Kristendomen lektion 2 Kristendom 2 Efter Jesu död och

advertisement
Kristendomen lektion 2
Kristendom 2
Efter Jesu död och uppståndelse
Efter Jesu död och uppståndelse började lärjungarna predika om Jesus,
detta skedde redan 50 dagar efter Jesu uppståndelse. Det vad vi i dag
kallar pingst (som betyder 50) bildades den första församlingen i
Jerusalem.
Dessa människor räknade sig fortfarande som judar och fortsatte att gå
i synagogan och besöka templet i Jerusalem. Men utöver dessa besök
hade de egna sammankomster där de talade om Jesus och åt
tillsammans.
Myndigheterna i Jerusalem ogillade att lärjungarna fortsatte att träffas,
men trots det fick rörelsen nya medlemmar. Det fanns olika rörelser
inom judendomen och de nytillkomna räknade sig dock fortfarande
som judar.
Men efterhand började man fråga sig om den nya tron var en inriktning
inom judendomen eller en helt ny religion?
Paulus
Svaret formulerades av en man som blivit känd under namnet Paulus.
Från början hette han dock Saul och var judiskt teolog och var trogen
Toran.
Han kom från ett område i Grekland där både kristna och judar levde
tillsammans. När Saul var ute och red uppenbarade sig Jesus för
honom och Saul föll av sin häst.
Uppenbarelsen gjorde ett starkt intryck på honom. Efter händelsen tog
han sig en lång funderare hur han skulle göra!
På 40 talet e v t tog han namnet Paulus ( den lille) och började
missionera den kristna tron i östra medelhavsområdet.
Paulus framstår som den främsta kristne tänkare i generationen efter
Jesus, det var han som drev igenom att man skulle ta emot icke judar i
den kristna församlingarna.
Gud gjorde ingen skillnad mellan judar och andra folk ansåg han. Nu
kunde alla människor få syndernas förlåtelse och en ny relation till Gud
genom att tro på Jesus.
När Paulus kom till en ort besökte han synagogor där han berättade om
Jesus, de som trodde på det Paulus sa lämnade synagogan och bildade
en kristen församling.
Paulus hjälpte till att starta upp nya församlingar, han höll kontakt med
de platser där han startat församlingar genom brevväxling. I breven
svarade han på frågor som församlingsmedlemmarna ställt. Till
exempel hur man skulle fira nattvarden.
De är dessa brev som senare blir breven i bibeln, stora delar av Nya
Testamentet består av Paulus brev.
De första århundradena blir de kristna förföljda i romarriket för att de
inte tillbad kejsare utan Jesus.
Men i början av 300-talet blir kejsar Konstantin själv kristen och
plötsligt blev det tillåtet att vara kristen. 380 blev kristendomen en
statsreligion i det romerska riket.
Den kristna läran - sammanfattning
Den kristna läran som formades under 300- och -400 talen är den som
gäller än idag.
1) Gud är skaparen av världen
2) Gud är kärleken och skapade människan och världen av
kärlek.
3) Gud visar sig på tre sätt:
Fadern
Fadern som är gud och skaparen av världen. Gud är kärleken och
skapade därför människan och världen av kärlek. Gud är fadern till
sonen, men också fadern till människan.
Sonen
Jesus som är guds son och den som lär människan vad kärlek är och
vem gud är. Jesus är både människa och gud.
Varför måste Jesus dö?
Gud måste bli människa eftersom förhållandet mellan gud och
människor var förstört, det går tillbaka ända till Adam och Eva. Genom
att Jesus dog på korset skapades försoning. (Man blir vänner igen)
Den helige anden
Den helige anden som är kraften, den kraft som ger nya livskvaliteter. Den
helige anden är kristendomens beteckning på guds osynliga närvaro i
världen.
Dessa tre är ett och beskrivs som Treenigheten.
H2O
Gud som H2O. H2O finns i 3 former: Is, Vatten och ånga. Men
benämningen är fortfarande H2O.
Vad betyder Jesu död?
Det var en seger för kärleken. Kärleken i form av Jesu gestalt uppstår
från döden och besegrar döden
Det var ett straff som människan skulle ha tilldelats men inte klarade
av. Straffet måste ske i ett form av ett offer för att människan skulle bli
förlåten. Gud tar på sig straffet och offrar sig själv. Jesus kallas
offerlamm.
Det var en upprättelse av människan. ”Du duger som du är, Jesus har
tagit dina brister från dig”.
Download