RUBRIK FET VERSAL

advertisement
IMPLEMENTERA BRA…
HÖGANÄS SPORTCENTER
- KOMMUNENS STÖRSTA MÖTESPLATS
BEMÖTANDE
RESPEKT
ANSVAR
- föreningsliv
- skola
- allmänhet
BRA-ARBETE
- Socialförvaltningen/ region
MINST TRE BERÖM
Skåne
OM DAGEN!
- Privata aktörer
Foto: Per-Åke Lang
Ca 500 000 BESÖKARE
ALLM
ÅRLIGEN
Nytt mål 2018 = 650 000
FOKUS: NYA MÅLGRUPPER
VILL DU VETA MER?
Kontakta [email protected]
NY MÅLGRUPP: SAMMA FOKUS
Kommunikation och koncerntanke
- alla mot samma mål.
PROJEKTPLAN: SPORTSKOLA
FÖR ENSAMKOMMANDE
• PROJEKTPLAN:
2015-10-08
• SPORTSKOLA FÖR NYANLÄNDA BARN OCH UNGA
I dag bor ca 55
nyanlända barn och ungdomar i
Höganäs. För att bidra till en lyckosam integration samt att främja
mångfald och jämlikhet i föreningslivet, är projektet ett led i
kommunens integrationsarbete. I detta projekt vill vi skapa bättre
möjligheter för nyanlända barn och unga på kommunens boende för
ensamkommande att delta i olika fritidsaktiviteter, där målet är att
skapa förutsättningar till god hälsa, ökad integration och motverkar
utanförskap.
PERSONLIGA MÖTEN
5 HVB-boenden
115 platser
10 språk
FÖREBILDER MED FÖRANKRING
- Språkstöd till föreningar och ungdomar
- Kontaktperson gentemot HVB-boendena
- ”Inkastare”
FÖRENINGSLIVET SOM
INTEGRATIONSMOTOR
”Vad är basket?
-Vi vill spela fotboll!”
SNABB ÅTERKOPPLING
”Trötta på ett bra sätt”
SÄKERHET, KRAV OCH
INFORMATION
INTRODUKTIONSPROGRAM TILL
HÖGANÄS SPORTCENTER
- ordningsregler
- trivselregler
- simtest
VAD GÄLLER HÄR?
INTEGRATIONHÖGANÄS
AKTIVT ARBETE MED
MODELLEN
INTEGRATION
Litet gym med många stammisar
gav reaktioner
HUR GÖR MAN I EN SIMHALL?
Oro, oreda och okunskap!
SÄKERHET, SÄKERHET, SIMSKOLA!
NYA
MEDLEMMAR
5 VATTENPOLO
15 TAEKWONDO
25 AFGHAN TEAM
50 NYA I SIMSKOLA
50 AKTIVA I SIM OCH GYM
NYANSTÄLLDA FÖR NYANLÄNDA
PROJEKTANSTÄLLNING PÅ ETT ÅR
STORA UTMANINGAR SOM
KRÄVER OMTANKE OCH MOD
FORTSÄTTNING
TILLGÄNGLIG
TYDLIGHET
UTHÅLLIGHET
UTBILDNING
HÖGANÄS SPORTCENTER
Skola, föreningsliv och för alla invånare…
…mycket mer än sport
FRÅGOR?
[email protected]
[email protected]
TACK!
Download