Någon nära blir psykiskt
sjuk…
• Från demensvård 1982 till dagens psykiatri.
• Min utgångspunkt; Psykosteam i Uddevalla.
• Hur skulle jag vilja bli bemött/behandlad?
• Alla är vi brukare med egna värdefulla
erfarenheter/upplevelser.
•Christer Johansson, Psykiatri, NU-sjukvården
1
Anhörigsamarbete…
• Vi vill och behöver utveckla oss…
• Bli bättre på att fungera tillsammans.
• Stärka anhörigas roll.
• Göra positiv skillnad för den som lever med
sjukdom/funktionsnedsättning.
2
Hur är det att vara anhörig?
• Hur påverkar det livet?
• Kris- sorg- oro- vilka möjligheter finns att
få hjälp?
• Är vården/stödet möjligt att begripa?
• Vilket bemötande?
• Delaktighet?
• Information? Hur ser den ut? Hur ta emot ?
• Stöd, förståelse? Skam, skuld?
3
Anhöriga
• Har en historia, en kunskap…
• En resurs, nu och sen…
• En stor tillgång…
• En värdefull samarbetspartner…
4
Kamratföreningen
Kamratföreningen Vänkraft
Vänkraft
IFS
IFS Fyrbodal
Fyrbodal
Attention
Attention
Anhöriga
Anhöriga
Närstående
Närstående
Vänner
Vänner
Särskilt
Särskilt boende
boende
Mungigan
Mungigan
Kullen
Kullen
Järvstigen
Järvstigen
Serviceboende
Serviceboende
Hyresvärdar
Hyresvärdar
Arbetsgivare
Arbetsgivare
Saronhuset
Saronhuset –– Kyrkan
Kyrkan
Gymnasieskola
Gymnasieskola
Försäkringskassan
Försäkringskassan
Allaktivitetshuset
Allaktivitetshuset
Skogslyckans
Skogslyckans bokcafé
bokcafé
FINSAM
FINSAM
Arbetsförmedling
Arbetsförmedling
Komvux
Komvux
Högskola
Högskola
Primärvård
Primärvård
BarnBarn- &
& ungdomspsykiatri
ungdomspsykiatri
Samordnare: Psykosteam
Psykiatrisk Akutteam
Sjukhusvård: NÄL/Brinkåsen
Rättspsykiatri, PSL-team
Neuropsykiatrisk utredningsenhet
Apotek
Apotek
Polis
Polis
Kriminalvård
Kriminalvård
Frivård
Frivård
Socialpsykiatri
Socialpsykiatri
Boendestöd
Boendestöd
Strömstadsvägen
Strömstadsvägen
Psykiatriskt
Psykiatriskt
ungdomsteam
ungdomsteam
Vårdutbildningar
Vårdutbildningar
Missbrukssektionen
Missbrukssektionen
Musslan
Musslan
Socialsekreterare
Socialsekreterare
Biståndshandläggare
Biståndshandläggare
LSS-team
LSS-team
Psykiatrisjuksköterska
Psykiatrisjuksköterska
God
God man
man // Förvaltare
Förvaltare
Habilitering
Habilitering
Ett förändrat synsätt…
• Psykiatrisk avdelning 1986. ” Lämna patienten här”.
• Behandlingshem 1989.Anhörigträffar. IFS.
• Psykosteam 1998. Vårdprogram. Samordnare/ Anhöriga
upplevs allt mer som en resurs.
• 2012. Hur fungerar det ?
6
Vi vill bli bättre på
• Att skapa samarbete med ”alla” anhöriga.
• Stöd.
• Information.
• Kunskap.
• Dialog.
• Samplanering.
7
Socialstyrelsens riktlinjer för
psykosociala insatser vid schizofreni
• Familjeinterventioner för att minska stressen i familjen och
förebygga återfall.
• Minskar återinsjuknande.
• Ökar följsamhet till medicinering.
• Förbättrar psykiskt mående, social funktion och livskvalitet.
• Förbättrar den sociala situationen och det känslomässiga
klimatet i familjen.
8
Familje/närståendestöd
• Är insatser som i forskning visat ge mycket stor
patientnytta.
• Ökad anhörigtillfredsställelse.
• Minskad närståendebörda.
9
Psykopedagogiska åtgärder…
• Kunskap om sjukdomen och dess behandling.
• Stöd.
• Problemlösning. Krishantering.
• En utbildning i dialogform.
• Minskar risken för återfall.
• Minskar psykossymtomen.
10
Hur arbetar vi idag och hur vill vi
gå vidare?
• Ett synsätt där vi insett värdet av anhöriga…
• Intresserade av att samarbeta.
• Initiativ.
• Struktur.
• Form.
• Innehåll.
11
Psykosteamet
• Samordnare; Sjuksköterska/ Skötare
• Läkare
• Kurator
• Psykolog
• Arbetsterapeut
• Sekreterare
12
Samordnare
• Vårdplan
• Nätverk/ Resurser
• Utvärdering/ Uppföljning
• Söka samarbete med anhöriga
• Kontinuitet/ Tillgänglighet
• Krisberedskap
13
• Samarbete är ett alldeles eget
och mycket värdefullt
kompetensområde.
• En konst som det går att
utveckla.
• Ingen är ansvarig för
problemet men samtliga är
ansvariga för lösningen!
14