Assisteringsutbildning/Fördjupningsutbildning steg 2

________________________________________________________________________
Assisteringsutbildning/Fördjupningsutbildning
steg 2
Utbildningen riktar sig till dig som har en regelbunden yogapraktik
och som har gått Assisteringsutbildning steg 1 eller motsvarande.
Oavsett om du undervisar/assisterar idag, vill börja
assistera/undervisa eller vill fördjupa dig i din egen yogapraktik är
du välkommen att delta.
Kursen omfattar fyra tillfällen under året.
Mellan varje kurstillfälle är du som vill välkommen att assistera på
våra mysoreklasser och öva på de tekniker vi har gått igenom.
Kurstillfällen:
Del 1: 3 april kl 11.15–15.15
Del 2: 22 maj kl 11.15–15.15
Del 3: 9 oktober kl 11.15–15.15
Del 4: 20 november kl.11.15–15.15
Innehåll:









Fördjupning assistering Ashtangayogans första serie samt delar av Intermediate
Assistering utifrån ett terapeutiskt perspektiv
Samband mellan ställningar
Filosofi, sutror – studera och diskutera i grupp
Yogaterapi - Hur kan vi jobba terapeutiskt vid skador?
Begränsningar – vad är det som begränsar eleven i en position
Hur släpper vi vidare till nya positioner – regler/undantag
Räkna på sanskrit och leda klass
Yoga och ayurveda
Avgift: 3000 kr
Anmälan: Anmälan görs på balansyoga.se BOKA alt i receptionen. Vänligen notera att din anmälan är bindande.
Lärare: Annika Lundberg
Annika har undervisat i yoga sedan 2000 och fortbildar sig kontinuerligt för sin huvudlärare Petri Räisänen med flera internationellt erkända lärare. Hon har undervisat
på Balansyoga sedan starten 2003 o har varit delägare sedan 2005. Annika är huvudlärare i Ashtangayoga på Balansyoga och har med hjälp av yogan rehabiliterat
sig själv efter svåra bäckenproblem. Annika brinner för att hjälpa andra att hjälpa sig själva att må bättre genom att använda yogan som terapeutiskt redskap. Hon
uppskattas för sitt kreativa och terapeutiska tänk kring att alla kan yoga utifrån sina förutsättningar.
Balans Yoga & Behandlingar ▪ Origohuset ▪ Billdalsvägen 2 ▪ 436 55 HOVÅS ▪ Tel 031-68 79 00 www.balansyoga.se