Läs mer - Maria Hagbergs Social Toolbox

advertisement
Helsingborgs Dagblad 1 juni 2005
Min mening
Fi som parti har stora möjligheter att lyckas.
Många tycker till sedan feministiskt initiativ (fi) bildades.
Söndagen den 15 maj publicerades en artikel på Skånesidan i
tidningen. Journalisten Mats Eriksson hade intervjuat en mängd
prominenta personer, framförallt statsvetare på olika nivåer inom
den akademiska världen. De uttalade sig ganska bestämt om hur fi
skulle bli tvungna att välja en vänster-högerlinje i sitt fortsatta
arbete. Saken är, hur kan de så säkert veta det? När miljöpartiet
bildades var det ingen som så självklart uttalade detta.
Det intressanta är att samtliga experter som uttalar sig är kvinnor.
Medias syfte visar redan en tendens till att splittra
kvinnokollektivet, om ett sådant finns. Det är politiskt mer krut i
om kvinnor kritiserar kvinnor och visar på omöjligheten att enas.
Det går vi inte på i fi.
Många är de kvinnor, och män, som har en viljeriktning för en
rättvis fördelning, mot diskriminering och förtryck. Naturligtvis
måste fi den dagen ett eventuellt beslut om partibildning sker ha
ett partiprogram som de flesta medlemmar kan ställa upp på.
Alla som har erfarenhet av politiskt arbete vet att ett partiprogram
inte passar alla medlemmar i varenda fråga men om helheten och
de flesta frågor stämmer överens med den egna övertygelsen kan
man ställa upp på det.
De frågor som lyfts fram i artikeln såsom föräldraförsäkring, privat
eller offentlig barnomsorg och hur man uppnår rättvisa löner
kommer naturligtvis visa så småningom om de kvinnor som vill
kompromissa och låta sig påverkas vill delta i fi eller om de godtar
de lösningar som finns i redan etablerade partiers program. Det är
faktiskt lite absurt att inte inse att det är hur politiken redan i dag
verkar.
Valrörelsen i sig är ju som en stor marknad där det gäller att sälja
in sina (partiets) idéer hos väljarna och få förtroende för att driva
dem vidare till politiska beslut och samhällsförändringar. Här
hävdar vi att fi, om det blir ett parti, har precis samma
förutsättningar att lyckas som vilket annat parti som helst.
Det lustiga är att man redan innan det tagits beslut om att fi ska
bilda ett parti går in med spekulationer om oenigheter. De av oss
som deltagit i ett antal möten vet att diskussioner pågår på många
håll i olika politiska frågor, men i föreningsform än så länge. Har
aldrig varit med om att föreningsaktiva avkrävs en gemensam
hållning. Om och när det är ett parti så kan vi återkomma till
diskussionen. Det vill säkert visa sig då huruvida oenigheten är
stor kring vissa sakfrågor eller om den övergripande
viljeinriktningen ska visa vägen.
Maria Hagberg
Höganäs
Karin Ahlquist
Höganäs
Lina Ydrefelt
Malmö
Anna Fogelström
Lund
feministiskt initiativ
SVAR DIREKT:
Jag kan försäkra att denna tidning inte har något syfte att "splittra
kvinnokollektivet". Däremot får Feministiskt initiativ precis som
andra föreningar, organisationer och partier finna sig att
granskas, ifrågasättas och kommenteras av (bland andra)
medierna.
Eskil Jönsson
chefredaktör och ansvarig utgivare
Bildtext: Maria Hagberg, Höganäs.
Arkivfoto: SVEN-ERIK SVENSSON
© HELSINGBORGS DAGBLAD 2005-06-01
Download