Fiberavtal 2015 grävhjälp.indd

advertisement
Beställning av grävhjälp
✓ JA, TACK!
Jag vill ha grävhjälp
Beställningen avser adressen
Höganäs Energi gräver från tomtgränsen
och fram till ditt hus samt borrar hål i
huskroppen för indragning av fiberslangen.
Kunden
Namn Fastighetsägare
Personnummer
Adress
Postnummer och ort
E-post
Telefonnummer
Mobiltelefonnummer
Fakturaadress (om annan än ovan)
Tjänst
I grävhjälpen ingår
Höganäs Energi gräver ner fiberkabeln från tomtgränsen och fram till huset. Grävspåret blir ca 35-55cm djup. Därefter borras
ett hål i kruskroppen och fiberslangen dras in i huset. När anslutningen är klar återställs grävsträckan till ursprunglig marknivå.
Vi strävar alltid efter att göra så liten åverkan på tomten som möjligt.
Du som kund ser till att
Grävsträckan är bar mark som exempelvis gräs eller grus. Eventuellt plattsättning måste tas bort. Grävsträckan ska vara
framkomlig för en minigrävare som är en meter bred. När arbetet är utfört och fiberslangen är indragen är det upp till kunden
att så gräs, kratta rabatter och lägga tillbaka eventuell plattsättning.
Pris
4700 kr för grävning upp till 10 m samt 300 kr/meter för ytterligare grävning.
Andra tjänster faktureras utifrån utfört arbete.
Kundens underskrift
Ort och datum
Namnteckning
Namnförtydligande
Skicka detta avtal till Höganäs Energi, Kundservice, 263 82 Höganäs eller lämna det till Höganäs Energi.
Om underlaget är asfalterat så tillkommer det en kostnad för återställande genom ny asfaltering. Begär då kostnadsförslag
för detta. Det finns också möjlighet att få hjälp med att lägga tillbaka plattor, gräva upp buskar som är i vägen och annat
ytterligare arbete mot en extra kostnad. Hör av dig på 042 - 33 74 00 eller mejla [email protected] så berättar vi
mer.
Download