bladet - Stockholm - SWEA International

-bladet
1-2011 Stockholm
innehåll
SWEA Stockholms Styrelse sid: 3
SWEA-bladet Stockholm:
Redaktörens rader
3
Ordförandens rader
4
Ansvarig utgivare:
Josephine Carlsson, ordförande
Nya medlemmar
4
SWEA Intl. stipendiater
5
Årsmötet
6-7
Swea-Teater
8
Ur vårprogrammet:
Läkare utan Gränser
9
Bang
10
Grünbaum
10
Karlefors
11
Vårgolf
11
Vårutflykten
12-13
Mer ur vårprogrammet:
Redaktör och Layoutansvarig:
Kerstin Graffman
[email protected]
SWEA-bladet trycks i 500 ex. och utkommer 2 ggr per år, i
maj/juni och nov/dec
Tryckeri:
Stockholms Läns Grafiska AB, Danderyd
Redaktionen förbehåller sig rätten att välja och redigera insänt
bild- och textmaterial för förtydligande och av utrymmesskäl.
Annonspriser:
Helsida (A4)
Halvsida
Kvartsida
Visitkort
2 500: - (4 500 för 2 införanden)
1 600: - (3 000 för 2 införanden)
900: - (1 600 för 2 införanden)
300: - (500:- för 2 införanden)
SWEA Stockholms hemsida:
www.swea.org/stockholm
Valdemarsudde
14
Världsmötet i Kuala Lumpur
15
Kuala Lumpur
16-17
Regionmöten 2012
18
SWEA Art
18
Nya svenskar
18
Glöm inte informera medlemsansvarig när du ändrar e-mail
eller postadress!
Sommarprogrammet
19
[email protected]
SWEA Intl. kontaktlista
19
SWEA Stockholm tillhör region ÖEMA, en av SWEA
International´s sju regioner
ÖEMA-ordförande: Ingrid Westin
[email protected]
OBS!
Temagrupper
Omslagsbilder, foto: Kerstin Graffman
- Körsbärsblom vid Jacobs Kyrka, maj 2011
- Soldyrkare på Konserthustrappan, maj 2011
Kontakta Gunnel Gustafsson om du vill vara med i någon
grupp eller vill starta en egen.
[email protected]
Stort tack till följande medlemmar som
bidragit med bildmaterial till denna tidning:
Åsa Bujón, Josephine Carlsson, Anna Ernemark, Eva Heyman,
Barbro Holgersson, Susanne Larsson-Krieg, Cecilia Westling.
2 SWEA-bladet 1/2011
tel. 070-5147721
s t y r e l se n
redaktörens rader
SWEA Stockholms Styrelse:
Ordförande:
Josephine Carlsson
[email protected]
Tel. 08-7678832
Vice ordförande,
web- och medlemsansvarig:
Cecilia Westling
[email protected]
Tel. 070-2262850
Sekreterare:
Maria Ekman
[email protected]
Tel. 070-8984995
Kassör:
Eva Heyman
[email protected]
Tel. 08-276584
Från Redaktören
Tack för alla texter och bilder till
SWEA-bladet! Ju fler som bidrar
desto roligare. Jag tycker fortfarande
att det är roligt med layoutarbetet
som varje gång är en utmaning eftersom det är långt mellan varven och
man hinner glömma det tekniska.
Nu har jag i alla fall lyckats få fram
mitt 5:e SWEA-blad. Jag hoppas ni uppskattar tidningen och
dess innehåll. Kanske känner ni igen er på någon av bilderna?
Mycket av innehållet är reportage från våra aktiviteter och
speglar vilket varierat och stort programutbud SWEA Stockholm har. Njut gärna av den vackra vårbilden nedan som är
från vårutflykten till Hamra Gård (se sid 12-13)
I förra SWEA-bladet efterlyste jag information om antalet
SWEA-bladsupplagor genom åren. Det första SWEA-blad
vi lyckats spåra är från 1990, det står årgång 4 på och heter
SWEA-bladet Sverige, Sverigebladet fortsatte några år till men
om vi tar med dem i räkningen så är det alltså i år den 25:e
årgången. Kanske något att fira?
Nu när sommaren står för dörren så hoppas jag att ni alla får
en härlig tid med många sköna, soliga och roliga upplevelser.
Kerstin Graffman
Programansvariga:
Eva Lund
[email protected]
Tel. 08-7676207
076-2393158
Susanne Karsson-Krieg
[email protected]
Tel. 08-7129848
Barbro Holgerson
[email protected]
Tel. 08-349534
Ann-Charlotte Nordlund
[email protected]
Tel. 08-6125248
swea-bladet 1/2011 3
ordförandens rader
Kära Sweor
Äntligen är sommaren härmed sina ljusa
kvällar. Många SWEA aktiviteter tar
en paus, men inte alla. SWEA Stockholms populära luncher fortsätter andra
onsdagen i juni, juli och augusti. Sverige
middagen går av stapeln i Göteborg
med mingel den 10 augusti och heldag
med stort program och festmiddag den
11 augusti. Den 21 augusti har vi åter
underbara Confidencen.
Sedan höstens SWEA-blad har mycket
hänt inom SWEA världen. Det kombinerade Region- och Internationella årsmötena i Kuala Lumpur var innehållsrika. Jag har redovisat mötena i detalj per
mejl den 12 april samt på vår hemsida.
Därför finns det i detta SWEA-blad bara
lite om årsmötena men mer om efterresorna till Borneo och Langkawi.
På årsmötet i februari avtackade vi Eva
Thorson, Gunvor Sahlqvist och Mari
Ann Ödeen samt välkomnade Lotta
Nordlund, Barbro Holgerson och Maria
Ekman till styrelsen.
Det är roligt att vårens program har
varit välbesökta. Vi hoppas på ett lika
bra deltagande i höst. Det finns ett
blandat spännande program planerat.
Det är emellertid inte bara styrelsen som
planerar program. Aktiviteten i Kulturgrupperna är intensiv. Teater-, opera-,
bok-, golf- och bridgegrupperna har täta
möten. Stort tack till alla som är ledare/
kontaktperson för någon av SWEA
Stockholms grupper.
Cecilia Westling håller på att sätta
samman den aktuella medlemsförteckningen, som kommer att skickas ut till
alla. De Sweor som är helt inne i den
digitala världen kan tycka det är onödigt
att skicka ut matrikeln på papper. Andra
tycker det är underbart.
Eva Heyman och jag har gjort en
djupdykning bland allt historiskt SWEA
material. Vi har fått bidrag från Gunnis
Rosenkvist och Ettan Bratt. Fortfarande
fattas det en del tidningar och skrifter
som saknas för att vårt historiska arkiv
ska vara helt färdigt. Hör gärna av dig
om du har något liggande som kan komplettera SWEA arkivet.
En riktigt glad och solig sommar önskar
jag er alla,
Josephine
Uppmaning - Nästa tidningsnummer:
Inför höstens SWEA-blad funderar vi på att göra en tillbakablick på de 25 tidningsåren (se Red.rader). Hör därför
av er om ni har idéer och material att föreslå, senast 15
oktober. Tack på förhand/Kerstin
SWEA Stockholm välkomnar följande
nya/hemflyttade medlemmar:
MultiCultural Consulting AB erbjuder
utbildning, coaching och rådgivning
för ökad interkulturell kompetens:
Affärer och kommunikation över kulturgränser
Ledarskap och teamutveckling över kulturgränser
Konflikthantering och förhandling över kulturgränser
Tjänster och utbildningar i samband med
utlandsplaceringar
www.multicultural.se
4 SWEA-bladet 1/2011
Cecilia Bååth
Ann-Christine Hensher
Ann-Cathrine Wasmuth Ericson
Annika Ivner
Astrid Liljegren
Annika Jägfeldt
Gun-Britt Westerlund
Lotta Höglund
Marie-Louise Ullmark
Gabriella Zaunders
Karin Sofios
Mona Pitman-Löfgren
Brigitte Winkle
Britt-Marie Werling
Camilla Blid
Lena Larsson
Mita Bhattacharyya Holmer
Eva Tygård
Marie Hammarkvist
Marbella
Bryssel, WDC
Tyskland
Paris
SF, USA
Bryssel
Aten
SF, USA
Costa Blanca
London
Moskva
Bryssel
Boston
Örestad
Hong Kong
i n t e r n at i o n e l l a s t i p e n d i at e r
Årets Svenska Kvinna 2011 och de tre internationella stipendiaterna
Christina Lampe-Önnerud, ursprungligen från Arvika, har utsetts till Årets Svenska Kvinna 2011 för sitt miljöförbättrande
arbete och för att hon är en ”fantastisk representant för den
unga svenska kvinnan”. Hon har uppfunnit det första Svanenmärkta litium-jonbatteriet, som bl. a. används i bärbara datorer
och eldrivna fordon. Christina Lampe-Önnerud har tidigare
erhållit en rad internationella utmärkelser och är sedan hösten
2010 styrelseledamot i Kungliga Ingenjörsakademin. Hon
är bosatt i Boston och VD och grundare av Boston Power.
Utmärkelsen kommer att delas ut på Ulriksdals Slottsteater,
Confidencen, den 21 augusti 2011.
Göteborg, med inriktning mot internationell migration. Hon
har rötter i Flen, Sörmland. Under våren 2011 gör 29-åriga
Lisa Andersson en fältstudie i Etiopien och Burundi, där hon
studerar vilken betydelse migration har för fattigdom och
utveckling.
Melissa Jakobson-Velandia är en 21-årig pianist från Nacka
som studerar tredje året på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hon får Sigrid Paskells stipendium inom scenkonsterna bl. a. för sin raka och okomplicerade inställning till
musicerandet och sin förmåga att tolka kompositioner.
De tre stipendiaterna får USD 10 000 vardera. Sigrid Paskellstipendiet kommer att delas ut på Confidencen, den 21 augusti
och de andra två stipendierna vid SWEAs stora sommarmiddag
i Göteborg den 10-11 augusti 2011.
Lisa Andersson som får Interkulturella Relationer-stipendiet, är doktorand i nationalekonomi vid Handelshögskolan i
(Utdrag ur SWEA Internationals pressmeddelande från Kuala
Lumpur den 19 mars 2011)
Milena Hadryan, årets Litteraturstipendiat, undervisar i
svenska, tyska och översättningsteknik vid Adam Mickiewicz
universitet i Poznan, Polen. Hon studerar svenska myndigheters språk, som hon menar kan ligga till grund för demokratiseringen av det polska myndighetsspråket.
Confidencen 21 augusti
2011 års utdelning av
Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna
och
utnämningen av Årets Svenska Kvinna
på Confidencen, söndagen den 21 augusti 2011 kl.14.30
Pris 490: - inkluderar ett glas vin och snittar.
Beställning av biljetter sker genom att ni betalar in beloppet
till Confidencens plusgiro 135 88 48-8.
Samtidigt med inbetalningen skickar ni ett E-mail med er
adress till [email protected]
Confidencen kommer då att skicka biljetterna till er
i god tid före föreställningen.
Vardagsfranska
Varför inte gå en konversationskurs
i mysig hemmiljö mitt i stan?
3 nivåer
www.laplume.se
Ni kan även hämta biljetterna i biljettkassan.
Utdelningen sker i samband med
en föreställning av Mozarts opera Trollflöjten.
.
La Plume de ma Tante
swea-bladet 1/2011 5
årsmöte
Några axplock i minglet efter årsmötet:
1. Revisorssuppl. Britt Josefsson tillsammans med Mari Ann,
Hilkka och Lil-Marit.
2. Ordf. tillsammans med Eva Zand, Marie Mörner, och
Hélène Thofeldt Sundberg.
3. Hedersmedlemmen Ettan Bratt, som sällan missar ett
årsmöte, här med Åsa och Carola.
4. Gertrud, Kicki och Anki, som alla bott många år i Japan,
med Susanne säljande lotter till Margareta.
5. Tidigare ordföranden Siv Jansson skålar med vänner.
6. Inger Flintull tillsammans med sex glada medlemmar ur
Kulturgrupp 4.
Susanne redogjorde för vårens program på årsmötet.
1
2
3
4
5
6
6 SWEA-bladet 1/2011
årsmöte
SWEA Stockholms Årsmöte
Årsmöte med efterföljande middag ägde rum den 23 februari
i Eriksbergs trivsamma festvåning. Som vanligt var mötet
välbesökt med strax under 100 deltagare. Anki Rosander valdes
till årsmötets ordförande och Ulla Nordlinder till sekreterare
för mötet. Årsmötesförhandlingarna gick smidigt och snabbt.
Medlemsavgiften sänktes till 450 kronor (för 2012). Tre styrelseledamöter avgick och avtackades och tre nya kom in: Barbro
Holgerson, Ann-Charlotte Nordlund och Maria Ekman (se
bild nedan). Josephine Carlsson omvaldes som ordförande,
Cecilia Westling som vice, Eva Heyman blev ny kassör och
Maria Ekman ny sekreterare. SWEA Stockholm fick också nya
revisorer: Britt Marie Boudrie, ordinarie och Britt Josefsson,
suppleant. Även valberedningen bytte medlemmar och har nu
Ingrid Westin som sammankallande.
Efter årsmötesförhandlingarna gick alla en trappa ner för det
sedvanliga glaset vin och stort mingel utbröt medan middagsborden dukades upp i möteslokalen. Det blev som vanligt både
trevligt och gott och stämningen var minst sagt på topp hela
kvällen.
Årsmötets sekreterare: Ulla Nordlinder, och ordförande: Anki Rosander, flankerar avdelningsordföranden Josephine Carlsson.
Kerstin Graffman
(Ovan och till vänster): Mötesdeltagande Sweor hängde intresserat med i föredragningar och beslut.
Tre nya styrelseledamöter (till höger):
Maria Ekman, Barbro Holgerson och Ann-Charlotte Nordlund, två
civilekonomer och en kemiingenjör, som alla bott och arbetat i
USA bl.a.
Britt-Marie Boudrie,
nyvald revisor.
swea-bladet 1/2011 7
swea - t ea t e r
Intryck från Teater- och
Operaföreställningar med
Sweor
tondagsafton).
Showen, för det var det, var rätt bra och
1970-talet steg fram. Musiken är ju i
särklass det bästa med Hair. Handlingen
är tunn, och jag hade inget som helst
minne av den heller. På det hela taget
sevärt åtminstone om man har något
litet nostalgiskt skäl. Enda plumpen i
protokollet var decibelinställningen på
orkestern – det blir INTE bättre bara
för att det är HÖGT.
Den som vill åt musiken – lyssna på
Broadwayinspelningen.
Jag, Eva Heyman, så att säga springer
regelbundet på både teater och opera
och konserter, en del av dem under
SWEAs banér. Så jag tänkte ge min sida
av saken. En del har ni även kunnat läsa
på webben men en del är nytt för detta
nummer av SWEA-bladet som ni nu
håller i handen.
Opera x2 på Kungliga Operan
Den 8 februari var Sweor på plats för
att uppleva Orphee (sagan om Orfeus
och Eurydike) av Christoph Gluck, dvs.
Glucks anpassade version för Parisoperan (franska i.s.f. italienska och mer
musik för de då populära balettinslagen)
såsom den senare ännu senare bearbetats
av Hector Berlioz.) Hängde ni med?
Orphee visade sig vara vacker till musik
och sång och i alla fall intressant till
uppsättning då detta utförts av Niklas Ek
och Marie-Louise Ekman, inte de första
namn man tänker på för en 1700-tals
opera. Kul och uppfriskande? För modernt? Meningarna kan var olika. Varför
måste Orfeus ha en sådan ful skallig
frisyr? Hur har han någonsin funnit
nåd inför den vackra Eurydice? Kvinnor såväl som män i långa tyllkjolar och
spretigt långt hår som antingen sjunger
eller dansar tyckte jag faktiskt var en kul
grej. Det enda konstiga var egentligen
att Orfeus sedan han fått tillbaka sin
Eurydice ändock verkade mer intresserad av att läsa tidningen! Efter all denna
skönsång om sitt lidande i att ha mist
henne!
Mask från Venedig.
precis som det brukar vara på Stadsteatern. Kostymvalen var sådana att jag
kom på mig själv med att undra om detta
var repetition eller föreställning ty bara
en del hade kostymer som påminde om
tidevarvet då operan kom till, och de var
i och för sig stundom fyndiga och fina.
Men resten kunde ha kommit direkt
från HM eller Kappahl! Dessutom hade
den köparen inte den bästa färg- eller
stilkänslan. Så det var lite läge att inte
titta så noga utan bara försöka njuta av
sången och musiken.
Den som vill ha vackert fullt ut, får avvakta.
I höst går Gudruns teatergrupp och ser
Gregorius dvs samma historia fast från
motsatt håll. Den hemska pastorn får ge
sin sida av saken.
Teater x2 på Dramaten och Stadsteatern
Den som vill ha vackert fullt ut, väljer
versionen av Monteverdi såsom givits på
Confidencen senast i somras.
Flera datum i mars var Sweor och såg
Hair på Stadsteatern, av flera randiga
skäl. Många av oss av lite nostalgiska
– vi hade sett den i London eller på
Broadway då när det begav sig! – vi hade
nästan spelat sönder en LP-inspelning
under tonåren! – vi hade faktiskt sett den
i stan, då! Jag själv såg Hair i London
för 39 år sedan, det var avslutningen på
språkresan med några Londondagar.
Den 5 april var Sweor för sista gången
denna vår på plats och då gavs Don
Pasquale. Musik och sång var fina, men
hur kan det bli annat med Donizetti som
kompositör och schysst rollbesättning.
Italienarna, dom kunde dom! Lite av
problemet var väl att det var Philip Zanden som regisserat; ja, ni vet han från
teatern – och Stadsteatern hade han tagit
med sig. Ty, scenrummet var svart, svart,
Men nu var det svensk uppsättning
med svenskt tal och ¨huvudsakligen¨
svensk sång, ja förutom ¨Hair¨, ¨Let
the sunshine in¨ osv. Som tur var hade
Stadsteatern engagerat musikalstjärnor
för de ledande rollerna. Fast jag blev
glatt överraskad av hur bra en av de
vanliga skådisarna som var med sjöng
(om jag kunde namnet på honom skulle
jag skriva det, sist såg jag honom i Tret-
8 SWEA-bladet 1/2011
Den 26 april var Gudruns teatergrupp
på Dramaten och såg Doktor Glas med
Krister Henriksson. Pjäsen som bygger
på Hjalmar Söderbergs klassiker. Pjäsen
som i denna uppsättning redan varit
på bejublad riksturne och nu drabbade
Nybroplan. Det var bra, mycket bra,
skitbra på ren (?) svenska. Det gick i ett,
och åtminstone jag som läst boken, om
än för årtionden sedan, tyckte att pjäsen
följde boken. Hjalmar hade nog gillat
läget. Krister Henriksson har i intervju
sagt att han lärde in denna pjästext som
tidsfördriv under en filminspelning!
Och vi bara tackar och niger för att det
hände!
Krookskan välkomnar vid Dramaten.
Det lite extra och roliga hände också
denna kväll, fast det var ingen diskussion
efteråt, men Eva von Usslar fick med
sig några av oss till Frippe, ett stenkast
från Dramaten, på ett glas vin. Och se
där, det blev ¨titta kändisar¨ stund. Där
satt redan Marie Göranzon med en ung
kvinnlig skådespelare (vi kände igen
henne men namnet kom vi inte på) och
Amelia Adamo med sällskap (hon hade
ur vårprogrammet
varit på föreställningen som vi). Snart,
mycket snart tyckte jag, brusade Krister Henriksson också in och det visade
sig att hans sällskap var där och senare
fylldes det på med hans maka. Så vi tittade, och hoppades att det inte märktes
för mycket, och pratade om pjäsen och
mycket mycket annat.
Se pjäsen, läs boken. Doktor Glas kan
inte överskattas.
Thank you, Mercí, Gracias, Danke schön!
Hjärtligt tack IWC,
International Women´s
Club
för de trevliga inbjudningar vi fått!
Sweor välkomnades till lunch på
Alla Hjärtans Dag, med en bejublad
konsert av Staffan Scheja och Hugo
Ticciati.
IWC firar i år sitt 50
års jubileum. Höjdpunkten var en elegant
lunch på Grand Hôtel
med ett gediget program i närvaro av HM
Drottning Silvia. Även
till denna galalunch var
Sweor inbjudna.
Eva Heyman
Birgit von Schreeb med sonen Johan som hälsades välkommen av Josephine Carlsson och Gittan Dickson
Läkare utan Gränser
Ett 50-tal Sweor samlades den 19 januari
för att lyssna till läkaren Johan von
Schreeb som 1989 var med och startade
den svenska avdelningen av Läkare utan
Gränser. Intresset för organisationen
uppstod när Johan arbetade som kirurg
i Afganistan samt när han tillsammans
med sin hustru studerade tropikmedicin
i Paris på 80-talet och där lärde känna
den franska organisationen.
Johan ägnar sig numera åt forskning i
katastrofmedicin på Karolinska Institutionen för WHO och Läkare utan Gränse. Det är viktigt att kunna prioritera
rätt i hjälpinsatser, att veta hur världen
ser ut, U-landsdefinitionen handlar inte
längre om barndödlighet och medellivslängd utan om ekonomi. En katastrof
drabbar olika p.g.a. socioekonomiska
faktorer, säkerhet, regim och hälsosituation i landet. Ekonomin avgör sårbarheten i ett land. Haiti drabbades till ex
hårdare än Chile vid jordbävningarna
nyligen. Därför görs alltid en behovsbedömning innan katastrofinsatsen sätts
in. Den största kirurgiska insatsen har
organisationen gjort just i Haiti. Det är
ett enormt arbete att organisera fältsjukhus och kirurg- och vårdinsatser i ett
sådant läge.
Katastrofer triggar en massa känslor: ”att
hjälpa är att vara aktiv”, ”att visa politisk
handlingskraft”. Ett varmt hjärta behövs
men även en kylig hjärna. KUNSKAP
och ERFARENHET är grunden för att
kunna hjälpa till vid katastrofer. Svenska
läkare lär sig t.ex. traumasjukvård i Afrika. Drygt ett hundratal personer arbetar
för Läkare utan Gränser i Sverige.
I efterdiskussionen ställdes frågan: hur
orkar man? ”Att vara professionell”, svarade Johan, ”är att kunna sätta gränser,
annars tar kraften slut efter 3 dagar och
det tar 5 att återhämta sig”.
Ingrid Hagbrink/Kerstin Graffman
Gudrun Westin, Sweas teaterexpert, här med Eva Olson och Ella Karin Östling, var intresserad åhörare. Likaså Gerd Kastengren och många, många fler.
swea-bladet 1/2011 9
ur vårprogrammet
Beata Arnborg om Bang
Onsdagen den 9 februari var vi över 40
Sweor som lyssnade till Beata Arnborgs
mycket intressanta föreläsning om Bang
- Barbro Alving. Beata har skrivit den
kritikerrosade biografin ”Krig, kvinnor
och Gud. En biografi om Barbro Alving”
som kom ut hösten 2010 och hade kommit till oss för att erätta mer om Barbro
Alving och hennes liv.
Beata berättade om Bangs tidiga uppväxt
i Uppsala, flytten till Stockholm under
tonårstiden och hur hon tidigt inledde
sin karriär på tidningen Idun. Beata
berättade vidare hur Bang levde livet i
Frankrike och hur hon sen återvände
Josephine omgiven av Agnes Arnborg,
Beatas dotter, som är StockholmsSwea,
och Beata.
till Stockholm och började arbeta som
reporter på Dagens Nyheter (DN).
Det var också på DN som hon sedan
fick sitt stora genombrott med sina lika
personliga som uppskattade reportage
från OS i Berlin 1936. Karriären fortsatte sedan med flera uppmärksammade
reportageserier från bland annat Spanska
inbördeskriget, Finska vinterkriget,
ockupationens Norge och senare även
Ungernrevolten (1956).
Trots, eller kanske på grund av detta
blev Bang med åren en uttalad pacifist
och många kommer säkert ihåg den uppmärksamhet som hennes vägran att delta
i en civilförsvarsövning gjorde 1955,
vilket resulterade i en månads fängelsevistelse. För många var Bang en både
känd och uppskattad skribent och det var
många av Sweorna som nickade igenkännande när Beata nämnde Bangs mångåriga krönikor i Vecko-Journalen under
rubriken Kärringen mot strömmen.
Beata hade med sig ett litet antal av sina
böcker vilka såldes slut snabbt. Boken är
nämligen slutsåld hos alla bokhandlare,
både på gatan och på nternet, så vi som
Catharina Grünbaum
Beata Arnborg.
inte hann lägga händerna på ett exemplar fick vänta på pocketutgåvan som var
planerad till slutet av mars i år.
Kvällen avslutades med en god middag
och ett glas vin och intressanta
diskussioner om våra olika minnen av
Bang och den tidsperiod som Bang hade
sin storhetstid i.
Cecilia Westling
När Catharina var klar fanns det möjligheter att ställa frågor, något som många
av oss passade på att göra. Kvällen avslutades med en lättare måltid med vin samt
kaffe och kaka.
En av vårens vackraste dagar avslutades
för ca 40 av SWEA Stockholms
medlemmar med en intressant, informativ och framförallt underhållande
föreläsning av Catharina Grünbaum.
Det är extra roligt att gå på SWEA aktiviteter när man förutom trevligt
sällskap i goda Sweors lag även lär sig
lite nytt!
Vår lokal var på Fredrikshovsgatan och
efter lite inledande förvirring om det var
i nummer 3 eller nummer 8, det senare
var korrekt, så fick vi höra en mycket
intressant föreläsning om det svenska
språkets själ, en själ som om inte annat
verkar ha klara naturromantiska drag.
Cecilia Westling
Catharina Grünbaum.
Catharina berättade på ett intressant och ofta mycket humoristiskt sätt om det svenska språkets
utveckling över tiden och att det
egentligen inte finns så många
rätt och fel i hur man använder
språket. Alla språk utvecklas och
så har det alltid varit.
10 SWEA-bladet 1/2011
Charlotte Björnstad, Inger Flintull och
Marianne Dillenbeck.
u r v å r p r o g r a m m e t/ g o l f
Bertil Karlefors
TV4-journalisten Bertil Karlefors gästade SWEA Stockholm den 13 april och
intresset var stort för att höra honom
tala om sitt arbete som allmänreporter
ute i världen. Det blev ännu en intressant och välbesökt SWEAkväll. 44
Sweor fick plats, men tyvärr fick vi tacka
nej till några.
Bertil Karlefors har som utrikeskorrespondent ”flackat runt i världen” som
han själv uttryckte det. Första arbetet
utomlands var 1979 i Jerusalem.
Vi fick se flera av de reportage han gjort
från platser runt om på vårt jordklot
under åren, bl a från förödelsen efter
orkanen Katrina i New Orleans, från
Kairo, valet i USA 2004 (Bush-Kerry)
och en intervju med svenskfödda AnnMargret. De gav fascinerande inblickar i
en allmänreporters vardag. Ibland kunde
han sova på Hilton hotell trots pågående
krig, ibland måste han ha livvakter - från
flera organisationer - för att våga ge sig
ut i en krigszon. Så var fallet i Tjetjenien. Där han var ensam, en obehaglig
upplevelse, och p.g.a. det kaos som rådde
fick han ha med sig eget spritkök för att
laga mat.
Vårens första golf
lyckad och rolig, medan han bara kunde
använda 30 sekunder av en
halvtimmeslång intervju med komikern
Bill Cosby, som inte var pigg på att svara
på journalistens frågor, utan pratad om
annat.
Bertil vill helst sätta in ett politiskt
problem i en miljö. Att fånga människor i deras vardagsmiljö, helst en
ovanlig sådan, är ofta mer ntressant än
att intervjua en fackföreningsledare eller
beslutsfattare. Det var målsättningen när
han gjorde 16-18 jobb runt om i Sverige
inför valet 2010. Då hittade han t ex f d
schlagersångerska Eleonor Bodel som
arbetade med nöjda glada pensionärer,
Då var det roligare att intervjua svenskfödda Ann-Margret. Den intervjun blev
Bertil Karlefors i samspråk med Margareta
Wesslau.
vilka brydde sig mer om att ha kul i den
230 personer stora kören, än att klaga
på att politikerna inte satsade tillräckligt
på pensionerna. För att se hur det gamla
folkhemssverige ändrats gjorde han ett
inslag med damer som köpte sexleksaker
på ett homesale party. Att ibland hitta
vanliga medborgare i intressanta miljöer
är som sagt roligare än kommunalgubbar
och att Bertil Karlefors inte har tråkigt
på jobbet fick vi många bevis på.
Karin Collin - överst - och Margareta Eidensten (i lila kavaj) med sällskap njöt av
tillställningen.
Årets första SWEA-golf lockade inte
mindre än tolv glada sweor, varav flera
inte hade hållit i en klubba under hela
vintern. Men vad gjorde det. Solen sken
och det var väder för shorts och kortärmat.
Vi gick ut på Saltsjöbadens vackra
och inte helt lätta 9-hålsbana i typiskt
skärgårdslandskap med barrskog, ekar
och bergknallar. Med andra ord, mycket
för en liten boll att studsa mot. Golfen
kanske inte var den allra bästa för några
men vi hade trevligt och alla var riktigt
entusiastiska. De som hade tid gick en
extra runda.
Vi pratade mycket om den fortsatta golfsäsongen och var överens om att försöka
boka så många tider som möjligt på olika
banor.
Naturligtvis ska vi också följa traditionen
med en golfresa i höst. Ett par förslag
ska undersökas närmare.
Men innan dess ska vi spela mycket.
Det var flera som gärna vill visa sina
fina banor och erbjöd sig att ordna en
SWEA-golf.
Om du inte finns med på vår golfmailinglista, hör av dig till mig. Att vara
med på listan betyder inte att du måste
vara med och spela varje gång. Men du
får information och kanske kan ställa
upp någon gång.
Vem som vann? Margaretha Sylvin som
spelade mycket bättre än sitt handicap.
Ulrika Wesslau
Föredraget avslutades med en frågestund
innan vi alla åt en härlig fisktallrik med
lax, räkor, sill och potatis i Borgerskapets
vackra lokal.
Susanne Larsson - Krieg
swea-bladet 1/2011 11
v å r u t f ly k t e n
Bland Alpackorna på Hamra Gård
En solig lördag i maj körde jag med
barnbarnet Eva på vindlande vacker väg
genom Vallentunas gamla kulturbygd till
Hamra Gård vid sjön Sparren. Stockholmsswean Carin Ljungman med make
Lennart tog emot och tillsammans med
ett 20 tal andra Sweor och medföljande
barn fick vi bekanta oss med de exotiska
alpackadjuren som Hamra gjort sig känt
för.
Gården har f n 21 alpackor varav några
har fått fina priser på utställningar som
avelsdjur eller blivit TVkändisar i Bollibompa, som Smilla och Alice. Alla
djuren har nämligen namn och Carin
påstår att det inte är svårt att känna igen
dem. Vi tyckte att alla såg precis lika fina
och mjukt ulliga ut men de lät sig inte
klappas. Nyfikna men på samma gång
skygga.
Alpackorna som är ett kameldjur från
Anderna trivs bra i det svenska klimatet.
Även i ursprungslandet är det bister
vinter ibland. Alpackorna är flockdjur
och går ute i hagar året runt men har naturligtvis också sitt eget ”stall” där även
den mysiga och mycket sociala tigrerade
gårdskatten Pushkin bor. Den blev lika
mycket barnens favorit som alpackorna.
Alpackans ull anses vara en av världens
finaste, väl i klass med kashmir. Det
kunde vi själva se när vi besökte den
trevliga gårdsbutiken som är full av
peruansktillverkade vackra schalar och
modeplagg.
En gång om året klipps alpackorna på
Hamra. Eftersom alpackauppfödning i
Sverige ännu är i sin linda och det därför
är orealistiskt med svensk konfektion har
Carin och Lennart startat en ny nisch
genom ett helt svensktillverkat täcke.
De har därmed lanserat ett alternativ till
duntäcket efter kritiken mot plockandet
av dun från levande fåglar. Förutom
många direkta fördelar är detta täcke
allergivänligt
Carin och Lennart började med sin
alpackauppfödning 2003 när de efter 32
år i utlandstjänst återvände till fädernegården.
Lunchutsikten kunde inte vara bättre!
Carin berättade för nyfikna sweor om alpackauppfödning.
12 SWEA-bladet 1/2011
v å r u t f ly k t e n
Eva Lund signalerar ”var så goda”!
Lennart med soldyrkande Sweor på Gårdsbutikens trappa.
När vi sagt adjö till alpackorna blev det
picknick på gårdstunet vid Carin och
Lennarts idylliska bostad intill sjön.
Ansvariga Sweor dukade upp en jättegod
smörgåsbuffé och vi njöt alla av maten,
den vackra utsikten, solen, gårdsatmosfären och inte minst det trevliga umgänget. Själva åkte Eva och jag glada hemåt
med en plastpåse full av alpackagödsel
att sprida i trädgårdslanden. Extra fin
växtnäring lovade Lennart!
Kerstin Graffman
Vi behövde inte sitta på gräset för att picknicka.
Lilla Eva i egen alpackaschal från Peru.
– Oh, så söta!
Värdinnan tittar fram mellan Eva Thorson och Ingrid Hagbrink.
swea-bladet 1/2011 13
ur vårprogrammet
En vacker kväll på Waldemarsudde
Solen strålade när vi samlades utanför huvudingången till
Waldemarsudde. Att den beställda guidningen var fullbokad är
inte överraskande. Först skulle vi få se skulpturerna i slottsparken och därefter en guidning av GAN, Gösta Adrian-Nilsson
(1884-1965).
Vår eminenta guide Göran Ståhle pekade i rask takt ut den ena
vackra skulpturen efter den andra. Parken är rik på skulpturer,
alla inköpta av Prins Eugen, ofta för den utvalda platsen. De
flesta är gjutna i brons med det finns även statyer av marmor
och svart granit.
Ska jag nämna en staty blir det ett tidigt (1909) inköp; ”Tänkaren” av Rodin. En diskussion utbröt om vad som är original
och vad som är kopia när man tittar på
statyer. Vår guide upplyste oss om att en
gjuten staty kan ha upp till 12 original,
vanligast är 2-3 stycken. Därtill kommer de
s k replikerna, vilka är kopior som konstnären gjort själv. Kopior, ja de är kopior som
konstnären inte har befattat sig med.
upptäckt GAN tidigare. Utställningen är stor och väl sammansatt. Ett verk som för mig sammanfattar GANs speciella talang
är ”Målaren”. Tavlan föreställer ett djupt gatuperspektiv, men
på vänster sida finns en målare som sträcker sig över duken och
gör ett vitt penselsträck på ett hus långt borta
.
En extra bonus var att vi hade tid innan stängningen, att även
se Lars Wallins fantastiska kreationer som visades i slottet.
Trötta och nöjda tog vi sjuans spårvagn tillbaka till stan.
Josephine Carlsson
Ska jag nämna ytterligare två statyer blir det ”Grodan” och
”Näckrosen”, båda av Per Hasselberg. Statyerna ansågs på den
tiden, runt sekelskiftet, mycket erotiska. Modellen för de båda
statyerna hette Sigrid Larsson. Lidelsen för henne gjorde att
Hasselberg övergav sin hustru Eva Bonnier och fick ett kärleksbarn – en lång och komplicerad historia.
Solen strålade när vi samlades, men vid vandrings slut hade
molnen samlats, och det kändes det skönt att gå in i konstmuseet för att med vår kunniga guide få se utställningen av GAN.
Vi blev fängslade av GANs måleri och hans historia. Han
såg sig själv som en outsider. Han var homosexuell, vilken på
den tiden var tabu och förbjudet i lag. GAN var en rebell och
kände sig predestinerad till utanförskap. Han blev en pionjär
för futurismen och kubismen i Sverige. Hans städer var förutom Stockholm - Paris, Lund och Halmstad. Motiven var
mycket manliga ofta i samband med idrott. Som åskådare får
man leta efter motivet i det intrikata mönster som bilden visar.
Att en stor inspirationskälla var Kandinsky och senare även Leger går inte att ta miste på. Då den förstnämnde är en av mina
personliga favoriter blev jag något förargad över att jag inte
14 SWEA-bladet 1/2011
Världsmötet i Kuala lumpur
Det är långt till Kuala Lumpur
”Långt från var då?” Undrar Asien
Sweorna. Tidsskillnaden är sju timmar
och restiden bortåt tjugotimmar, med ett
byte från Stockholm.
Detta var första gången som ett regionmöte skulle hållas vid samma tidpunkt
som SWEA Internationals årsmöte. I
sju olika salar hölls första dagen de sju
olika regionerna sina möten. Stockholm
tillhör OEMA, vilken är den största regionen, med ordförande Ingrid Westin.
Det är en mycket dynamisk region med
stor blandning på avdelningarnas ålder
och även på AOs. Det bäddar för bra
diskussioner. Nästa dag var det föreläsningar och arbetsmöten. Arbetsmötena
var strukturerade efter olika tema.
Tankarna och åsikter som framkom
kommer bland annat att ligga till grund
för den enmansutredning för SWEAs
framtid, som tillsattes på det Internationella årsmötet dagen därpå. På det
internationella årsmötet är kanske den
största nyheten presentationen av vår
nya anställda administrativa chef Katri
Olander Serenius.
SWEA Internationals nya administrativa chef,
Katri Olander Serenius från Florida, flankerad av vår
Regionordförande och Stockholmsordförande.
och Kuala Lumpurs vibrerande stadsmiljö valde jag, som efterresa, att få
slappa lite på paradisön Langkawi. Vi
var 15 sweor, från sju olika avdelningar,
som på söndagen reste norrut för sol
och bad. Det blev mycket bad, men lite
sol. Havet och poolen var varma men
regnet var med oss varje dag, Ibland
blänkte solen till och luften var ljuvlig.
Bourgainvill i stora trädliknande buskar
var en underbar färgsprakande prakt.
Hotellanläggningen, som bestod av en
mängd små hus grupperade runt en av
swimmingpoolarna, var hemtrevlig,
trotts sin storlek. Alla var mycket vänliga
Givetvis var dagarna i Kuala Lumpur
inte bara möten utan kvällar fyllda av
mingel, middag och festkväll. Glada
återseenden och många nya SWEA vänner. Kuala Lumpur Sweorna bjöd på ett
fantastiskt arrangemang för oss alla att
njuta av.
Efter tre dagars intensiva SWEA möten
om än något förundrade över alla dessa
svenska kvinnor.
På promenad i den lilla byn insåg vi
snart att varannan butik erbjöd massage och behandlingar av alla de former.
Snart satt vi tre stycken på rad och fick
våra fötter masserade. Gudomligt skönt.
Därefter gick fyra sweor glatt och fick
sina öron belysta. ”Ear candling”, vad
det nu må heta på svenska, var en första
gångs upplevelse och mycket angenämt.
Stora behållningen var sweor från när
och fjär. Nu hade vi ju inte längre namnlappar om halsen och möten att skynda
till utan tid att sitta och prata och bara
vara och skratta. Mycket skratt. Efter tre
dagar var det dags för de flesta att åka
hem. Några var kvar och njöt av de sista
dagarnas mjuka lugn. Vi gick i vatten
brynet på den mjuka vita sanden och
plockade snäckor och pärlemor rundlar.
Resan till Langkawi var inte de stora
händelsernas dagar, utan de små förtrollande stunderna.
Josephine Carlsson
Den Stora Örnen Langkawi
Här är stränderna paradisiska!
Små Sweor vid stor guldgud.
swea-bladet 1/2011 15
kuala lumpur
En Stockholms Sweas
resedagbok
Den 16-20 mars 2011 gick SWEA´s
Världsmöte och Regionmöten av stapeln
i Kuala Lumpur (KL), Malaysia.
184 Sweor från 30 länder och 42 avdelningar var representerade. Från Stockholm hade 10 Sweor tagit sig hela vägen
till KL.
KL är en av världens yngsta huvudstäder
och grundades av kinesiska tenngruvarbetare 1847. År 1881 förstördes stora
delar av staden av översvämning och
brand. Sedan dess började man bygga
hus med tegelsten och idag är KL en
modern stad som expanderar så att det
knakar (idag bor ca 2 miljoner människor här). Gammal arkitektur blandas
med moderna shoppinggallerier, kontorsbyggnader och bostäder. Det mest
kända och populära monumentet i KL
är Petronas Twin Tower, 541 meter högt
och världens högsta tvillingbyggnad.
Stockholms Sweorna Inger Hedin, Birgitta Andersson, Rigmor Johnsdotter,
Ingrid Westin, Monica Ljung-Lindfors, Josephine Carlsson, Barbro Holgerson,
Anita Cronstedt. Saknas på bilden: Berit Nilsson, Susanne Fagerström. (Foto:
Kerstin Alm.)
Paraply och solfjäder kom väl till pass i
värmen.
Det man slås av är, förutom gästvänligheten, den kulturella och etniska mångfalden. I Malaysia lever muslimer (nu
i majoritet) sida vid sida med malajer,
kineser och indier med olika religiösa
bakgrund. Muslimernas klädsel är också
mycket modernare och färggrannare än
det man är van att se.
Bland det första man lägger märke till
är värmen och framför allt den höga
luftfuktigheten. Vistas man utomhus så
känner man sig alltid ”klibbig” oavsett
om man är nyduschad. Det är bara att
vänja sig! Både hud och frisyr påverkas
självklart, huden på ett positivt sätt (dvs.
blir mjuk och len) medan frisyren är
svårare att hålla i schack. Men man ska
ju inte klaga - värmen ju är något vi alla
längtar efter denna årstid.
16 SWEA-bladet 1/2011
På fredagen samlades ca 45 Sweor för att
åka till Malacka (eller Melaka som malajerna kallar staden). Bussresan var lång så
vi hann lära oss mycket om Malaysia och
Malackas historia på vägen dit av våra
trevliga guider. På 1400 talet blev Malacka Sydöstasiens största handelsstad.
År 1511 erövrades Malacka av portugiser
och senare 1641 av holländare vilket har
satt sin prägel på arkitekturen. Vi guidades runt och besökte olika monument
och tempel. Efter en efterlängtad lunch
Malacka på grund av trafiken så blev
det inte mycket tid över att fräscha upp
sig. Det var mycket trevligt arrangerat
med en härlig cocktailbuffé serverad
runt poolen och ett antal aktiviteter med
lokal anknytning som man kunde prova
på: batikmålning, få en hennatatuering
målad på armen/handen, få en karikatyrmålning av sig själv, etc.
Lördag morgon samlades ett gäng
hurtiga Sweor i hotellvestibulen för att
tillsammans med kunniga KL-Sweor
promenera till Chinatown. Vi blev
indelade i olika grupper breoende på hur
snabbt man ville eller kunde gå. Svettigt blev det i alla fall för alla och när vi
väl kom fram till Chinatown erbjöds vi
att besöka en häftig inredningsbutik i
med kinesiska och malaysiska rätter blev
det även lite tid över till shopping.
På kvällen var det dags för mingelparty vid poolsidan på Marriott hotell.
Eftersom vi var försenade hem från
kuala lumpur
Berit Nilsson med ZurichSwea framför
stora muslimska templet i KL.
Eva Linder som själv bott i KL men nyligen flyttat hem till Stockholm var helt
briljant. Dagen till ära var hon iförd en
fantastisk kreation i batik som skapats av
den malaysiska designern Kartini Illias,
som senare under kvällen presenterade
sin nya kollektion med en fantastisk modevisning. ”Habegär” uppstod i publiken
och efter huvudrätten erbjöds alla Sweor
möjlighet att köpa de kläder som visats
upp till rabatterade priser.
utkanten av Chinatown, en avkopplande
oas i det varma, stökiga Chinatown. Här
var det många som passade på att sitta
ner och svalka sig i deras kafé.
Efter en lång dag med möten där vi fick
höra en rad spännande och inspirerande
föredrag, bl.a.från Fredrik Härén, samt
deltog i grupparbeten kring SWEA´s
framtida utveckling, begav vi oss i
samlad tropp till en kinesisk restaurang
i närheten av hotellet. Även om SWEA
nästan fyllde upp denna stora restaurang så visade det sig finnas ett annat
gäng (mestadels män) i andra ändan av
restaurangen. De ställde sig med jämna
mellanrum upp och skålade och förde
världens oväsen (tydligen en malaysisk
tradition när man firar något). Naturligtvis svarade vi Sweor på detta upprop och
överröstade dem med sång och tjoande.
Det blev en härlig stämning på restaurangen med mycket skratt och sång
vilket slutade med att Agneta gick över
och frågade vilka de var och det visade
sig att de firade ett sammangående av två
företag, ett japanskt och ett malajsiskt.
Praktfull Malaysisk välkomstdans.
Efterresa till Borneo
Tidigt på söndag morgon begav sig ca
60 SWEOR iväg till Borneo.
Vi som åkte till Borneo (Sandakan och
Kota Kinabalu) fick uppleva en fantastisk
natur och ett rikt djurliv, primitiva men
trevliga lodger och fantastiska resorts.
Festkvällen hade alla klätt upp sig lite
extra och det började med cocktail
i foajén. När alla kommit på plats i
festsalen kom underhållningen igång
med traditionell malaysisk välkomstdans
framförd av KL Art Group. De kom
tillbaka senare under kvällen med ytterligare dansuppvisningar. Fantastiskt, och
vilken färgprakt! Kvällens konferencier
Mycket regn var det...
elefanter som tagit sig ner till floden för
att dricka. Efter middagen vid en av de
mysiga lodgerna tog vi även en kvällstur
för att se de malaysiska eldflugorna som
lyste i natten som tusentals mikroskopiska julljus.
Vi besökte även en liten by där man bedriver ett s.k. Tree Planting Project som
ett led i att bevara regnskogen. Där fick
vi plantera vårt träd och fick ett diplom!
Barbro Holgerson
Vi besökte Sepilok Orangutan Sanctuary som är ett rehabiliteringscenter
för orangutanger där de tas om hand för
att sedan, om möjligt, föras tillbaka till
ett liv i det vilda. Vi tog båtturer genom
orörd mangrovenatur längs den nedre
delen av Kinabatanganfloden där vi fick
se de berömda näsaporna, Proboscis
monkey, som bara lever här. I samband
med båtturen längs Mananggulfloden
hade några SWEOR även turen att få se
Middag på Lodgen i nytt mode?
swea-bladet 1/2011 17
swea a r t / n y a s v e n s k a r
SWEA Regionmöten 2012
SWEA Art
Mötet i Kuala Lumpur var årsmöte för
SWEA International och Regionerna
vid samma tillfälle. Det betyder att
vi inte har några regionmöten i höst.
Efter spännande resor till Moskva och
Istanbul har en del medlemmar frågat
vart vi åker härnäst. Det blir nästa år,
men med tanke på att du som SWEA
kan åka till vilken region du vill så
finns här listat datum och plats som
gäller för 2012. Bon Voyage.
Wien
20 -23 september
Telemark
27 -30 september
Paris
4 -7 oktober
Beijing 15 oktober
Orange County 11 -14 oktober
Toronto 10-13 maj
Philadelphia 19-22 oktober
Nu har Swea Art Stockholm
kommit i gång under Åsa Bujons
ledning. Ett glatt skapande gäng på
10-talet kreativa stockholmsSweor
har träffats två gånger under våren.
Några av dem syns här på bild.
Susanne Larsson-Krieg
SWEA ART började med konstutställningen vid regionmötet i Paris 2002.
Det är ett privat organiserat nätverk
mellan enskilda kreativt skapande Sweor,
utanför SWEA Internationals ramar.
Syftet är att vara ett nätverk för alla
skapande kvinnor inom SWEA. Målsättningen är att träffas för ny inspira-
Så blev mina barn
svenskar igen!
Mina döttrar Maria och Elisabeth föddes
i USA; Maria 1976, och Elisabeth 1981.
Jag är svensk medborgare och som deras
mor kunde jag anhålla om svenskt medborgarskap åt dem. Det gick bra och jag
kommer ihåg hur vi förnyade deras pass
när de var i yngre tonåren. Då visade
det sig att Marias pass skulle gälla över
hennes 22-årsdag, så egentligen åkte hon
snålskjuts in i det svenska medborgarskapet. Vi skulle ju egentligen sökt helt
nya pass med anledning av att flickorna
fyllde 22 år, men det glömdes bort. Det
är ju vid den födelsedagen som de skulle
ta ställning till om de verkligen ville
förbli svenska medborgare!
Åren gick och plötsligt fick mina döttrar
upp ögonen för hur roligt det skulle vara
att fortfarande vara svenskor. Vi satte
igång processen i juli 2010 med att ringa
Konsulatet i Boston eftersom jag besökte
flickorna under hela sommaren i USA.
Då hade ju flickorna gift sig och fått
ändrade efternamn och det blev genast
komplicerat att erhålla nya pass fastän de
egentligen hade svenska personnummer.
Lyckan var ju att en handläggare på
Konsulatet i Boston hade förbisett att
Marias sista svenska pass gick ur tiden
efter att hon fyllt 22 år. M.a.o. enligt
Migrationsverket som jag var i kontakt
med flera gånger under sommaren 2010
18 SWEA-bladet 1/2011
var hon fortfarande en svensk medborgare och detta fick jag styrkt genom en
bekräftelse från dem.
Nu kunde jag äntligen ta kontakt med
Namnändringsenheten på Skatteverket i
Sollefteå på inrådan av Svenska Ambassaden i Washington, där en av sekreterarna var oerhört hjälpsam. Styrkt med
bevis att Maria fortfarande var svensk
medborgare, erhöll vi beslut att Marias
nya efternamn registrerats i Skatteverket.
Nu hade jag alltså två bevis att Maria var
svensk medborgare och skickade dessa
handlingar i oktober 2010 till Svenska
Ambassaden. Plötsligt i december
2010 fick Maria och jag ett meddelande
från en mycket trevlig handläggare på
Svenska Ambassaden som skickade oss
en ansökan om ”Svenskt medborgarskap
efter 22-års ålder”. ”Fyll i så skall vi
ordna det”, löd det. Den byråkratiska
korken hade äntligen fyrats av! Efter
några dagar erhöll Maria ett dokument
från Svenska Ambassadens medborgarutredning som gav vid handen att Maria
inte förlorat sitt svenska medborgarskap.
Jag frågade då meddetsamma hur vi
tion, kunskap och trevlig samvaro, samt
att arrangera utställningar i olika länder
såsom nu senast i London.
Idag finns kontaktpersoner i ca 30 avdelningar med totalt 250 aktiva deltagare i
nätverket. För mer information
www.chapters-swea.org/art/
skulle göra med Elisabeth som egentligen ”förlorat” sitt svenska medborgarskap eftersom vi inte sökt det vid 22-års
ålder. Tydligen har reglerna lättat en del
och nu kan barn som fötts av svenskor
efter 1980-talet behålla sitt svenska
medborgarskap utan att behöva få det
omprövat. Hur som helst var det inte
svårt för Elisabeth att erhålla samma dokument från Svenska Ambassadens medborgarutredning att hon inte förlorat sitt
svenska medborgarskap med anledning
av samhörighet med Sverige. Därefter
kontaktades Namnändringsenheten på
Skatteverket i Sollefteå och nu var även
Elisabeths nya efternamn registrerat i
Skatteverket.
På inrådan av vänner jag känner på
Svenska UD, tog jag ytterligare ett steg
och frågade Svenska Ambassaden om
mina barnbarn också kan bli svenskar.
Svaret var positivt och så fort mina döttrar har sina svenska pass i handen kan vi
börja processen med barnbarnen. Nu i
september 2011 reser vi till Konsulatet
i Boston för denna stora händelse som
då har tagit över ett år att genomföra
och flickorna har återigen svenska pass!
Sedan blir det de tre barnbarnens tur
Naomi, Hannah och lille Thomas, som
föds i juni 2011!
Anna Ernemark
so m m a r p r o g r a m m e t
SWEA sommar aktiviteter i Sverige
SWEAs sommarluncher i Stockholm är andra onsdagen i sommarmånaderna – den 8 juni, 13 juli och
10 augusti äter vi en ”dagens rätt”. Det är inget program utan bara ett tillfälle att träffas i all enkelhet.
Var:
Djurgårdsbrunns Värdshus. En härlig promenad eller 69:an buss
När:
Klockan 13.00
För att vi ska kunna boka bord, anmäl dig gärna två dagar före lunchen till SWEA Stockholms sommarvärdinna Eva von Usslar på telefon 073 705 59 62 eller [email protected]
SWEA Stockholms sommarmiddag äger rum tisdagen den 14 juni på Wärdshuset Ulla Winbladh.
Före middagen har du möjlighet att besöka Liljevalchs för att se deras stora sommar utställning.
Underbara Confidencen välkomnar SWEA söndagen den 21 augusti (se sid 5)
Stora Sverigemiddagen äger i år rum i Göteborg den 11 augusti
med mingel start den 10 augusti.
Gediget program finns på SWEA Göteborgs hemsida.
Där kommer också att finnas information om Nordfrontens sommarlunch
(Norra Bohuslän).
SWEA Örestad har sin traditionella lunch i Båstad den 20 juli
Sommarluncher i Skanör hålls varje onsdag mellan 29 juni och 3 augusti.
Välkomna till Sommarprogrammen
hälsar avdelningsordförandena i
Göteborg, Malmö, Örestad, Västerås
och Stockholm.
SWEA International, Inc
Kontaktlista:
Styrelse:
Ordförande
Åsa-Lena Lööf
Vice ordförande
Elisabeth Alsheimer
E‑post:
president(at)swea.org
vicepresident(at)swea.org
Grundare
Agneta Nilsson
founder(at)swea.org
Reg.ordf. VAME
Reg.ordf. MAME Reg.ordf. OAME
Reg.ordf. VEMA
Reg.ordf. MEMA
Reg.ordf. OEMA
Reg.ordf. Asien
Annette Åsberg
Tina Klintmalm
Margaretha Talerman
Monica Haglund
Ann Winstanley
Ingrid Westin
Karin Gibson Nyqvist
vame(at)swea.org
mame(at)swea.org
oame(at)swea.org
vema(at)swea.org
mema(at)swea.org
oema(at)swea.org
asien(at)swea.org
Övriga befattningar:
Sekreterare
Skattmästare
Fondförvaltare
Juridisk rådgivare
Speciell rådgivare
Administrativ chef
Administratör Kansliassistent
Webbredaktör
Redaktör Swea-Nytt
Johanna Fagerlund
Anna Engström
Kerstin Eriksson-Splawn
Gita Paterson
Christina Moliteus
Katri Olander Serenius
Sofia Fransson Krall
Helena Litwak
Jessica Sköld
Ginga Sewerin-Olsson
Margaretta Simpson
secretary(at)swea.org
treasurer(at)swea.org
kerstin(at)wealthbydesignonline.com
office(at)swea.org
molicom(at)aol.com
adminchef(at)swea.org
office(at)swea.org
office(at)swea.org
webmaster(at)swea.org
sweanytt(at)swea.org
sweanytt(at)swea.org
Redaktör Forum
Elsa Maréchal editor(at)swea.org
Annonschef, PR
Eva Malm
advertising(at)swea.org
swea-bladet 1/2011 19
20 SWEA-bladet 1/2011