Vad är energi? - Håll Sverige Rent

Exempel från: Håll Sverige Rent
Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell organisation som
verkar för att minska nedskräpning, främja återvinning och
öka miljömedvetenheten.
Vad är energi?
Barnen får fundera kring vad energi är och varifrån den kommer. Ni får tips på
aktiviteter för att lära er om olika energikällor som sol, mat, vind och vatten.
Börja så här
Energi är abstrakt och något vi inte
riktigt kan se eller ta på. Här följer en
arbetsgång som kan guida er i arbetet
med energi.
Börja med någon av de öppna frågorna:
Vad är energi?
Vad tänker ni på när jag säger energi?
Fundera tillsammans och skriv ner
barnens tankar på ett stort papper.
Gå vidare och ställ frågan:
Var kommer energin ifrån?
Nu får barnen fundera kring olika källor
till energi och kanske kommer de på
mat, sol, el osv.
Vad är energi och var finns energi?
Energi kan förklaras på lite olika sätt.
Ett sätt är att säga att energi är en
rörelse eller en kraft som kan få något
att röra sig.
Saker som rör sig har alltså energi
(som ett vattenfall eller vinden)
Energi kan också vara lagrad. När t.ex.
ved eller bensin brinner så frigörs
energi som då kan användas för att få
något att röra sig.
Värme är en form av energi. Men
värme har också med rörelse att göra.
När t.ex. vatten är varmt beror det på
att vattenmolekylerna (vattnets
byggstenar) rör på sig mycket.
Även el är en form av rörelse men då
är det elektroner som rör sig
Genom miljöarbetet i skolan och förskolan bidrar ni till arbetet med de svenska miljökvalitetsmålen.
Mer om miljömålen hittar ni på www.miljömål.se som Naturvårdsverket ansvarar för.
Övningar och experiment
Här hittar du tips och experiment om olika energikällor. Ibland finns
hänvisningar till andra aktiviteter i exempelsamlingen där ni får längre
beskrivningar. Sök gärna efter dem!
Solen
• Odla krasse, klöver eller någon annan växt i små krukor eller
mjölkkartonger. När de har börjat gro placerar ni några av krukorna i
mörker och några i ljus. Se till så att jorden alltid är fuktig (de i ljus
kommer att behöva mer vatten). Vad tror barnen kommer att hända
med plantorna i mörkret och i ljuset? Följ plantorna och se om era
hypoteser stämde. Bra att veta: I början när ett frö gror behövs inte
solljuset eftersom det finns lagrad energi i fröet. Sedan är energin från
ljuset en förutsättning för att växten ska växa.
• Ta två mörka flaskor och placera en i solen och en i skuggan. Vad tror
ni kommer att hända? Känn på båda efter en stund. Hur känns de olika
flaskorna?
• Under en solig dag med moln kan ni experimentera med en leksak som
drivs av solenergi. Vad händer när det är soligt respektive molnigt?
Mat och kroppens energi
• Vad behöver kroppen för bränsle/energi för att orka?
• Hur känns det i kroppen före och efter lunchen?
• Hur känns det i kroppen när man springer?
• Gnugga händerna mot varandra och känn värmeenergin. Värmen
uppkommer av friktionen. Kan ni känna energin när ni håller händerna
mot varandra men inte så att de nuddar varandra?
Vind
• Tillverka egna drakar och upplev vindens energi.
• Tillverka vindsnurror. (Sök efter aktiviteten ”Gör en vindsnurra och lär
om vindens energi” i Exempelsamlingen.)
Genom miljöarbetet i skolan och förskolan bidrar ni till arbetet med de svenska miljökvalitetsmålen.
Mer om miljömålen hittar ni på www.miljömål.se som Naturvårdsverket ansvarar för.
Vatten
• Tillverka ett vattenhjul. (Sök efter aktiviteten ”Fånga vattnets energi” i
Exempelsamlingen)
• Tillverka båtar som ni lägger i rinnande vatten. Det fungerar bra med barkbitar
också.
Fossila bränslen
• Hur får bilarna sin energi?
• Kan ni se eller känna lukten av avgaserna från bilar och bussar? Hur luktar det? Är
avgaserna bra för människor och naturen?
• Vad är bensin? Varifrån kommer oljan? Hur bildas oljan och hur lång tid har det tagit?
Avslut
Avsluta med att ställa samma frågor som ni började med dvs. ”Vad är energi?”
och ”Var kommer energi ifrån?”. Skriv återigen ner barnens tankar. Nu blir
det spännande att se om svaren och tankarna skiljer sig efter att ni arbetat
med energi och gjort olika aktiviteter.
Genom miljöarbetet i skolan och förskolan bidrar ni till arbetet med de svenska miljökvalitetsmålen.
Mer om miljömålen hittar ni på www.miljömål.se som Naturvårdsverket ansvarar för.