25 Project Ideas to Serve Children

advertisement
LIONS BARN FÖRST
25
PROJEKTIDÉER
FÖR ATT
HJÄLPA BARN
LIONS BARN FÖRST
25
PROJEKTIDÉER
FÖR ATT
HJÄLPA BARN
1. Samla in mat varje månad och donera den till
lokala soppkök.
1. Samla in mat varje månad och donera den till
lokala soppkök.
2. Donera hygienpaket till hemlösa barn.
2. Donera hygienpaket till hemlösa barn.
3. Hjälp till med ett skolmatsprogram.
3. Hjälp till med ett skolmatsprogram.
4. Samla in medel för att köpa utrustning och material
till barnsjukhus.
4. Samla in medel för att köpa utrustning och material
till barnsjukhus.
5. Samla in kläder och skor för barn och donera
dem till ett hem för misshandlade kvinnor
och barn.
5. Samla in kläder och skor för barn och donera
dem till ett hem för misshandlade kvinnor
och barn.
6. Fyll ryggsäckar med skolmaterial donera dem till
barn från missgynnade hem.
6. Fyll ryggsäckar med skolmaterial donera dem till
barn från missgynnade hem.
7. Samarbeta med hälsovården för att tillhandahålla
gratis vaccinationer.
7. Samarbeta med hälsovården för att tillhandahålla
gratis vaccinationer.
8. Samarbeta med hälsovården för att tillhandahålla
gratis hälsoundersökningar och uppföljande vård
för familjer som lever i fattigare områden eller i
flyktinganläggningar.
8. Samarbeta med hälsovården för att tillhandahålla
gratis hälsoundersökningar och uppföljande vård
för familjer som lever i fattigare områden eller i
flyktinganläggningar.
9. Hjälp till vid läger för barn med hälsobehov eller
andra speciella behov.
9. Hjälp till vid läger för barn med hälsobehov eller
andra speciella behov.
10. Donera kläder och material till behövande
nyfödda barn.
10. Donera kläder och material till behövande
nyfödda barn.
11. Samla in nya och säkra leksaker och böcker till
barnsjukhus eller hospice.
11. Samla in nya och säkra leksaker och böcker till
barnsjukhus eller hospice.
12. Tillhandahålla
blindskriftsböcker eller
böcker med stor skrift till
barn som är blinda eller
har nedsatt syn.
12. Tillhandahålla
blindskriftsböcker eller
böcker med stor skrift till
barn som är blinda eller
har nedsatt syn.
13. Tillhandahålla hjälpmedel för att informera om barns
allvarliga/kroniska sjukdomar, till exempel armband
och/eller halsband med sjukdomsinformation.
13. Tillhandahålla hjälpmedel för att informera om barns
allvarliga/kroniska sjukdomar, till exempel armband
och/eller halsband med sjukdomsinformation.
14. Genomför mentorprogram för barn, till exempel
läsning, skrivning eller matematik.
14. Genomför mentorprogram för barn, till exempel
läsning, skrivning eller matematik.
15. Utveckla ett program för att läsa böcker för barn i
förskolan eller lågstadiet.
15. Utveckla ett program för att läsa böcker för barn i
förskolan eller lågstadiet.
16. Hjälp till som mentor för utsatta barn, invandrarbarn
eller flyktingbarn.
16. Hjälp till som mentor för utsatta barn, invandrarbarn
eller flyktingbarn.
17. Renovera cyklar och distribuera dem till barn.
17. Renovera cyklar och distribuera dem till barn.
18. Hjälp lokala myndigheter att erbjuda ID-kort till barn
och ungdomar.
18. Hjälp lokala myndigheter att erbjuda ID-kort till barn
och ungdomar.
19. Samla in möbler till barnhem eller till familjer i nöd.
19. Samla in möbler till barnhem eller till familjer i nöd.
20. Samla in böcker eller sällskapsspel till en fritidsgård,
ett fritidshem, barnsjukhus eller skolbibliotek.
20. Samla in böcker eller sällskapsspel till en fritidsgård,
ett fritidshem, barnsjukhus eller skolbibliotek.
21. Renovera ett barncenter eller klassrum: måla,
reparera och utsmycka.
21. Renovera ett barncenter eller klassrum: måla,
reparera och utsmycka.
22. Arbeta med kvalificerade yrkesverksamma för att
skapa ett konstterapiprogram för barn som
behöver hjälp.
22. Arbeta med kvalificerade yrkesverksamma för att
skapa ett konstterapiprogram för barn som
behöver hjälp.
23. Donera filtar till barnhem, fosterbarn, flyktingfamiljer
eller andra behövande barn.
23. Donera filtar till barnhem, fosterbarn, flyktingfamiljer
eller andra behövande barn.
24. Starta ett brevänsprogram mellan leomedlemmar
och barn med kronisk sjukdom.
24. Starta ett brevänsprogram mellan leomedlemmar
och barn med kronisk sjukdom.
25. Sponsra en sportdag för barn med olika typer
av funktionsnedsättningar.
25. Sponsra en sportdag för barn med olika typer
av funktionsnedsättningar.
IAD-257 5/15 SW
IAD-257 5/15 SW
Download