Programförklaring Aktuell Hållbarhet.pages

advertisement
Aktuell Hållbarhet – vilka är vi och vad gör vi?
Aktuell Hållbarhet är nordens ledande kunskaps- och mediaföretag inom hållbar utveckling. Vi
ägs av Bonnier, på samma sätt som Veckans Affärer, Dagens Industri, Dagens Medicin, Energimarknaden och en hel uppsjö av viktiga B2B-medier. Aktuell Hållbarhet är ett resultat av en
fusion av medievarumärkena Miljöaktuellt och Miljörapporten. Miljöaktuellt startades en gång
av Naturvårdsverket och sedan dess har det hänt en hel del. Vi har nu drygt 40 års erfarenhet i
bagaget.
Vi förser dagligen vår målgrupp med kunskap, nyheter, analyser, verktyg, utbildningar och konferenser i omställningen till ett hållbart samhälle. Målgruppen är proffs och beslutsfattare inom
både privat och offentlig sektor.
Proffs = personer som har utbildning, erfarenhet och jobbar uteslutande med hållbarhetsfrågor.
Proffs är ofta beslutsförberedande, rådgivande och har till uppgift att mot bakgrund av fakta
och kompetens ta fram underlag för strategiska beslut. Typexempel är yrkestitlarna miljö- och
hållbarhets- chefer, strateger, samordnare, utvecklare, handläggare, utredare och kommunikatörer etc.
Beslutsfattare = personer som fattar avgörande beslut i omställningen till ett hållbart samhälle.
Det är personer som inte jobbar uteslutande med hållbarhetsfrågor men som har behov av att
förstå hur hållbarhetsfrågorna påverkar kärnverksamhet och kan avgöra när de ska be proffset
om beslutsunderlag. Typexempel är yrkestitlarna VD/CEO, affärsområdeschef, verksamhetschef, produkt- och affärsutvecklare, politiker, upphandlare etc.
Dessa båda typer av individer samverkar och finns inom alla verksamheter i samhället, vilket
gör att vi inte kan tala om en hållbarhetsbransch. Istället är det individernas behov av kunskap
och kompetens som avgör om de är vår målgrupp eller ej. Dessa mycket förenklade kategorier
finns inom:
• Privat sektor (I varje företag och i varje branschorganisation)
• Offentlig sektor ( I varje kommun, landsting, länsstyrelse, myndighet, riksdag/regering, •
•
EU och FN)
NGO (WWF, SNF, Greenpeace etc)
Akademin (All forskning och utveckling som bedrivs med offentlig eller privat finansiering)
Målgruppens olika behov
Som ni säkert förstår så skiljer sig behovet av kunskap och information mellan olika individer
beroende på deras position i samhället och vilka ansvars-/intresseområden de har. Därför kan
vi inte tillgodose allas behov via en enda kanal utan vi måste förse mottagarna med kunskap
och information som är skräddarsytt utefter individers särskilda behov.
Därför har vi har vi en uppsjö av produkter och tjänster anpassade för olika individers särskilda
behov så som Tidning, Digital omvärldsbevakning, Lagbevakningstjänst, 16 nationella konferenser anpassade för olika individers behov (se avsnittet om konferenser nedan), 70-talet kurser och utbildningar, Whitepaper-bibiliotek,
Karriärtjänster och mycket mycket annat.
Vårt stora utbud av produkter och tjänster har gjort att vi samlat på oss väldigt mycket kunskap
och data om målgruppen. Information som gör att vi kan erbjuda helt oslagbara verktyg för att
kommunicera både brett och/eller riktat till olika individer på olika viktiga positioner i samhället.
Vi hjälper dagligen företag, myndigheter och organisationer att kommunicera med vår målgrupp av olika skäl. De vanligaste orsakerna är:
• Försäljning – företag vill sälja produkter och eller tjänster som vår målgrupp har behov av.
•
•
•
•
•
Rekrytering – företag, myndigheter och organisationer är ute efter att rekrytera personal
med specifik hållbarhetskompetens. Vi hjälper dem att hitta rätt kandidat.
Opinionsbildning – företag och branschorganisationer har behov av att påverka målgruppens åsikter, strömningar och i slutänden politiska beslut
Kunskapsbyggande – företag, myndigheter och organisationer har behov av att utbilda
målgruppen och ha möjlighet att förklara komplexa resonemang.
Varumärkesbyggande – behov av att ladda sitt varumärke med värderingar. Många vill
framstå som thought leaders, hög kompetens, trovärdighet etc.
Informationsspridning – framför allt myndigheter, riksdag och regering har behov av att
kommunicera ut viktiga budskap till specifika målgrupper. Det kan handla om nya lagar,
regeleringar, förändringar etc.
Hur vi hjälper till med marknadsföring och kommunikation?
Som ni kommer märka så är verktygslådan ganska omfattande och olika verktyg lämpar sig
bäst för att lösa olika typer av utmaningar. Flera av dessa verktyg är välkända för er, som konferenser och event, annonsering i den tryckta tidningen och till viss del även online-annonsering. Andra verktyg kanske är nya för er, såsom exempelvis content markering, native advertising, epostmarknadsföring och leadsgenerering.
På följande sidor ger jag er en överblick och sammanfattning samt länkar er vidare till fördjupande information.
EVENT/KONFERENS
Vi arrangerar under 2016 hela 16 stycken stora konferenser med olika teman. Konferenser och
event erbjuder inte bara en möjlighet att träffa besökarna och få möjlighet att presentera era
produkter och tjänster. Det är också ett utmärkt tillfälle att imponera på besökarna med kompetens och förtroende eller på det sätt som passar er bäst.
Som standard erbjuder vi tre olika partneralternativ:
• Fördjupningspartner (F) – Som fördjupningspartner äger ni rätten att i konsensus med
Miljöaktuellts redaktion utforma den redaktionella agendan i ett av fördjupningspassen à 4045 minuter.
• Casepartner (C) – Tid på scen 15 min där en av era kunder kan berätta om hur ni samarbe•
tat för att nå ett visst resultat.
Utställare (U) – Monteryta ämnad för mässutställning
Utöver dessa finns möjlighet att diskutera andra samverkansformer som medarrangörsskap,
huvudsponsorskap m.m., där förutsättningarna och investeringsvolymerna är helt annorlunda.
Årets kalender ser ut som följer:
Vår
2016-01-28 Agenda 2016
2016-02-10 Klimatforum 2016-03-14 Hållbar upphandling
2016-03-17 Nytt om miljörätt
2016-04-19 Sustainable Business Day (Nordic edition)
2016-04-27 Ekotransport 2030
2016-05-10 Hållbar stad 2016-06-01 Årets bästa hållbarhetsredovisning, (ej spikat namn)
2016-07-05 Miljöaktuellt Arena i Almedalen
- 2016-07-07 Höst
2016-09-07 Klimatanpassning Sverige 2016
2016-10-05 Livsmedelsforum 2016
2016-10-27 Social Responsibility Day
2016-10-25 Sustainable Chemicals management
2016-11-16 Nordic Conference on Sustainable Healthcare 2016
2016-11-23 Hållbar Kommun
Mer information om möjligheten att jobba med event-marketing hittar ni här:
http://www.aktuellhallbarhet.se/annonsera/konferens
ONLINE-ANNONSERING
Vi erbjuder Sveriges största oberoende nyhetsportal om hållbar utveckling. Hit vänder sig de
som jobbar med hållbar utveckling för att ta del av oberoende realtidsinformation i form av nyheter som publiceras dagligen. Vi samlar och paketerar också produkter och tjänster här som
är av nytta för våra besökare i deras yrkesroll men även vad som hjälper besökarna i deras
personliga karriär så som lediga jobb, lönestatistik och kompetensutveckling. Vi tillhandahåller
också rekryteringstjänster för de arbetsgivare som letar efter kompetens.
Online kan du kommunicera med besökarna genom klassisk banner-annonsering
Unika besökare: 10-15 000 / vecka, 35-40 000 / månad
Sidvisningar: 25-30 000 / vecka
Här hittar ni prislista och annonsformat:
http://www.aktuellhallbarhet.se/annonsera/online-4/
REKRYTERINGSANNONSERING
I vår målgrupp finns experterna, proffsen inom hållbar utveckling. De är inte aktivt arbetssökande utan redan etablerade och framgångsrika med upparbetade kontaktnät, hög kompetens och arbetslivserfarenhet. Hos oss hittar ni de som är svåra att hitta via andra
kanaler.
Läs mer om rekryteringsannonsering här:
http://www.aktuellhallbarhet.se/karriar/rekryteringssannonsera/
CONTENT MARKETING
Content marketing eller native advertising är båda uttryck som beskriver marknadsföring och
kommunikation i redaktionell kontext. (Innehållsmarknadsföring).
För att överleva måste alla företag i slutändan sälja, men för den skull innebär inte det att den
bästa vägen till försäljning är att tala som en säljare. Vi skulle vilja hävda att det är tvärtom. Det
samma gäller om du vill bilda opinion, rekrytera personal, stärka ditt varumärke eller sprida ett
viktigt budskap. En av flera utmaningar som man idag har inom marknadsföring handlar om att
beslutsfattare i näringslivet i allt större utsträckning undviker och filtrerar bort reklam- och
säljbudskap.
Content marketing däremot talar till mottagaren på ett helt nytt sätt och får av det skälet en helt
annan respons. Grundidén är att kommunikationen och konversationen ska ske på läsarens
villkor. Mottagaren ska vilja ta del av ditt budskap och i den bästa av världar sprida och rekommendera den till alla sina vänner och vänners vänner. Genom content marketing har ni som
kund möjlighet att förklara komplexa processer, sprida kunskap och kompetens, förändra målgruppens attityder och kompetensnivå.
Vi presenterar "Hållbara Case" som är en samlingssida med artiklar om framgångsrikt hållbarhetsarbete. Ofta är det en kunds kund som berättar om hur de arbetat framgångsrikt för att
nå ett visst resultat. Ni råkar vara lösningen i artikeln. Se andra kunders hållbara case här:
http://tema.aktuellhallbarhet.se/hallbara-case/
Läs mer om content marketing här:
http://www.aktuellhallbarhet.se/annonsera/content-marketing/
E-POSTMARKNADSFÖRING
Vi har en upparbetad affärsrelation till drygt 100 000 yrkesverksamma personer i Sverige som
på något sätt arbetar med omställningen till ett hållbart samhälle. Varje gång en person interagerar med oss samlar vi in data om vem hen är, vem hen jobbar för, vilken titel hen har och
även till viss del information om hens beteenden, informationsbehov, budget och utmaningar. Information om varje individ samlas i vår ”data-management-plattform” som vi kan använda för
att effektivisera vår kommunikation med målgruppen.
När vi har identifierat målgruppen för ditt kommunikationsbehov kan vi använda vår databas för
att riktat kommunicera med enbart de personer som matchar ditt behov bl.a. via riktad e-post.
Här hittar du mer info och prislista
http://www.aktuellhallbarhet.se/annonsera/edr/
LEADS
Lead i vår värld betyder förenklat kontaktuppgift till en person som visat tydligt köpintresse för
er produkt eller tjänst. Våra läsare och besökare vänder sig till oss för att få råd, tips och hjälp i
sin yrkesutövning. Ofta handlar det om att få hjälp och stöd inför stora investeringar där vi tillhandahåller lättillgängliga och förtroendeingivande råd. Ofta är researchprocessen både tidskrävande och kunskapsintensiv vilket gör att kunden gärna ta del av hur andra har gjort. I syfte att hjälpa våra besökare producerar vi guider, analyser och rapporter inom specifika ämnen. Dessa laddar vi upp för gratis nedladdning. Praktiska hjälpmedel för våra proffs och
beslutsfattare helt enkelt. Dessa nedladdningsbara dokument är fullkomligt ointressanta för det
stora flertalet, men för en liten specifik kategori personer är dokumenten ovärderliga. Jag talar
om de personer som just nu ser över sitt behov av hjälp eller som är sugna på att investera.
Dessa personer får ladda ner materialet helt gratis mot att de lämnar ifrån sig lite information
om sig själva och kanske även investeringshorisont och budget etc. Samtidigt tackar de ja till
att bli kontaktade av tredje part. Denna information säljer vi till dig som leverantör eftersom du
kan erbjuda hjälp i form av produkter eller tjänster. Varje kontakt vi levererar till dig kallar vi ett
lead.
Läs mer om hur vi jobbar med leads här:
http://www.aktuellhallbarhet.se/annonsera/leads/
ANNONSERA I TIDNINGEN
Det är i tidningen vi erbjuder långläsning och fördjupning. Tidningen sparas och används som
beslutsunderlag för framtiden och som slagträ i den politiska debatten. Därmed är tidningen
vårt utbuds starkaste kanal för opinionsbildning och varumärkesstärkande kommunikation.
Prislista och utgivningsplan hittar du här
http://www.aktuellhallbarhet.se/annonsera/tidning/
Download