Joniserande strålning Alfastrålning Betastrålning Gammastrålning

advertisement
2 protoner &
2 neutroner
Består av
heliumkärnor
Sådana
ämnen kallas
radioaktiva
Atomkärnan
sönderfaller
Är positivt
laddade
alfapartiklar
Uppkommer hos
isotoper med för
hög energi i
kärnan
Vid alfastrålning
minskar antalet
protoner &
neutroner i kärnan
Då bildas joner
Kallas så för att
strålningen kan
slå ut elektroner
Alfastrålning
Joniserande
strålning
Gammastrålning
Strålningen
stoppas av ett
papper eller av
huden
Betastrålning
Strålningen stoppas
bara av ett tjockt
lager bly
Uppstår ofta i
samband med alfa& betastrålning
Då bildas ett nytt
ämne, t ex radium
blir radon
Betapartiklar
är elektroner
Inga partiklar, utan
energirik
elektromagnetisk
strålning
Strålningen
stoppas av ex en
aluminiumplåt
eller en träskiva
Kommer från en
neutron som
omvandlas till en
proton & en elektron
Elektronen lämnar
kärnan men
protonen blir kvar
Vid betastrålning
ökar alltså antalet
protoner & ett nytt
ämne bildas
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards