Tema Babblarna

advertisement
2016-2017
Tema
Babblarna
2016-2017
Avd kotten
Babblarnasvärld skapad av barnen
Vetlanda – här växer människor och företag
Syfte med Babblarna
Mål / Syfte:
 Att barnen får utveckla sitt sociala samspel
 Att barnen får utveckla sin empati
 Att barnen får utveckla sin kommunikativa förmåga
Ur Lpfö – normer och värden:
”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn
till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
[…] respekt för allt levande och omsorg för sin närmiljö”.
Lpfö – utveckling och lärande:
”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att
fungera enskilt och i grupp”.
Lpfö – barns inflytande:
”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att
uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin
situation”
Fakta om Babblarna
Tema Babblarna:
Babblarna är ett material som tilltalar små barn. De är utvecklat för att främja
den tidiga språkutvecklingen. Babblarna är ett kompisgäng och därför kan
de med fördel användas för att främja barns vänskapsrelationer. Alla figurer
är olika till färg, form och personlighet. Som pedagog kan man antingen
främja eller försvåra barns vänskapsrelationer genom val av arbetssätt och
sammansättning av gruppens storlek. Om man leker och skapar tillsammans
så blir gemenskapen större och gruppindelningarna gör så att barnen känner
sig trygga. Pedagogen kan hjälpa barnen att finna vänner genom att
sammanföra barn som de tror skulle kunna leka bra ihop och genom
gruppindelning. Om man arbetar med att främja vänskapsrelationer skapar
man ett gott klimat för lek; det blir färre konflikter och barngruppen blir mer
harmonisk.
Innehåll:




Skapande verksamhet: lera, färg och form (finmotorisk träning)
Rörelse: danslek, rörelseslinga (grovmotorisk träning)
Matematik: antalsuppfattning, sortering, lägesord,
Språk: samtal i den dagliga verksamheten, litteratur som anknyter till
temat, sång och musik, ramsor, ordbilder (främjar barns intresse för
den skriftspråkiga världen).
 Drama: vänskap och empati kan förtydligas och problematiseras
genom dramaövningar.
BABBA är mycket pratsam, berättar sagor för den som vill lyssna och
läser många böcker.
Pratsam och omtänksam, naturlig ledare
(utan att kämpa för det), modig.
Älskar att läsa böcker och att berätta sagor.
Babba symboliserar Språkkunnighet
Koppling till Lpfö 98/10:
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk,
ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta,
uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
barn.”
BIBBI är lugn, försiktig och lite ängslig av sig.
Tycker inte så mycket om när det flyger och far.
Vill gärna göra lugna rofyllda saker. Odla växter, hänga i bion, se på
stjärnorna, räkna, bra på att klura ut praktiska lösningar.
Blir lätt skrämd. Eftertänksam.
Bibbi symboliserar matematik och problemlösning
Koppling till Lpfö 98/10:
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum,
form, läge, och riktning samt grundläggande egenskaper hos mängder, antal,
ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.”
BOBBO är glad och arg – med ett snabbt humör. Studsig och nyfiken.
Bobbo är nästan alltid glad (men kan bli jätte-hoppa-studsa-arg och sur när
något går fel)
Är mycket energifylld och busig.
Gillar att dansa och hoppsar gärna fram.
Bobbo symboliserar motorik och rörelse
Koppling till Lpfö 98/10:
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik,
koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt sin förståelse för vikten
av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.”
DADDA är bra på att hitta saker, men tappar dem lätt igen.
Lite klumpig och långsam, kommer ofta på efterkälken.
Nyfiken, plockar gärna upp saker i naturen, känner och funderar.
Fnittrar för sig själv, älskar att busa med roliga ljud
och fula miner.
Nära till gråten, envis – säger ofta ja-a! eller nä-ä!
Dadda symboliserar naturvetenskapen
Koppling till Lpfö 98/10:
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för
naturvetenskap och samband med naturen, liksom sitt kunnande om växter
och djur”
DIDDI är snabb, vill alltid vara först.
Tycker om att städa, far runt som en virvelvind.
Konstnärlig, kreativ och påhittig.
Älskar att rita, måla och kladda.
Diddi är den äventyrlige och våghalsige.
Har mycket ”spring i benen”, älskar när det studsar och far.
Pratar gärna men hinner inte alltid lyssna på andra.
Har svårt att komma upp på morgonen.
Diddi symboliserar kreativitet och skapande
Koppling till Lpfö 98/10:
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga
och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i
uttrycksformen bild.”
DODDO är snäll, rättvis och hjälper alltid sina vänner.
Är en trofast vän som ser till att ALLA är med. Lyssnar noga på vad de
andra vill.
Doddo vill gärna skapa rättvisa och hjälper till att lösa konflikter när de
uppstår.
Doddo älskar att höra sin egen röst.
Brusar aldrig upp.
Doddo symboliserar social kompetens
Koppling till Lpfö 98/10:
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina
tankar och åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin situation.”
Download