IFS Göteborg VÅRENS SCHEMA 2016

advertisement
IFS Göteborg
INTRESSEFÖRENINGEN FÖR SCHIZOFRENI OCH
ANDRA PSYKOSSJUKDOMAR I GÖTEBORG
VÅRENS SCHEMA 2016
FÖRELÄSNINGAR
Torsdag 25 februari 18.00 – IFS årsmöte med gulaschsoppa och bröd. Lasarettsgatan.
Torsdag 3 mars 18.00 – Sara Lundin, jurist, HSO Brukarstödscentrum. Dalheimers Hus.
Torsdag 7 april 18.00 – Lennart Lundin, 1:e Vice Ordf. Schizofreniförbundet berättar om verksamheten.
Lasarettsgatan.
Torsdag 12 maj 18.00 – Nisse Berglund, Sahlgrenska Psykiatri Psykos, berättar om stigma. Dalheimers Hus.
Anmälan krävs till våra föreläsningar.
UTBILDNINGAR
Varannan torsdag 18.00 (jämna veckor) med start 11/2 – Diskussionsträffar där vi utbyter tankar, idéer,
erfarenheter och mer därtill. Fika finns alltid. Lasarettsgatan.
ÖVRIGT
Tisdag 9 februari 17.00-20.15 – TV-inspelning av ’Smartare än en femteklassare’. Anmäl senast 4 februari.
Begränsat antal platser. OBS! Var på plats i god tid!
Torsdagen 2 juni 18.00 – Sommarbuffé. Anmälan krävs. Begränsat antal platser.
IFS Göteborg bistår alltid med stöttning av anhöriga och erfarna i behov av samtal, stöd och hjälp i form av
bl. a Drop-In, individuella samtal och telefonsupport.
IFS stöttar studenter kontinuerligt i deras arbeten kring schizofreni och psykossjukdomar.
IFS samarbetar med Sahlgrenska Universitetssjukhus, NSPHiG, andra organisationer och institutioner.
Varmt välkommen!
IFS Göteborg
ADRESS
WEBB
TELEFON
ORG. NR.
PLUSGIRO
IFS Göteborg
www.ifsgoteborg.se
031-155114
857204-3472
823686-1
Lasarettsgatan 1
E-POST
411 19 Göteborg
[email protected]
Download