Rutin gällande angående angioödem

advertisement
Rutin gällande angående
angioödem
Berörda enheter
Till tjänstgörande läkare och sjuksköterskor på IVAK vid Kalix sjukhus.
Processbeskrivning
Symtom kan komma i attacker, ibland efter trauma, infektion eller efter intag av födoämnen eller läkemedel.
Förutom akut behandling med Adrenalin, Kortison och Antihistamin
ska patienter med angioödem som involverar luftvägarna observeras
på IVA i minst 12 timmar. För att kunna ha full intubationsberedskap
om behovet uppstår.
Ansvarig
Einar Lantz
Processledare
Allergi; Andningsorgan
Huvudprocess
Einar Lantz
1 av 1
Dokumenttyp
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Vårdrutin
20013-05-13
Sida
1.0
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards