Min ansökan - Botnia

advertisement
Min ansökan
Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Lästipset!
Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Min ansökan – Registrera konto
• För att skapa ett användarkonto, klicka Registrera konto (längst ner).
• Ni kan själva välja att dela uppgifterna om kontot mellan flera personer.
• Om du redan skapat ett konto och ska logga in, fyll i Användarnamn och Lösenord.
• E-legitimation i Min ansökan är tills vidare endast möjligt i Sverige.
Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Val av insatsområde
Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Min ansökan – Allmänna uppgifter
• Fliken Allmänna uppgifter består av grunduppgifter om projektet.
• Du kan när som helst spara dina ifyllda uppgifter eller spara ner en PDF-version av ansökan
(Spara eller Visa ansökan som PDF).
Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Min ansökan – Stödsökande
• Fliken Stödsökande består av uppgifter om den samordnande stödmottagaren.
Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Min ansökan – Medsökande
• Fliken Medsökande består av uppgifter om övriga stödmottagare i projektet.
• Klicka Lägg till för att ange uppgifter om en stödmottagare. OBS! Kom ihåg samtliga stödmottagare.
• OBS! Alla uppgifter om enskilda medsökande måste läggas in på en gång för att kunna spara uppgifterna.
Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Min ansökan – Norsk partner
• Fliken Norsk partner består av uppgifter om eventuella norska partners i projektet.
• Klicka Lägg till för att ange uppgifter om en norsk partner. OBS! Kom ihåg samtliga norska partners.
• OBS! Alla uppgifter om enskilda norska partnersmåste läggas in på en gång för att kunna spara uppgifterna.
Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Min ansökan – Projektbeskrivning
• I fliken Projektbeskrivning rymmer varje textfält 4000 tecken. Tänk på att det viktiga är att
uttrycka sig klart och kärnfullt i projektbeskrivningen.
Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Min ansökan – forts. Projektbeskrivning
Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Min ansökan – Tid- och aktivitetsplan
•
•
•
•
Fliken Tid- och aktivitetsplan består av projektets huvudaktiviteter.
Förutom Projektledning och Kommunikation bör projektet delas in i cirka 3–5 huvudaktiviteter.
Klicka Lägg till för att ange en aktivitet. Om delaktiviteter anges ska fullständig information fyllas i
(alla fält)
Fältet Beskrivning rymmer 4000 tecken.
Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Min ansökan – EU-budget
• Fliken består av projektets budget i EU-länder.
• Under Kostnader, klicka på pilen (>) för att ange budgeterade kostnader för kostnadsslaget.
• Under Medfinansiering, klicka på pilen (>) för att ange namn och summa för finansiären.
Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Min ansökan – forts. EU-budget
• I fliken EU-budget ställs även frågor om projektet innebär intäkter efter projekttidens slut
och ifall projektet har aktiviteter utanför Botnia-Atlanticaprogrammets geografiska område.
Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Min ansökan – Norsk budget
• Om projektet har norska partners anges norsk budget i denna flik.
Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Min ansökan - Bilagor
• För varje bilaga du bifogar, tänk på att först klicka Välja och sedan klicka Bifoga.
• Giltiga filformat:
*.pdf, *.txt, *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.ppt, *.pptx, *.rtf, *.tif, *.tiff, *.svg, *.jpg, *.jpeg
(alla filer utom Excel-filer konverteras till PDF-format när de skickas in).
OBS! Bilagornas totala storlek kan inte överskrida 10 Mb. Krypterade dokument kan inte skickas in.
Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Min ansökan – Kontrollera din ansökan
• Vill du veta hur nära du är att ha fyllt i ansökan fullständigt?
Du kan när som helst validera din ansökan genom att klicka Kontrollera, signera och skicka.
• Du blir då uppmärksammad på ifall det finns obligatoriska uppgifter som inte är ifyllda
eller om det finns uppgifter med fel format (flikar med dessa uppgifter markeras med rött).
• OBS! Tänk på att klicka Avbryt och gå tillbaka din ansökan, för att inte råka skicka in
ansökan innan du har färdigställt ansökan inklusive alla bilagor.
Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Min ansökan – Skicka in ansökan
• En ansökan som skickas in bör vara fullständig (inklusive bilagor). Kompletteringar kan endast göras
via e-post eller post efter att ansökan skickats in.
• Är ansökan inklusive bilagor färdigställd? Klicka Kontrollera, signera och skicka.
• För att skicka in ansökan, klicka Skicka din ansökan och signera manuellt.
Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Min ansökan – Utskrift av ansökan
• Efter att ansökan skickats in ska behörig person hos stödsökanden skriva under ett missiv av ansökan.
• Ett missiv av ansökan finns tillgängligt först efter att ansökan skickats in. Du hittar missivet via menyn
Mina ansökningar (Signera manuellt).
• Även inskickad ansökan sparas i PDF-format via menyn Min ansökningar (Visa som PDF).
Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Download