Information till dig som får injektioner av läkemedel i ögats

advertisement
Information till dig som får injektioner
av läkemedel i ögats glaskropp
Inför behandlingen är det viktigt att du säger till om du
- Har en ögoninfektion
- Har ont eller rodnad i ögat
- Har en läkemedelsallergi
Inför injektion i ögat
- Du skall inte använda ögonmakeup, smycken eller klockor
operationsdagen
Efter injektionen
- Ögonvitan, där injektionen gavs, kommer troligen att bli röd. Denna
rodnad är normal och kommer att försvinna efter några dagar.
- Du kan eventuellt se fläckar eller så kallade ”floaters” (flytande
glaskroppsgrumlingar). Dessa fenomen är normala och bör försvinna
inom ett par dagar.
- Kontakta läkare om de inte försvinner eller om de blir värre.
Ta omedelbart kontakt med Ögonmottagningen om du får
-
Smärta i ögat
Förvärrad ögonrodnad
Ljuskänslighet
Grumlingar
Synförändring i det behandlade ögat
Huvudprocess
Ansvarig
Processledare
Sida
Makuladegeneration
Gregory Olsson-Lalor
Heli Wasserman
1 av 2
Dokumenttyp
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Patientinformation
VARD-5-2340
2016-09-05
5.0
Vid akuta besvär kontaktar du;
Telefon dagtid:
Ögonmottagningen i Sunderbyn: 0920-28 39 92
eller växel
0920-28 20 00
Ögonmottagningen i Gällivare:
0970-193 56
Ögonmottagningen i Piteå:
0911-752 80
Telefon kvällar och helger: 1177
Glöm inte att berätta att du har fått en injektion i ögat och
MÅSTE komma i kontakt med ögonjouren.
Huvudprocess
Ansvarig
Processledare
Sida
Makuladegeneration
Gregory Olsson-Lalor
Heli Wasserman
2 av 2
Dokumenttyp
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Patientinformation
VARD-5-2340
2016-09-05
5.0
Download