Pfizers historia

advertisement
Pfizers historia
Pfizer grundades för mer än 150 år sedan av två tyska kusiner, Carl Pfizer och Carl Erhart,
som emigrerade till USA. Från 1950-talet och framåt började Pfizer expandera
internationellt. Till Sverige kom Pfizer 1954.
Redan från starten 1849 var de båda kusinerna Carl Pfizer och Carl Erhart fokuserade på att
tillverka läkemedel som kunde ge människorna i det nya landet ett bättre liv. Och den
inriktningen har företaget hållit fast vid genom åren.
Carl Pfizer lånade 2 500 dollar av sin far för att starta ett företag tillsammans med kusinen
Carl Erhart. De köpte en tegelbyggnad i Brooklyn där de startade sin första verksamhet. Den
första produkten de tillverkade var Santonin, ett medel mot parasitmaskar. Medlet var
effektivt, men ohyggligt beskt och patienterna hade därför svårt att svälja medicinen. Carl
Erhart, med ett förflutet inom godisbranschen, torde ha legat bakom den lysande idén att
smaksätta medicinen med mandelkola och forma den som en karamell. Succén blev
omedelbar och företaget sålde stora mängder. Charles Pfizer & Company fick sin första
framgång som skulle följas av många fler.
Pfizers nästa stora genombrott blev utvecklingen av fermenteringsprocessen. Den användes
ursprungligen för industriell tillverkning av citronsyra, som i sin tur användes för så vitt
skilda saker som papperstillverkning och smaksättning av läsk.
1941 vädjade den amerikanska regeringen till landets läkemedelsföretag att öka
produktionen av penicillin för att kunna behandla de allierade trupperna som kämpade i
andra världskriget. Pfizer var då det enda bolag som använde fermentationsteknologi för
detta ändamål. Pfizers ledning gjorde då en vågad satsning och investerade miljontals dollar
i ny utrustning i en ny typ av fermenteringsprocess. Efter bara fyra månader producerade
Pfizer fem gånger mer penicillin än ursprungligen beräknat.
Penicillin blev en milstolpe i läkemedelshistorien, det första verkliga försvaret mot
bakterieinfektioner.
Det blev också starten för Pfizers utveckling som ett globalt läkemedelsbolag. Efter kriget
utvecklades Terramycin, ett epokgörande bredspektrumantibiotikum. Terramycin blev den
produkt som kom att utgöra grunden för företagets internationella expansion. Till Sverige
kom Pfizer 1954.
Sedan dess har många nya framgångsrika produkter utvecklats inom många olika
behandlingsområden och forskningscentra och produktionsanläggningar har byggts upp
runt om i världen. Expansionen har också skett genom förvärv av andra traditionsrika
läkemedelsföretag, bland andra Warner-Lambert (2000), Pharmacia (2003) och Wyeth
(2009).
Download