Håll Sverige Rents Exempelsamling

advertisement
Exempel från Håll Sverige Rent
Vad är energi?
Barnen får fundera kring vad energi är och varifrån den kommer. Ni får tips på
aktiviteter för att lära er om olika energikällor som sol, mat, vind och vatten.
Gör så här
Energi är abstrakt och något vi inte
riktigt kan se eller ta på. Här följer
en arbetsgång som kan guida er i
arbetet med energi.
Börja med någon av de öppna frågorna
Vad tänker ni på när jag säger
energi?
Fundera tillsammans och skriv ner
barnens tankar på ett stort papper.
Gå vidare och ställ frågan:
Var kommer energin ifrån?
Nu får barnen fundera kring olika
källor till energi och kanske kommer
de på mat, sol, el osv.
Vad är energi och var
finns energi?
Energi kan förklaras på lite olika sätt. Ett
sätt är att säga att energi är en rörelse eller
en kraft som kan få något att röra sig.
Saker som rör sig har alltså energi (som ett
vattenfall eller vinden)Energi kan också
vara lagrad. När t.ex. ved eller bensin
brinner så frigörs energi som då kan
användas för att få något att röra sig.
Värme är en form av energi. Men värme
har också med rörelse att göra. När t.ex.
vatten är varmt beror det på att
vattenmolekylerna (vattnets
byggstenar) rör på sig mycket.
Även el är en form av rörelse
men då är det elektroner
som rör sig
Besök www.hsr.se/exempelsamling för fler inspirerande exempel!
Övningar och experiment
Här hittar du tips och experiment om olika energikällor. Ibland finns hänvisningar till
andra aktiviteter i exempelsamlingen där ni får längre beskrivningar. Sök gärna efter dem!
Solen
• Odla krasse, klöver eller någon annan växt i små krukor eller mjölkkartonger. När de
har börjat gro placerar ni några av krukorna i mörker och några i ljus. Se till så att
jorden alltid är fuktig (de i ljus kommer att behöva mer vatten). Vad tror barnen
kommer att hända med plantorna i mörkret och i ljuset? Följ plantorna och se om era
hypoteser stämde. Bra att veta: I början när ett frö gror behövs inte solljuset eftersom
det finns lagrad energi i fröet. Sedan är energin från ljuset en förutsättning för att
växten ska växa.
• Ta två mörka flaskor och placera en i solen och en i skuggan. Vad tror ni kommer att
hända? Känn på båda efter en stund. Hur känns de olika flaskorna?
• Under en solig dag med moln kan ni experimentera med en leksak som drivs av
solenergi. Vad händer när det är soligt respektive molnigt?
Mat och kroppens energi
Vad behöver kroppen för bränsle/energi för att orka?
• Hur känns det i kroppen före och efter lunchen?
• Hur känns det i kroppen när man springer?
• Gnugga händerna mot varandra och känn värmeenergin. Värmen uppkommer av
friktionen. Kan ni känna energin när ni håller händerna mot varandra men inte så att
de nuddar varandra?
Vind
• Tillverka egna drakar och upplev vindens energi.
• Tillverka vindsnurror. (Sök efter aktiviteten ”Gör en vindsnurra och lär om vindens
energi” i Exempelsamlingen.)
Besök www.hsr.se/exempelsamling för fler inspirerande exempel!
Vatten
• Tillverka ett vattenhjul. (Sök efter aktiviteten ”Fånga vattnets energi” i
Exempelsamlingen)
• Tillverka båtar som ni lägger i rinnande vatten. Det fungerar bra med barkbitar också.
Fossila bränslen
• Hur får bilarna sin energi?
• Kan ni se eller känna lukten av avgaserna från bilar och bussar? Hur luktar det? Är
avgaserna bra för människor och naturen?
• Vad är bensin? Varifrån kommer oljan? Hur bildas oljan och hur lång tid har det tagit?
Avslut
Avsluta med att ställa samma frågor som ni började med dvs. ”Vad är energi?” och
”Var kommer energi ifrån?”. Skriv återigen ner barnens tankar. Nu blir det spännande
att se om svaren och tankarna skiljer sig efter att ni arbetat med energi och gjort
olika aktiviteter.
Besök www.hsr.se/exempelsamling för fler inspirerande exempel!
Download