Konsultation inför utprovning av GPS-larm

advertisement
Hjälpmedelscentrum
Konsultation GPS-larm
datum:
22 27 24 System för övervakning och/eller positionering
Hjälpmedel i syfte att öka tryggheten hos brukare och närstående samt bibehålla
aktivitetsförmåga då brukare p g a sjukdom, skada eller funktionsnedsättning känner oro
att vistas utanför hemmet.
Kriterier:. Förskrivs till personer med kognitiv funktionsnedsättning som medför
aktivitetsbegränsningar
Personuppgifter
Förskrivare
Namn:
Enhet:
E-post:
Telefon:
Nås säkrast datum/kl:
Har genomgått förskrivarutbildning GPSlarm Ja
Nej
Brukare
Namn:
Personnr:
:
Adress:
Postnr och ort:
Eget boende
Särskilt boende
Vem/ vilka kommer att vara med vid konsultationen
Bakgrund/Behov/Problem
T ex diagnos, svårigheter, vilka aktiviteter kan ej utföras eller utförs med oro, hur gör man idag, vilka
risker finns
Målet med hjälpmedlet Brukarens/ Närståendes / Personals önskemål
Förskrivarens synpunkter
Vilka aktiviteter ska kunna utföras utan oro, vad hoppas man ska undvikas
Hjälpmedelscentrum
LARMMOTTAGNING/POSITIONERING
Ska brukaren kunna larma från GPS-larmet?
Ja
Nej
Ska brukaren kunna ringa från GPS-larmet?
Ja
Nej
Kommentarer:
Vem/ vilka ska vara larmmottagare, kunna positionera och ringa till larmet?
T ex anhörig eller personal
Har larmmottagaren egen teknik?
Tex anhörig eller personal
Stationär dator med internetuppkoppling
Ja
Nej
Laptop med internetuppkoppling
Ja
Nej
Surfplatta med internetuppkoppling
Ja
Nej
Smartphone med internetuppkoppling
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Telefonsvarare
Ja
Nej
Kan larmmottagaren hantera tekniken
Ta emot sms
Ja
Nej
Ta emot mobilsamtal
Ja
Nej
Ringa via kontakter i mobilen
Ja
Nej
Söka på en hemsida
Ja
Nej
Ha koll på lösenord
Ja
Nej
-
Mobilsvar
Äldre ”Knappmobil” Telefonsvarare?
-
Mobilsvar
Fast telefon
-
Hjälpmedelscentrum
HANDHAVANDE/SKÖTSEL
När på dygnet ska larmet användas?
Behövs hjälp med av-/påtagning?
Ja
Nej
Ja
Nej
Ett ställe (tex runt bostaden)
Ja
Nej
Flera ställen (tex, bostad, fritidsboende, skola)
Ja
Nej
Om Ja, vem ska hjälpa till med det?
Vem ska sköter laddningen (daglig rutin)?
MEDGIVANDE TILL ÖVERVAKNING/ TRYGGHETSTEKNIK
Är brukaren informerad om övervakningen?
TRYGGA ZONER
Vill mottagaren veta när brukaren lämnar en geografisk zon?
Vill man veta när personen är hemma, respektive lämnar hemmet?
Ja
Skickas till:
Hjälpmedelscentrum
Att: Konsulterna kognition/ kommunikation
Signalistgatan 2
72131 Västerås
Nej
Download