DODDO VÄRDEGRUND ”Förskolan ska sträva efter att varje barn

advertisement
DODDO
VÄRDEGRUND
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka
sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation”
(LPFÖ 98, reviderad 2010)
DADDA
NATUR OCH TEKNIK
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för
naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur”
(LPFÖ 98, reviderad 2010)
BOBBO
RÖRELSEEXPERT
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik,
koordinationsförmåga och kroppsuppfattning”
(LPFÖ 98, reviderad 2010)
BABBA
SPRÅKET
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk,
ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta uttrycka
tankar ställa frågor argumentera och kommunicera med andra barn”
(LPFÖ 98, reviderad 2010)
BIBBI
MATEMATIKER
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum,
form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal,
ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring”
(LPFÖ, reviderad 2010)
DIDDI
SKAPARE
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och
sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i uttrycksformen
bild”
(LPFÖ 98. Reviderad 2010)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards