Modedieter_handledare

advertisement
Överviktsenheten MM5_Region Örebro Län
Modedieter
Intresset för mat och hälsa är enormt. Snabb viktnedgång med en liten ansträngning är vad
många efterfrågar. Dieter och bantning har blivit en lönsam kommersiell industri som sprids
till allmänheten via oseriösa hälsobilagor i tidningar och program både i TV och radio. Därför
är det bra att känna till de vanligaste moderna och populära dieterna. Aktuell och fördjupad
information kring detta finns på Överviktsenhetens hemsida.
De flesta modedieter bygger på en förskjutning mellan olika energigivande näringsämnen som
protein, fett eller kolhydrater. Det finns både hög- och lågkolhydratdieter, hög-/lågfettsdieter
samt variationer på dessa teman. Många dieter kommer igen och marknadsförs med nya
beteckningar och med små tillägg eller förändringar till det tidigare konceptet.
”Det finns ett stort gap mellan det kliniska värdet av de alternativa
behandlingsformerna och det kommersiella och mediala intresset för dem”1
Vid diskussion med patienten angående dieter och metoder bör man vara lyhörd och framhålla
att de flesta dieter på kort sikt kan fungera väl. Samtidigt måste man vara tydlig med att
förändring av matvanor inte är en kort kur utan en livslång förändring för ett hälsosammare
liv. Man bör påtala risker med sk jo-jo bantning såsom ökad fettinlagring, större svårighet att
gå ned i vikt vid nästa försök samt risk för näringsbrist och obalanser vid extrema dieter.
Kännetecken för populärdieter
 Dieten utesluter helt vissa livsmedel t ex socker eller ärtor, bönor och ris.
 Dieten består av vissa livsmedel såsom kött, grapefrukt eller ägg.
 Du kan bara välja mat som är antingen proteinrika eller fettrika.
 Dieten utesluter allt fett, alla kolhydrater eller liknande
 Dieten lovar snabb viktnedgång på kort sikt.
 Dieten kombineras med ett speciellt utvalt pulver eller piller.
 Dieten är ovetenskaplig och hävdar att kombination av vissa livsmedel ska ge
viktnedgång/viktuppgång.
 Dieten verkar för bra för att vara sann…och det ÄR den också.

Det saknas vetenskapliga belägg för att dieten fungerar.
1
Torgersson S, Jarl; fetmaforskare och regionläkare i Västra Götaland och ingår i den kommitté som tar fram riktlinjer för överviktiga och
feta personer.
Överviktsenheten MM5_Region Örebro Län
Download
Random flashcards
Create flashcards