Litteratur om Småländska dialekter

Litteratur om Småländska dialekter.
Olle Wingborg
Almqvist, Gösta & Axelsson, Marita. Dialektord från Västbo härad. 2. uppl. Smålandsstenar 2003. (Villstads
hembygdsförening.)
Areskog, Gertrud. Östra Smålands folkmål. Uppsala 1936. (Skrifter utg. Av Gustav Adolfs akademien för
folklivsforskning. 4.)
Benson, Sven. Dialektundersökningar i Älghult. (Älghultskrönika 1963.)
Billengren, Ehrenfried. Några gamla ord ur Sunnerbo-dialekten, jemförda med isländska stamord. (Smålands
minnen. Utg. av Sten-Bertil Vide. Lund 1961.)
Björkén, Algot. Från landsmål till riksspråk. (Traryds köpings blad. 1960, nr 1.) - Om dialekter i Traryd och
Hinneryd.
Bolmsöitisk ordlista. Utgiven av Bolmsö hembygdsförening. Ljungby 1995. 49 s. - "Med Bolmsöitiska
menas ord som använts och används på Bolmsö och som ej är rikssvenska med Svenska akademiens ordlista
som förebild."
Boring, Olof Wilhelm, Några anteckningar om den dialekt, som talas bland allmogen inom Wirestads,
Stenbrohults och Härlunda samt med några skiljaktigheter äfwen inom Skatelöfs och Thorsås socknar. (Vide,
Sten-Bertil, Smålands minnen. Lund 1961, s. 82-90.)
Brysell, Lisa. Folkliga benämningar. Så sade vi förr. (Gudmundsgillets årsbok 1987.)
Carlsson, Helmer, "Södra-Sandsjö-målet". (Sandsjöboken 1976.)
Christensen, Martina. Ungdomar och dialekt i Småland. En attitydundersökning. Växjö 2008.
(Kandidatuppsats, Växjö universitet, Institutionen för humaniora.) - Uppsatsen tillgänglig på nätet.
Danielsson, Johan. Allmogeord som försvinna. - Slätthög. (Värendsbygder 1954.)
Dialektord från Mörlunda och Tveta socknar. Mörlunda 2001. (Studieförbundet Vuxenskolan.)
Dialektord och folkliga uttryck. Bredaryd 1996. (Logen 4211 Bildning, IOGT-NTO.)
Eilert, Eric. Språket speglar det förgångna. Uppteckningar från Hultserum, Blackstads socken. (Tjustbygden.
Årg. 44, 1987.)
Ekenvall, V. En gammal ordlista från Västbo härad. (Svenska landsmål och svenskt folkliv. H. 1-2. Uppsala
1942-44.)
Elgström, Alinus. Folkmålet i Älghult. [1-2.] (Älghultskrönika 1941, 1948.)
Elmér, Lars. Något om tjustmålet. (Tjustbygden. Årg. 45, 1988.)
Fenander, Aina. Dialektuttryck i Åsedabygden. (Åsedabygden 1981.)
Fridell, Staffan. Bergadialekten och K. A. Larssons ordsamling. (Boken om Bergabygden. D. 3. [Lagan]
1996.)
Fridell, Staffan. Kronobergsdialekt. (Landen kring sjöarna. En historia om Kronobergs län i mångtusenårigt
perspektiv. Växjö 1999, s. 464-466.)
Från en marknad vid Hultet. Från Kalfvsiks socken, Kinnevalds härad. Sthlm 1883, s. 36-41. (Nyare bidrag
till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folkliv.1883. II.9.) - Samtal på folkmål upptecknat av
N.M.O. Sjöstrand.
Gadd, J.A. Om allmogemålet i Östra härad af Jönköpings län. Carlskrona 1871.
Hall, Maria. Nä gamla Britta i Vaktstuan hade ärjejelpe. En skildring på Ryssbymål. Av Maria Hall med
noter och kommentarer av Sten-Bertil Vide. (En bok om Ryssby i Sunnerbo, Kronobergs län. Växjö 1978.)
Hedström, Gunnar. Sydsmåländska folkmål. 1. Inledning, studier över vokaler i starktonig ställning. Lund
1932. Akad. avh. (Skrifter utgivna genom Landsmålsarkivet i Lund.) - Register i Sydsvenska
ortnamnssällskapets årsskrift 1990.
Hultgren, Eric, Dialektord från Tingsåsbygden. (Tingsås hembygdsförenings årsskrift 1971, 1973, 1975.)
Hultgren, Eric, Några dialektord från Tingsåsbygden. (Tingsås hembygdsförenings årsskrift 1969, s. 66-68.)
Johansson, Sture. Konstiga ord och talesätt. Ur gamla anteckningar. (Älghultskrönika 1963.)
Johansson, Sture. Mera om konstiga ord och talesätt. (Älghultskrönika 1966.)
Johansson, Swea, Dialekt. (Vejdebladet nr 5, hösten 1969.)
Johansson, Swea, Kan ni småländska? Av Swea i Urshult. D. 1-2. Urshult 1971-72.
Johansson, Swea, Småländsk dialekt. Ord och uttryck upptecknade mellan åren 1943-1980. Av Swea i
Urshult. Urshult 1980.
Krantz, Tor. Dialektuttryck. Urvalet gjort av Folke Samuelsson. (Ingår i Hovmantorp-Furuby årskrönika
1993-1997.)
Lindblom, Verner. Allmogeord och ortnamn från Mistelås. Utg. av Mistelås hembygdsförening. Mistelås
1994.
Linder, Nils. Bidrag till kännedomen om allmogemålet i Södra Möre härad af Kalmar län. Uppsala 1866.
Linder, Nils. Om allmogemålet i Södra Möre härad af Kalmar län. Akad. avh. Uppsala 1867.
Lindqvist, Natan. Dialekt och ortnamn i Nässjöbygden. (Nässjöbygden och sparbanken. Nässjö 1947.)
Loberg, Karl, Försök till ordlista över den gamla Urshultsdialekten (omkr. 1900). 1. (Urshults krönika 1967.)
Lundell, J.A. Folkmålen i södra Kalmar län. (Saga och sed 1932.)
Långarydsdialekten. Utg. Av Långaryds hembygdsföreninar. Långaryd 2000.
Lönnerholm, Erik. Språket i Jönköping. Stockholm 1972. (Skrifter utg. Av Nämnden för svensk språkvård.
46.)
Magnusson, Bo. Om språket i Kalmar. (Rostads elevförbunds årsskrift 1962.)
Magnusson, Bo. Språket i Kalmar. Stockholm 1978. (Skrifter utg. av Svenska språknämnden. 64.)
Magnusson, Lennart. Åkerbruksbenämningar i Härlöv. (Värendsbygder 1973, s. 75-97; 1975, s. 81-89.)
Magnusson, Naemi. Gamla talesätt och bygdeord upptecknade i Hallingeberg. (Tjustbygden. Årg. 30, 1973.)
Nilsson, Gunnar. Växtnamn i folkspråket. (Lenhovda. En värendssocken berättar. Lenhovda 1948.)
Några iakttagelser och funderingar över västerviksdialekten. Av sign. Lärare. (Västervikspostens julnummer
1927.)
Parmestål, Ingvar. Kungariket Svänan. En utmarksbebyggelse vid sjön Stråken. Vetlanda 1971, s. 155-157. Ordlista över i Svänan förekommande ord och uttryck.
Petersson, Bertil. Hemman gifta bort fjöntar, men granna gräbbor gifta bort sig själva. (Markarydsbygden d.
9(1999).) - Om den dialekt, som var vanlig i markarydsbygden för bortåt hundra år sen.
Pollak, Hans W. Folkmål från Kalmar län. (Svenska landsmål och svenskt folkliv. Ser. B 45. 1929.)
Svedenfors, Folke, Gränsbygden. [1.] Lund 1949, s. 356-360. - "Dialekter i södra Sunnerbo."
Svedenfors, Folke, Gränsbygden. 2. Lund 1954, s. 429-435. - "Dialekter."
Teleman, Ulf. Två generationer hyfsad småländska. (Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen.
Skrifter utg. av institutionen för nordiska språk. 67. Uppsala universitet. 2006.)
Uggla, Arvid H. Undersökning av Smålands och Ölands folkmål. (Meddelanden från Norra Smålands
fornminnesförening. Nr 1. 1907.)
Westerberg, Anna. Hur knasig är västerviksdialekten? (Festskrift till Bodil Nildin-Wall den 18 januari 2007.
Uppsala 2007.)
Vide, Bertil. Dialektundersökningar i Kalmar län. (Barometern 18/1 1954.)
Vide, Bertil. Öländskt folkmål och småländskt. Dialektundersökningar i Kalmar län. (Kalmar län. Årg. 42,
1954).
Vide, Sten-Bertil, "Hallenbergs botanik." (Svenska landsmål och svenskt folkliv 1957, s. 23-44.) - Om
dialektala växtnamn med anknytning till Hallaryd som ursprungligen förtecknats av Jonas Hallenberg.
Vide, Sten-Bertil. Folkmålet i Markaryd. (Markarydsortens hembygdsförening 1922-1952. Jubileumsskrift.
Växjö 1951.)
Vide, Sten-Bertil. Kyrklig folklivsforskning i en ordsamling. (Växjö stifts hembygdskalender 1960, s. 13-25.)
- Dialektord i Hallaryd med kyrklig anknytning.
Vide, Sten-Bertil. Ryssbymål. (En bok om Ryssby i Sunnerbo, Kronobergs län. Växjö 1978.)
Vännaryd-Stäckingeboken. Ljungby 1997, s. 14-16. - "Gamla ord." Dialektord.
Västra Torsås' dialekt under tidiga 1900-talet. Boken om "håat oån" - hur
orden - uttalades och vad de vad de betydde i V. Torsås. Växjö 2006.