Vecka - Ping Pong - Karolinska Institutet

advertisement
100208
KTH – syd: Högskoleingenjörsutbildningen
Biologisk kemi 7,5 hp HX 1001
18 januari- 8 mars 2010
Ny version 8 feb med större lokaler
Kursansvarig: Märit Karls (Tel: 585 81704, e-post: [email protected])
Lärare:
Helen Fischer
Märit Karls
Majken Lidén
Barbara Norman
Anna Strömberg
Margareta Örtegren
(HF)
(MK)
(ML)
(BN)
(AS)
(MÖ)
I kursen ingår föreläsningar, seminarier och grupparbeten Alla seminarier och grupparbeten
är obligatoriska.
Litteratur:
Holum .Fundamentals of General, Organic and Biological Chemistry –6th ed. –
John Wiley & Sons, inc, -1998.
Utdelat material.
Lokaler: Karolinska Institutet, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge
Föreläsningssalar:
Datasalar:
Skrivsal:
Alfred Nobels allé 10, 3-221, 3-264
Alfred Nobels allé 8, 6F, 7O
Alfred Nobels allé 10, BiPo-227
Alfred Nobels allé 8, 5
Lokaler på Huddinge sjukhus, entré Blickagången, för karta se länken:
http://inuti.karolinska.se/upload/Servicetjänster%20och%20logistik/Intern
%20service/Konferensservice/Karta_Huddinge.pdf
Birkeaulan, Forskningsgatan 51, plan 5
Kursrum 1, K64, Kirurggatan, plan 6
Kursrum 3, B63, Barngatan, plan 6
Kursrum 4, B63, Barngatan, plan 6
Kursrum 5, M64, Medicingatan, plan 6
Föreläsningssal M63, Medicingatan, plan 6
Föreläsningssal B64, Barngatan, plan 6
Medicinsk översiktskurs 3 hp HL 1100
21 januari – 22 februari 2009
Kursansvarig: Pernilla Lång (Tel. 08-585 82622., email: [email protected]
Lärare:
Annika Wallberg
Anna Wiik
Pernilla Lång
Susanne Frykman
Homira Behbahani
Gareth Morgan
(Awa)
(AW)
(PL)
(SF)
(HB)
(GM)
Litteratur:
Martini, FH. Fundamentals of anatomy & physiology. –7th ed. –Upper Saddle
River, Prentice-Hall, -2005.
Lindskog, Bengt I. Medicinsk miniordbok. 5 uppl. – Stockholm: Nordiska
bokhandelns förlag,1999.
Utdelat material.
Lokaler: Karolinska Institutet, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge
Föreläsningssalar/grupprum:
Patologen seminarierum 2 och 3 mittemot Birkeaulan (ingång vid Sandys)
Skrivsal:
Alfred Nobels allé 8: 5Y (ingång vid bibliotek)
På schemat är moment i denna kurs i kursiv stil
Obligatoriska moment: Seminarier
Vers. 100112
Vecka Datum
3
4
5
Må 18/1
Tid
Föreläsning/Seminarium/Grupparbete
Lärare
Sal
(F/S/G)
I= Introduktionkurs i kemi (om du ej har kemi från gymnasiet)
09.15-11.15
12.15-16.15
F
Upprop
Atomteori
MsNn
MK
3-221
B64
Ti 19/1
09.00-12.00
13.00-13.45
14.00-17.00
F
F
I
Kemisk bindning
MK
Introduktion till Medicinska kurser vt 2010 PL
Arbete med övningsuppgifter
MK
4/B63
M63
3-264
Ons 20/1
09.00-12.00
F
Celler, vävnader och organsystem
PL
Sem3
To 21/1
09.00-12.00
13.00-16.00
S
S
Kemisk bindning Gr 1
Kemisk bindning Gr 2
MK
MK
3-227
3-227
Fre 22/1
10.00-13.00
I
Arbete med övningsuppgifter
MK
3-264
Må 25/1
09.00-12.00
13.00-16.00
F
S:
Kemiska reaktioner
Celler, vävnader och organsystem
MK
PL
Birke 1
Sem3
Ti 26/1
09.00-12.00
13.00-16.00
F
F
Termodynamik och jämviktsreaktioner
Cirkulations-och respirationsorgan
MK
AW
Birke 1
Sem2
Ons 27/1
09.00-12.00
13.00-16.00
F:
S
Syra-bas, buffert
Cirkulation, respiration
MK
AW
Birke 1
Sem2 o 3
To 28/1
09.00-12.00
13.00-16.00
F:
I:
Buffert
Arbete med övningsuppgifter
MK
MK
Birke 1
3-264
Fre 29/1
09.00-12.00
F
Nervsystemet
SF
Inläsning kap. 9.10, 23.3 och 23.4 för Fysiologisk
buffertsem
Sem3
Må 1/2
09.00-12.00
13.00-14.00
senast kl 16
F
F
I
Organiska stamträdet, funktionella grupper
Endokrinologi
Inlämning av hemtentamen
MÖ
AWa
MK
7O
Sem 3
Ti 2/2
09.00-12.00
F
Alkoholer, etrar, tioler
MÖ
7O
Ons 3/2
09.00-12.00
13.00-16.00
F
S
Aldehyder, ketoner, karboxylsyror
Nervsystemet
MÖ
SF/HB
7O
Sem2 o 3
Vecka
6
Datum
Tid
Föreläsning/Seminarium/Grupparbete
Lärare
Sal
To 4/2
09.00-12.00
13.00-16.00
S
S
Fysiologisk buffert Gr 2
MK
Fysiologisk buffert Gr 1
MK
3-227
3-227
Fre 5/2
09.00-12.00
F
Estrar, aminer, amider
MK
5/M64
Må 8/2
09.00-12.00
F
Anatomi och rörelseapparaten
PL
Sem3
Ti 9/2
09.00-12.00
F
Repetition
MK
6F
Ons 10/2
7
Inläsning
09.00-12.00
Tentamen 1 Biologisk kemi
Fre 12/2
09.00-12.00
13.00-16.00
F
S
Kolhydrater
Rörelseapparaten
MK
PL
6F
Sem2 o 3
Må 15/2
09.00-12.00
F
Digestions- och urogenitalorgan
GM
Sem2
Ti 16/2
09.00-12.00
13.00-16.00
F
S
Lipider
Digestion, urogenitalia, Gr 1
MK
GM
M63
Sem2 o 3
Ons 17/2
09.00-12.00
F
Aminosyror, peptider, proteiner
MK
M63
To 18/2
09.00-12.00
F
Proteiner, enzymer
MK
M63
Fre 19/2
8
5Y
To 11/2
Inläsning
Må 22/2
09.00-10.30
Skriftlig tentamen, Medicinsk översiktskurs PL, AW
5Y
Ti 23/2
09.00-12.00
F
Nukleinsyror
HF
1/K64
Ons 24/2
09.00-12.00
13.00-16.00
F
S
Proteinsyntes, mutationer
Sickle cell anemi Gr 1
HF
MK
1/K64
3-227
To 25/2
09.00-12.00
13.00-16.00
F
S
Bioenergetics, citronsyracykeln
Sickle cell anemi Gr 2
AS
HF
1/K64
3-227
F 26/2
09.00-12.00
13.00-16.00
G
Introduktion till grupparbete Metabolism MK
G
Metabolism Gr 1-3
3-221
9
Vecka
Datum
Tid Föreläsning/Seminarium/Grupparbete Lärare Sal
Må 1/3
09.00-17.00
G
Metabolism Gr 1-3
BN, MK, ML
G
Metabolism Gr 1-3
BN, MK,ML
Ti 2/3
Ons 3/3
9.00-11.00
12.00-14.00
14.15-16.00
G
G
G
Redovisning Metabolism, Grupp A
Redovisning Metabolism, Grupp B
Uppföljning
BN, MK, ML 3-264
BN, MK, ML 3-264
MK
3-264
To 4/3
09.00-12.00
F
Repetition
MK
5/M64
MK
5Y
Fre 5/3
10
Må 8/3
Inläsning
9.00-14.00
Tentamen 2 Biologisk kemi
Omtentamen 1 Biologisk kemi
Download