Nyckeluppgifter i Fy 2

advertisement
Nyckeluppgifter Fysik 2
[Bok: Ergo Fysik 2]
Kapitel 1 Mekaniska vågor
Uppgift
1.04
1.02
1.06
1.07
1.08
1.09
1.13
1.15(a)
1.20
Nyckelord
Hookes lag, elastisk energi
Svängningsrörelse
Resonans
Vågrörelse
1.23
Interferens
1.25
1.27
Stående vågor
Ljudvågor
1.31
Musikinstrument
1.36
Ljudnivå (dB)
Reflektion av vågor
Brytning
Superpositionspricipen
Kapitel 2 Ljusvågor
Uppgift
2.01
2.06
2.17
2.19
2.20
2.25
Nyckelord
Reflektionslagen
Brytningslagen
Interferens bakom dubbelspalt
Interferens bakom gitter
Elektromagnetiska vågor
Kapitel 3 Kvantfysik
Uppgift
3.01
3.03
3.10
3.16
Nyckelord
Energienheten elektronvolt
Bohrs atommodell
Emissions- och absorptionsspektrum
Fotoelektrisk effekt
3.22
Materievåglängd
Kapitel 4 Kraft och rörelse
Uppgift
4.03
4.05
4.09
4.18
4.20
4.22
Ex 14
Nyckelord
Vridmoment
Horisontellt kast
Snett kast
Hastighetsändring
Centripetalaccleration
Horisontell cirkelrörelse
Vertikal cirkelrörelse
Kapitel 5 Fält
Uppgift
5.02
5.05
5.10
5.11
5.22
5.27
5.28
5.30
5.32
5.34
Nyckelord
Newtons gravitationslag
Gravitationsfältstyrka
Elektrisk fältstyrka
Homogent fält mellan två plattor
Magnetiska fält
Magnetisk kraft på strömledare
Jordmagnetiska fältet
Magnetfält runt strömledare
Kapitel 6 Rörelse i fält
Uppgift
6.01
6.09
Nyckelord
Cirkelrörelse i gravitationsfält
Linjär rörelse i elektriskt fält
6.10
Kaströrelse i elektriskt fält
6.14
6.17
6.19
Magnetisk kraft på laddad partikel i B-fält
Linjär rörelse i B- och E-fält
Cirkelrörelse i magnetfält
Kapitel 7 Induktion
Uppgift
7.02
7.05
7.08
7.12
7.21
7.22
7.24
Nyckelord
Lenz lag
Inducerad spänning i stav
“Stavgeneratorn”
Induktionslagen
Effektivvärde
Elektrisk effek, effektivvärde
Transformatorn
Kapitel 8 Astrofysik
Inga nyckeluppgifter!
/160418
Download