välkomna! - IFS Centrala Stockholm

advertisement
Intresseföreningen för Schizofreni
Centrala Stockholm (IFS/CS)
S:t Eriksgatan 33
112 39 Stockholm
Tel: 08 – 654 43 69
E-post: [email protected]
IFS/CS INBJUDER MEDLEMMAR
TILL INFORMATIONSKVÄLL OM
”SJÄLVVALD INLÄGGNING”
Tid: Måndag 8 maj kl.17.00 – 19.00
Plats: S:t Eriksgatan 33
Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, driver projektet
”Självvald inläggning”, en vårdinsats som används i Norge.
Det går ut på att patienten själv får bestämma över sin inläggning i heldygnsvården upp till 5 dygn. Ett kontrakt skrivs mellan
avdelningen och patienten. Denne kan sedan vid behov ta
direktkontakt med avdelningen. I Norge har självvald inläggning
bidragit till färre vårddygn och mindre tvångsvård.
IFS/CS representant i referensgruppen, Elisabeth Aguado,
berättar om projektet.
Vi bjuder på kaffe och smörgås!
VÄLKOMNA!
Anmälan till IFS/CS via e-post eller telefon
(se kontaktuppgifter ovan).
Download