Minnesträning i vardagen

advertisement
Minnesträning i vardagen
Genom huvudräkning och andra arbetsminneskrävande övningar ökar man
sin koncentration.
Sin närvaro kan man öka genom uppmärksamhetsövningar för sinnena där
man bara stannar upp en stund i vardagen. STANNA UPP!
Tänk efter vad ska jag träna – hur ska jag avlasta så att det inte blir för
mycket! Kom ihåg balansen mellan aktivitet och vila/återhämtning!
Aktivera flera sinnen då är det lättare att befästa ett visst minne ex Tala
medan du gör – nu låser jag dörren.
Det är bra att träna minnet minst 15 minuter minst fem dagar i veckan.
Följande är ett exempel på hur träning kan se ut, du får själv välja vilken
övning du gör vilken dag, huvudsaken är att du gör någon av dem.
Exempel:
Måndag: Sudoku, 20 min, sitt koncentrerat och gör inga avbrott.
Tisdag: Valfri övning ur Lumosity
Onsdag: Efter ett tv program försök återberätta eller skriva upp rubriker
eller det viktigaste.
Torsdag: När kvällen kommer, tänk igenom dagen som varit. Skriv gärna
ner några rader eller samtala med andra. Hur började dagen? Vilka
aktiviteter har du deltagit i? Hur var vädret? Vad åt du till lunch/middag?
Notera tankar och känslor, hur har du mått?
Fredag: Handla, när du går och handlar titta noga på vad varan kostar,
addera summorna för varje gång du lägger ned något i kundvagnen. Avrunda
upp till närmaste tiotal om du tycker att är lättare. Denna övning passar bäst
om du gör en mindre veckohandling, inte storhandling.
Information om minnet och minnesträning: www.huvudsidan.se
Bra sida för övningar: http://www.lumosity.com/
Hjälpmedelsinstitutets hemsida: www.hi.se
http://www.studieteknik.info/
App till din telefon ex: Braintrainer, Brain workout, Quizkampen, Ordjakten,
Sudoku free mm
Spel/dataspel ex: Sudokukryss.se, Hjärngympa.se, Spela.se, Memorado.se
mm
Korsord, sudoku, spel som Memory och Alfapet mm
Lycka till!
Arbetsterapeuterna
Garnis Rehabcenter
Huvudprocess
[Process]
Dokumenttyp
Patientinformation
Ansvarig
Processledare
Sida
Susanne Andersson
Susanne Andersson
1 av 2
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-5387
2016-10-24
1.0
MINNESKNEP / MINNESTEKNIKER
Metoder för att lagra information mer effektivt.
Repetera, använd många sinnen, skapa bilder – verbala och visuella
korttidsminnen är mycket känsliga för störningar, minimera störningskällor.
Huvudprinciper
Var uppmärksam – fokusera, hjärnan kan inte plocka fram information som
den inte har registrerat.
Var nyfiken – nyfikenhet skapar rikare minnen, gör dig mer engagerad,
aktiverar känslor, ställa frågor…
Var motiverad – att anstränga sig för att memorera är en nyckel för att sedan
kunna ta fram infon.
Länkmetoden
Ny info krokar i gammal kunskap, via ett system av kopplingar kan vi
plocka fram minnen. Enskild fakta är svårt att minnas.
Använd fantasin för att skapa konstgjorda kopplingar mellan sånt som tycks
vara slumpartat.
Metoder är överdrift och visualisering. Roliga, överraskande, underliga,
mentala bilder istället för ord.
Resemetoden – Locimetoden - Minnespalatset
En mycket effektiv metod. Användbar för att memorera sekvenser, listor,
fakta etc.
Ta en mental promenad i en välbekant omgivning. Det kan vara ditt hus,
vägen till ditt jobb. Börja alltid promenaden på samma ställe! Följ samma
väg. Skapar en länk mellan sakerna på din lista och de platser du besöker.
Berika bilden med många detaljer, smak, doft, känsel.
Memorera till musik
Ersätt raden/raderna i en välbekant säng med ex kodnummer, kontonummer.
”Blinka lilla stjärna där” 40543
Systematisera
System som du själv skapar (egen logik) fungerar bättre än ett system som
någon annan har hittat på. Aktivt skapa bättre än att passivt ta emot.
Klädnypemetoden
För att memorera slumpartade listor med information. Svårare och tar längre
tid att lära sig, men anses vara mycket effektiv. Kräver inte ”tur och
ordning” på orden.
Lär in en uppsättning associationsord (klädnypor) på vilka man sedan hänger
upp informationen som ska memoreras.
Kan använda rimord, 1 = plätt, 2 = tå, 4 = myra.
Lycka till!
Huvudprocess
[Process]
Dokumenttyp
Patientinformation
Ansvarig
Processledare
Sida
Susanne Andersson
Susanne Andersson
2 av 2
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-5387
2016-10-24
1.0
Download