Bilaga 4 till kundval hemtjänst

advertisement
Bilaga 4
Bilaga 4 till kundval hemtjänst
Mall företagspresentation
Falkenbergs kommun, Socialnämnden,
sida 1 (2)
Bilaga 4
sida 2 (2)
Kommunen har ett ansvar att informera de brukare som är intresserade av kundval på ett
enkelt och likartat sätt. Alla företag får därför möjlighet att presentera sig enligt nedanstående
mall. Presentationerna läggs i den mapp om kundval som de intresserade brukarna får och
används som underlag för brukares beslut om val av utförare.
Utförare fyller i denna mall. Företagets information får uppgå till högst 1500 tecken totalt.
Rubrikerna skall inte ändras. Företagspresentationen bör kunna lämnas som fil.
Utförarens kontaktuppgifter
Företagsnamn/gruppens namn
Gatuadress
Postnummer/Postadress
E-postadress
Driftsform
Länkadress internet
Utförarens kontaktperson för
brukare
Telefon kontaktperson för
brukare
Mobilnummer till kontaktperson för brukare
Presentation av företaget
Verksamhetsidé
Företagets kompetens inkl. språk
Företaget utför hemtjänst och servicetjänster i följande områden
(Behöver inte fyllas i, hämtas från bilaga 1)
Företaget utför följande tilläggstjänster (omfattas inte av kundvalet)
Övrigt
Falkenbergs kommun, Socialnämnden,
Download