Kan konst bidra i planeringsprocessen kring det okända?

advertisement
Seminarie 1 i serie om Ett förändrat klimat i stadsplaneringen
22 september 2014 på MEC i Malmö
Resilient regions, Region Skåne, Sustainable business hub
Kan konst bidra i planeringsprocessen kring det okända?
ett svenskirländskt samarbete kring stigande havsnivåer
Carola Wingren, professor i landskapsarkitektur, SLU
Sydsvenskan 25 jan 2014
Stigande havsytenivå i Helsingborg
Year
DHI, 2010
Höganäs
Helsingborg
En viktig fråga i projektet:
Landskrona
Kävlinge
Lomma
Burlöv
Malmö
Vellinge
Hur kommunicerar
kommunerna
kring de stigande
havsnivåerna?
•om hot och strategier
•med begrepp, kartor, bilder
Vellinge
Försvarsvallar planeras runt bebyggelsen i Skanör/Falsterbo,
beskrivs med karta, linje, enkel sektion k:n och Sweco
Malmö
Perspektiv beställt av Malmö stad - en arkipelag, dialog:pm 2010
Anastasia Petunina
2 av 35 studentarbeten från landskapsarkitekur vid SLU, Alnarp
kursen Site, concept and theory, med C Wingren, 2009
Hanna Frisk
Högvattenlinje om 100 år samt
förslag till åtgärder fr Malmö stad
Höganäs
I Höganäs tränger vattnet in från två håll när havet stiger
Vilka strategier är möjliga?
Retreat
Defend
Vanlig inspirationskälla:
Facing up to rising sea levels: retreat, defend, attack
The Royal Institute of British Architects’ (RIBA) think tank Building Futures and the Institution of Civil Engineers (ICE)
Attack
Our visit at Catherine Seavitt’s team, CUNY
Project for Rockefeller Foundation
Catherine Seavitt and Guy Nordenson,
tidigare projekt i New York, utställning MOMA
Our visit at Mathur and da Cunhas working team, UPenn
Project for Rockefeller Foundation
Senaste boken, 2014
Soakprojektet om Mumbai, Mathur och da Cunha
Workshop i Höganäs med politiker, planerare, m fl samt and Mathur och da Cunha
Bebyggelsen är mer utsatt idag än tidigare, vi bygger närmre havet trots att havet stiger. Varför?
Karta från början 1900-tal
Karta från början 2000-tal
Viktigaste frågeställningarna:
1.
Vilka strategier är lämpliga för att omgestalta landskapet
(och staden) för att möta ”hotet” om stigande havsnivåer
2.
Vilka sätt är lämpliga för att kommunicera ”hotet” och
diskutera möjligheterna till förändring med allmänheten
Vilka strategier är lämpliga för att omgestalta landskapet (och staden) för att möta ”hotet” om stigande havsnivåer?
Studenternas svar var: Embrace - Omfamna (här 2 exempel på åtgärder från några av de 32 förslagen)
Strategi med rörliga delar för
anpassning till ett hav som varierar
Board walk av Carl Hillinge
längs Höganäs västra kust
Strategi för att göra delar av landskapet användbart genom jordförflyttning
Åsar i Jonstorp av Elise Eriksson
Vilka sätt är lämpliga för att kommunicera ”hotet” och diskutera möjligheterna till förändring med allmänheten?
Strategi för kommunikation: Vattnet kommer!
Aktörer: Studenter i kursen Site concept and theroy
Projektledare Carola Wingren
Koreografi Ríonach Ní Neíll
Film Lajos Varhegyi
Foto John S Webb
Download