Sammanträde med tandvårdsstyrelsen den 1 februari 2012

advertisement
Sammanträde med tandvårdsstyrelsen den 25 april 2012 - Göteborg
Ärenden
Mötets öppnande
1. Val av justerare – tidpunkt för protokollets justering
2. Godkännande av dagordningen
Informationsärenden
3. Delårsrapport (handling skickas 23 april)
KE
4. Patientnämnden
5. Årsbokslut för rapporterade avvikelser under 2011
BP, LJ
6. Säkerhetsincidenter 2011
BP, MJ
7. Mobil folktandvårdsklinik
KM
8. Bisyssla – rapport
AB
9. Landstingens ekonomiska redovisning av folktandvården
KE
10. Tredje steget i tandvårdsförsäkringen
KM
11. Prislistan med anledning av förändring av TLV
KM
12. Marknadsföringsinsatser 2011 och hösten 2012
PW
13. Styrkort 2013 och vägen mot visionen
LS/GE
14. Förvaltningschefens rapport
GE
15. Styrelsens kontaktpersoner
Beslutsärenden
16. Delårsrapport
17. Mobil folktandvårdsklinik
18. Marknadsföringsinsatser 2011 och hösten 2012
19. Anmälningsärenden enligt lista, dnr FTV 23-2012
Inbjudningar, kurser och konferenser
-----
Download