LÄS MER - Henrik Beyer

advertisement
HÄLSOBALANS
Föreläsning, Workshop och Författarbesök
Hälsovetare och författare Henrik Beyer
HÄLSO
BALANS
D
2
FÖRELÄSNING / WORKSHOP
/LUNCHMÖTE
Hälsovetaren och författaren Henrik
Beyer kommer till er och pratar om
HÄLSOBALANS.
et krävs mycket av oss människor
Vi vill också kunna unna oss vad som kan
för att ha en god hälsa och den
anses vara ohälsosam mat eller bara slappa
Upplägg och struktur på mötet kan
kropp vi önskar. Dagligen utsätts vi för
i soffan eller ta ett par glas vin. Hälsobalans
variera efter önskemål. Ibland kan
dieter, hälsoråd, reklam, matdiskussioner
föddes ur den ständigt återkommande tanken
ett kortare författarbesök på ett
och träningstips. Vi förväntas kunna ta
att vi vill må bra och att vi gärna söker balans i
personalmöte vara passande eller ett
rätt livsstilsval och ha kunskap om vad
livet. Samtidigt vill vi leva fullt ut och inte bara
lunchföredrag. I andra situationer
som är hälsosamt, kunna prioritera, leva
leva lite grann. Vad innebär detta egentligen i
passar det bäst med traditionella
disciplinerat och ha tid för att träna, arbeta
den verklighet som vi lever i?
föredrag eller kanske levande
och vara med familjen. Samtidigt strävar vi
diskussioner och övningar vid ett
framåt till något ännu bättre och inte sällan
hälsoinititativ.
har vi drömmar om en viss kropp eller en
optimal hälsa.
RING HENRIK! 0700-244 374
”Det är alltid mycket trevligt när Henrik
kommer till oss och håller föredrag. Han startar
diskussioner och får oss att tänka till i viktiga
”Henrik är närvarande och kunnig inom sitt
hälsofrågor som vi alla går och tänker på.
område, han är intressant att lyssna på. Han
Jag rekommenderar honom varmt.“
är saklig och lugn vilket gör att det är lätt att ta
Mia Meriläinen - World Trade Center Göteborg
till sig av budskapet.
Han får lyssnarna att förstå på riktigt och
insikten kan förmå oss att agera och förändra i
“Henrik höll en inspirerande föreläsning.
Jag tror att samtliga i publiken hade fått svar på
sina frågor när de lämnade lokalen.”
Olof Mellgren - Hälsodisken Partille
framtiden.
Pia Backman - Bertilsson Stuga
H
HENRIK
BEYER
enrik är författare till sju hälsa- och
träningsböcker därav Hälsobalans,
Hjärtsmart: Att förebygga hjärt & kärlsjukdom,
Enkla råd för att förebygga cancer, Att förebygga
cancer, Health & Fitness for Windsurfing m.fl.
H
Det handlar inte om varken morötter eller piskor. Det handlar om vad som faktiskt är viktigt för ditt välmående och din
kropp och hälsa. Din hälsobalans!
4
älsovetare (fil.mag) Henrik Beyer
De senaste åren har Henrik arbetat som författare
lyfter fram vetenskaplig baserad
och föreläsare och spridit vetenskapligt baserade
hälsoinformation för att främja hälsosamma
livsstilsråd som förebygger sjukdom. Hans senaste
levnadsvanor och förebygga livsstilsre-
bok ‘Hälsobalans: konsten att hitta sin balans och
laterade sjukdomar. Henrik är utbildad
leva i tider av hälsoråd, dieter och självförbättring’
hälsovetare i Australien och har genomfört
är en populärvetenskaplig bok för hälsointresse-
forskningsstudier inom hälsa. Han har
rade människor. Det är en bok utan recept och
arbetat med hälsa i hela sitt vuxna liv med
hurtfriska hälsoråd med syftet att väcka tankar och
erfarenthet från Statens Folkhälsoinstitut,
insikter kring vårt förhållningssätt till vår kropp
Healthy Cities Project, Nautilus, Kristined-
och hälsa. Hans böcker finns att köpa i bokhandeln
als Träningscenter samt WHO.
eller i nätbokhandeln.
5
BOKA HÄLSOBALANS
Hör av dig!
Telefon: 0700-244374
Epost: [email protected]
www.henrikbeyer.se
Hälsovetare och författare Henrik Beyer
Download