Är det möjligt att förhindra lunginflammation och

advertisement
Till: VC-chef allmänmed, internmed, kardiologi, lungmed,
infektion, rehab
CC: läkare inom ovan specialiteter, specialintresserade ssk
Inbjudan till vetenskaplig sammankomst
Välkommen till en kväll där vi sätter den äldre patienten i fokus och belyser två viktiga frågeställningar
Är det möjligt att förhindra lunginflammation och allvarliga
pneumokockinfektioner?
Vågar man behandla med antikoagulantia hos sköra, äldre patienter
med förmaksflimmer?
Pneumokocker är de bakterier som ligger bakom de flesta av våra luftvägsinfektioner, otiter, sinuiter och
pneumonier. Särskilt allvarliga är de invasiva infektionerna, men även lunginflammation kan ge svår sjukdom
med betydande dödlighet, när de drabbar personer med försvagat immunförsvar av ålder eller sjukdom.
Lunginflammation är ett mycket vanligt tillstånd, drygt 6 personer på 1000 av alla svenskar läggs in på sjukhus
1
varje år för lunginflammation och i åldern över 65 år ökar risken till 10-20 personer på 1000 . Kan vi genom
vaccination minska risken och finns det något vaccin som är att föredra?
Om 80 % av alla patienterna med förmaksflimmer fick antikoagulantia skulle 3000 strokefall kunna undvikas i
Sverige varje år.2 Bland äldre patienter ses en underanvändning av perorala antikoagulantia som delvis kan
förklaras av en rädsla för biverkningar.3 Vågar man behandla med antikoagulantia hos sköra, äldre patienter
med förmaksflimmer och vad ska man tänka på?
När:
Var:
Tisdagen den 18 oktober 2016
Scandic Hallandia, Halmstad – Rådhusgatan 4, Halmstad
Program:
17.30-18.25
Samling och middag
18.30-19.30
Är det möjligt att förhindra lunginflammation och allvarliga pneumokockinfektioner?
Med dr. Jonas Ahl, Specialistläkare, Infektionskliniken, SUS Malmö
19.40 - 20.40 Vågar man behandla med antikoagulantia hos sköra, äldre patienter med
förmaksflimmer?
Docent, ÖL Johan Engdahl, Medicinkliniken, Hallands sjukhus Halmstad
Anmälan via mail senast den 4 oktober till [email protected] Ange om du önskar middag/ev specialkost.
Pfizer står för lokal, förtäring och föreläsararvode i samband med sammankomsten.
Enligt överenskommelsen mellan LIF och SKL skall deltagandet vara sanktionerat av din huvudman.
Välkommen!
Eva-Lotta Berndtsson
Terapiområdesansvarig Vaccin
0768-892 568
[email protected]
Carin Fröjd
Terapiområdesansvarig Eliquis
0733-911 914
[email protected]
Cecilia Bernsäter
Terapiområdesansvarig Eliquis
0768-892 837
[email protected]
1.www.socialstyrelsen.se/statistikdatabasen/diagnoserislutenvard sökkriterier:J12-J18/riket/65+/båda könen/vårdtillfällen per 100 000
accessed 20160315 2 .Läkartidningen. 2015;112:DIMU 3.SBU, Nytta risk för läkemedel för äldre. Nov 2014
PP-ELI-SWE-0155, jun 2016
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards