,40
4 500
0,45
14 500
1,45
5 000
0,50
15 000
1,50
5 500
0,55
15 500
1,55
6 000
0,60
16 000
1,60
6 500
0,65
16 500
1,65
7 000
0,70
17 000
1,70
7 500
0,75
17 500
1,75
8 000
0,80
18 000
1,80
8 500
0,85
18 500
1,85
9 000
0,90
19 000
1,90
9 500
0,95
19 500
1,95
10 000
1,00
20 000
2,00
10 500
1,05
= Finns även som förfylld endosspruta (utan konserveringsmedel)
Fragmin® (dalteparinnatrium). Injektionsvätska. Rx. B01AB04. Ingår i läkemedelsförmånen. Godkända indikationer: 1. Behandling av akut djup ventrombos och lungemboli
när trombolytisk behandling eller kirurgi inte är aktuell. 2. Cancerpatienter: Behandling och sekundärprevention av djup ventrombos och lungemboli. 3. Trombosprofylax vid
kirurgi. 4. Profylax till patienter med kraftigt ökad risk för venös tromboembolism och som är tillfälligt immobiliserade p.g.a. akut sjukdomstillstånd som t.ex. hjärtinsufficiens,
andningsinsufficiens, allvarlig infektion. 5. Instabil kranskärlssjukdom (instabil angina och icke Q-vågsinfarkt). 6. Trombosprofylax-antikoagulation vid extrakorporeal cirkulation
under hemodialys och hemofiltration. Kontraindikationer: Överkänslighet för Fragmin eller andra lågmolekylära hepariner och/eller heparin t.ex. tidigare konstaterad
eller misstänkt immunologiskt medierad heparininducerad trombocytopeni (typ II). Akut gastroduodenalt ulcus och hjärnblödning eller annan aktiv blödning. Svår
koagulationsrubbning. Akut eller subakut septisk endokardit. Skador och operationer i centrala nervsystemet, öga och öra. Epidural anestesi eller punktion av spinalkanalen
och samtidig behandling med höga doser dalteparin (såsom vid behandling av akut djup venös trombos, lungemboli och instabil kranskärlssjukdom). Epidural anestesi under
förlossning är absolut kontraindicerat hos kvinnor som behandlas med antikoagulantia. Hos gravida kvinnor har halveringstider för dalteparin på 4–5 timmar uppmätts under
den sista trimestern. Styrkor: 2500 IE/ml, 10000 IE/ml, 25000 IE/ml. Förpackningar och priser: se www.fass.se. För gällande priser på sjukhusartiklar på rekvisition, se regionala
upphandlingsavtal. Datum för senaste översyn av produktresumén 2016-03-08. För mer information se www.fass.se, www.pfizer.se.
Pfizer 191 90 Sollentuna
Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se
Download