Ett öra till låns räcker

advertisement
Insändare i Helsingborgs Dagblad 2012-05-03
Ett öra till låns räcker
Det är numera svårt att avgöra om en del kommunala annonser är skämt eller allvar.
Konkreta exempel från senare tid är dels annonsen “Låna en politiker” publicerad 1
april (!) och dels den ständigt återkommande uppmaningen “Handla i Höganäs”,
något som är en hägring för många kommuninvånare med någon form av
funktionsnedsättning. Jag frågade i ett inlägg här den 20 mars vad ansvariga politiker,
fastighetsägare och affärsfolk tänkte göra för att undanröja hinder som begränsar
människors möjligheter att ta del av vardagens service- och varuutbud.
Socialdemokraterna har svarat att man helt och fullt ställer sig bakom
handikapprörelsens krav. Vänsterpartiet har å sin sida inbjudit undertecknad till ett
öppet möte för att ta del av våra krav på bättre tillgänglighet. Men från övriga partier
är det knäpptyst. Särskilt anmärkningsvärd är kristdemokraternas tystnad, eftersom
en av deras företrädare i kommunledningen också är sekreterare i HSO
(handikappföreningarnas samarbetsorganisation i Höganäs).
Kära politiker, handlare m fl. Vi har aldrig krävt att få låna er med hull och hår. Det
räcker med ett öra till låns, att ni som i tid och otid uppmanar folk att handla i
Höganäs också är lyhörda för våra rimliga krav på att göra lokalerna tillgängliga så att
folk, oavsett funktionsnedsättning, kan göra sina inköp, hämta sina paket mm utan
nuvarande hinder. Otillgänglighet är diskriminering.
Det är ju hemskt tråkigt om en kommun som i spektakulära sammanhang gärna vill
vara i frontlinjen ska bli sinnevärldens svar på “Polarstation Zebra svarar inte..”
Bengt Silfverstrand
Ordf. i DHR Höganäs
Ordf. i DHR Skåne Läns Distrikt
Download