DNA-jakten – vill du och din klass vara med?

advertisement
DNA-jakten – vill du
och din klass vara med?
Forskare från Uppsala universitet behöver hjälp med att utvinna och spåra
dna från sill och strömming. Undervisar du i årskurs 7 eller 8 och vill hjälpa
till? Årets upplaga av Forskarhjälpen startar i slutet av april och ger dig och
dina elever möjlighet att medverka i ett riktigt forsknings­projekt.
Visst låter det spännande. För mer information och anmälan,
se: www.forskarhjalpen.se Sista anmälningsdag är den 23 mars.
Forskarhjälpen
Vad är forskning? Hur forskar man?
Och är det verkligen kul att forska?
Målet med Forskarhjälpen är låta elever
och lärare få möjlighet att medverka i
och uppleva ett riktigt forskningsprojekt
på nära håll. Forskar­­hjälpen drivs av
Nobel­museet i samarbete med
forsknings­­institu­tioner i Sverige och är
finan­sierat av Stiftelsen för Strategisk
Forskning (SSF).
Hur många sorters sillar
finns det i världen?
Under större delen av Sveriges historia har
sill och strömming varit en livsviktig resurs
för vår livs­medels­försörjning. För att
förvalta denna resurs behöver vi veta hur
många sorters sill och strömming det finns i våra vatten. Forskarna
har nu kartlagt hela sillens arvsmassa och kan därför på ett helt nytt
sätt belysa denna fråga.
I detta projekt kommer eleverna få hjälpa oss att inventera Sveriges
sill- och strömmingbestånd genom att samla in fiskar hos sin lokala
fiskare eller fisk­handlare, isolera DNA, skicka detta till Uppsala för
genetisk analys, samt genom att analysera sina provresultat.
Stortorget 2, Gamla stan, Stockholm
www.nobelmuseet.se www.forskarhjalpen.se
Uppsala universitet
Forskarhjälpens projekt 2014 –
DNA-jakten genomförs i samarbete
med professor Leif Andersson och
forskaren Alvaro Martinez Barrio vid
Institutionen för medicinsk biokemi och
mikrobiologi på Uppsala univer­sitet.
De jobbar med geno­mik, det vill säga
studier av organismers hela arvsmassa.
Download