VP3 Perspektiv - Mål mm 2017

advertisement
Perspektiv
Ekonomin
Underhåll och
Kommunikation
Administration
Förnyelse
Information
Organisation
Pågår långsiktigt arbete
Pågår långsiktigt arbete
Hemsidan uppgraderas
Svårt få medlem intresserad
Kontroll över utfall
All egendom renoverad sedan 2006
Nya tekniker prövas (RSS)
Tung uppgift att styra SF
Stora avskrivningar
God överblick över behov av UoF
Information på lösblad minskat
Mer kan IT-anpassas
Vi följer livslängdsutredningen
Nytt inflyttningspaket planeras
Verksamhet
Nuläge
Trädgård genomgången till 85%
Viktigaste mål till
2017-2019
Medlemsavtal
Vägar i innerområdet
Informativ hemsida
Arbetsfördelning
Ekonomiskt PM utvecklas
utbyte armaturer undersöks
VP Kommuniceras kontinuerligt
Utbilda styrelsen och andra
Autogiro införs
Genomgång BC-husförråd + lagning
Kalendarium känt
Medlemsinfo (papper)4-8sid
0- utfall ekonomi
garagerenovering utreds o beslut
Säkerställd finansiering 10år
Långsiktig UoF plan
Alla medlemmar kommunicerar
Säkerställa behov av styrelse
Medlemsavtal
Projektpärm
Hemsida
Föreningspärm innehåll
Offertbegäran
Ritningsarkiv
Digitalt arkiv
Regelverket
Prognosmodell
Plan för besiktning+ protokoll+åtgärd
Välkommet häfte
Kunskapsplan styrelsen samt övr
Utred Vägstandard o behov
Vinhandlarbladet digitalt
Miljö o hållbarhetsplan
Utred lekplatser o behov
Temablad
Arkiv digitalt och papper
Garagegenomgång
Medlemspärm innehåll Hemsida
Medlemsinfo papper
Ny TV-uttagsutredning
Möte inflyttade 1 per år
Prioritet viktigaste reparationer
Medlemsenkät
Engagera fler utförare
Viktigaste mål från nu
och till 2030
Plan UoF o finansiering prognos
Aktiviteter 2017
Trädgårdsfinish avslutas
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards