Målsättning Handledning

advertisement
Målsättning Handledning
Ge en praktisk och teoretisk kunskap om funktionsnedsättningen till personal och anhöriga i att hjälpa
brukaren/brukarna i den vardagliga livsföringen. Ge kunskap och idéer om hur man bygger upp eller utvecklar ett
pedagogiskt förhållningssätt . Dela och ge kunskap/strategier hur man på ett låg-affektivt bemötande och ett icke
konfronterandesätt förhålla sig till våldsamt/självskadande beteende. Det är alltid brukaren/brukarna som står i
centrum.
Innehåll Handledning
Innehållet beror mycket på vad du/ni har för avsikt med handledningen och viken/vilka frågeställningar ni har. Men
en handledning kan innehålla tex. följande:
Hur man kan skapar en god arbetsmiljö för både personal/anhöriga och brukare. Ge praktiska och teoretiska
exempel och lösningar på uppkomna frågeställningar. Samarbete, kontinuitet, anpassningar och kommunikation
är en del viktiga områden som oftast eller alltid berörs. Låg-affektivt bemötande. Dela och ge kunskap/strategier
inom berörda områden som finns på arbetsplatsen. Utveckla och driva verksamheten mot korta och långsiktiga
mål. Jag jobbar främst på er enhet och tillsammans med personal och brukare. Detta för att skapa ett förtroende
mellan brukare, personal och utbildningsledare.
Målsättning Föreläsning
De olika föreläsningarna ger deltagaren en grundläggande kunskapsökning och förståelse om
funktionsnedsättningen autismspektrum eller annat funktionshinder. (är beroende på vilken föreläsning man
deltager i). Att ge deltagarna kunskap och strategier hur man på ett låg-affektivt bemötande och ett icke
konfronterandesätt förhålla sig till våldsamt/självskadande beteende. Det är alltid brukaren/brukarna som står i
centrum.
Innehåll Föreläsning
Utbildningen innehåller: Att förstå och förebygga problemskapande beteende och att göra
bedömning/kartläggning, utveckla samarbete, kontinuitet, anpassningar, hjälpmedel, kommunikation, socialt
samspel och anpassningar av krav och förhållningssätt. Under föreläsningens gång sker fortlöpande
diskussioner/reflektioner. Teoretiska och praktiska övningar som tydliggör och ökar förståelsen för
funktionshindret och beteendet.
Jag jobbar främst på er enhet och tillsammans med personal och brukare. Detta för att skapa ett förtroende
mellan brukare, personal och utbildningsledare.
Målgrupp
Utbildningarna riktar sig till personal och anhöriga till ungdomar och vuxna inom autismspektrum,
”dubbeldiagnoser” och ”blanddiagnoser”.
Utbildningsledare
Jimmy Strand
Download