Sigrid Paskells stipendium inom Scenkonsterna – USD 10 000

advertisement
Pressmeddelande SWEA International
Sid. 1/2
New York, USA, 2012-04-21
SWEA International har under årsmötet i New York utsett mottagare av
Sigrid Paskells stipendium inom Scenkonsterna –
USD 10 000
Det är med stor glädje som SWEA International under årsmötet i New York har
utnämnt Sanna Gibbs till Sigrid Paskell-stipendiat 2012.
SWEA International är den största Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige och har ungefär
7 500 medlemmar i 74 avdelningar i 33 länder. Läs mer om SWEA på www.swea.org.
Ung operasångerska får Sigrid Paskell-stipendiet 2012
Så länge hon kan minnas har 26-åriga Sanna Gibbs sjungit – och
hennes vägval har formats därefter.
Foto: Privat
På gymnasiet gick hon musikalprogrammet i Sandviken utanför
hemstaden Gävle och började på musikalutbildningen i Stockholm
2008. Efter ett läsår tog sången en ny riktning när hon med hjälp
av sin sångpedagog började sjunga opera. Hon ansökte och kom
in på den förberedande utbildningen på Operastudio 67. Hösten
2011 påbörjade hon det treåriga operasångarprogrammet på
Operahögskolan.
Stipendiet på USD 10 000 kommer hon att använda till att köpa
studiematerial, men också till sånglektioner, master classes och
workshops – och kanske även språklektioner.
– Nu vill jag få in grundtekniken. Sedan vill jag bara fortsätta att utvecklas och växa som sångerska.
Jag skulle vilja jobba både här hemma och utomlands, säger Sanna Gibbs om framtiden.
Stipendiesumman är USD 10 000. Den officiella stipendieutdelningen kommer att äga rum i
Stockholm i augusti 2012.
Sigrid Paskells stipendium inom Scenkonsterna 2012 – juryns motivering
Sanna Gibbs får utmärkelsen för sin lovande och mycket tilltalande sopranröst, välkontrollerade ton,
eleganta framtoning och naturliga musicerande.
Om Sigrid Paskells stipendium inom Scenkonsterna
Stipendiet ges ut inom de fyra scenkonsterna: sång, dans, teater och instrumentalmusik, med en
konstart i taget under en rullande fyraårsperiod. Stipendiet avser unga lovande svenskor/ar i början av
sin karriär. Stipendiet utlyses inte, utan en kommitté söker aktivt kandidater.
Pressmeddelande SWEA International
Sid. 2/2
New York, USA, 2012-04-21
Kontakt
Information och pressfoton: www.swea.org
SWEA Internationals ordförande
Margaret Sikkens-Ahlquist
E-post: president(at)swea.org
SWEA Internationals PR-kommitté
Tina O’Malley
E-post: tinaomalley12(at)yahoo.com
För frågor rörande Sigrid Paskells stipendium inom Scenkonsterna
Anki Rosander (sammankallande i kommittén)
E-post: anki.rosander(at)telia.com
Sigrid Paskells stipendium inom Scenkonsterna
Sanna Gibbs
E-post: sanna.gibbs(at)hotmail.com
SWEA i ett nötskal…
SWEA
är ett GLOBALT NÄTVERK med ungefär 7 500 svensktalande
kvinnor i ett 70-tal avdelningar i ett 30-tal länder.
SWEA är den största Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige och vårt
syfte är att främja det svenska språket samt sprida svensk kultur och tradition.
SWEA ger donationer och delar ut stipendier för cirka 2 miljoner kronor per år.
SWEA är en icke vinstdrivande ideell organisation som erbjuder ett personligt
kontaktnät samt ger ett starkt stöd till den svenska industrin utomlands.
SWEA representeras på många platser i världen och spelar därför en viktig roll i
svenska Utrikesdepartementets krisberedskapsplan.
SWEA startades i Los Angeles 1979 av Agneta Nilsson och SWEA Internationals
ordförande är sedan 2012 Margaret Sikkens Ahlquist.
www.swea.org
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards