Dakryocystit H049

advertisement
Huvudprocess
Specialitet
Processledare
Dokument-Id
Godkännadedatum
VIS-Redaktör
CAREINVSOM-3-221
Dakryocystit H049
Akut

Inom ett par dagar
Fakta






Dakryocystit (infektion/inflammation) i tårsäcken är ett mindre vanligt tillstånd för allmänläkaren
Tårsäcken som sitter strax nedom mediala ögonvrån som svullnar
upp och blir rodnad och kraftigt ömmande
Recidiverar ofta
Vid recidiv skall plastikögonläkare ta ställning till operation med
syfte att skapa en iatrogen fistel mellan tårsäck och näskaviteten
för at därigenom förhindra ett handikappande tårflöde och ytterligare infektioner/inflammationer
Tillståndet föregås ofta av förkylning med eller utan konjunktivit
Ofta tömmer det sig pus vid massage över det inflammerade området eftersom stoppet sitter distalt om målorganet
Typisk fallbeskrivning och anamnes




Vanligen äldre patient
Lokaliserad och rodnad svullnad vid mediala ögonvrån
Ökat tårflöde
Distinkt ömmande vid tryck då det även kan tömma sig pus
Status
 Lokaliserad och rodnad svullnad vid mediala ögonvrån
 Ökat tårflöde
 Distinkt ömmande vid tryck då
det även kan tömma sig pus
 Ingen visuspåverkan
 Bulben oftast blek
 Ökad tårmenisk
 Kornea klar
 Främre segment oretat
Bild
Sida
1 av 3
Version
0.1
Huvudprocess
Specialitet
Processledare
Dokument-Id
Godkännadedatum
VIS-Redaktör
CAREINVSOM-3-221
Undersökningar och åtgärder på vårdcentral




Kontroll av synskärpa
Kontroll av ögontryck
o I förekommande fall
Inspektera
o Fynd enligt status
Palpera
o Fynd enligt status
Ytterligare undersökning på ögonmottagning

Nej, inte i typfallet
Differentialdiagnoser




Akut etmoidit
o Vanligen allmänpåverkan
o Ingen regurgitation av pus vid palpation
o Vid misstanke skall patienten remitteras till öronspecialist
akut
Akut frontalsinuit
o Se ovan
Insektsbett
o Kan vara svåra att skilja från en dakryocystit särskilt om
patioenten är ett litet barn med vag anamnes eller okontaktbar
Vagel
o Mer lokaliserad svullnad i själva ögonlocket
Behandling



Systembehandling med antibiotika
o T Heracillin 750 mg 1x3xX vid överkänslighet
o T Dalacina
Topikal behandling med salva eller droppe
o Chloromycetin(bakteriedödande droppe)
 1x4xIV, 1x3xIII och därefter 1x2xVII
o Fucithalmic
 1x2xVII-X
Remiss till ögonklinik
o Vid stor, spänd och kraftigt ömmande dakryocystitmed frågeställning debridering
o Vid recidiv med frågeställning dacryocystorinostomi (DCR)
Sida
2 av 3
Version
0.1
Huvudprocess
Specialitet
Processledare
Dokument-Id
Godkännadedatum
VIS-Redaktör
CAREINVSOM-3-221
Uppföljning

Återbesök på ögonmottagningen inom några dagar på remiss med
frågeställning enligt ovan
Prognos

God
Sida
3 av 3
Version
0.1
Download