Malaria

advertisement
Av: Hedieh Setayesh


Visste ni att malaria är den vanligaste
livsfarliga sjukdomen? Och att den är en av
de sjukdomar som dödar flest världen över?
Varje år dör minst ca 1,5 miljoner människor
av malaria.

Äldsta källor är kinesiska skrifter från ca 2700 f.kr.

Namnet Malaria, mal aria ”dålig luft”

Kolonialismen




Upptäckt av parasit år 1880 av Charles Louis
Alphonse Laveran
Upptäckt av smittbärare år 1889
Kontrollera myggorna fortplantning med
insektsdödande medel , Paul H. Müller nobelpris
för DDT
1950 – talet malaria nästan utplånat i Nordamerika
och stora delar av Europa


Orsakas av parasiter
4 parasiter som kan smitta människor:
P.falciparum, P. vivax, P. ovale och P. malariae



Parasiterna finns utbredda i olika delar av världen,
den som dominerar i Afrika är P.falciparum.
Anopheles vetenskapligt namn på malariamyggan
 smittspridare
I Zambia, Anophelesarterna, gambiae, arabiensis
och funestu. Och den mest utbredda parasiten
Plasmodium falciparum


Livscykel
ca 2.9 miljoner fall i Zambia, befolkning ca 13
miljoner
Det finns tre feberstadier:



Det Första (kalla stadiet), varar i ca en timme
och består av intensiv frossa, gåshud och
köldkänsla
Det Andra (varma stadiet), varar i ca 5-6
timmar, febern stiger upp mot 40 °C
Det Tredje varar 3–4 timmar, febern sjunker,
lämnar patienten utmattad och sovande

Genetiska:  Sickelcellanemi
HLA – Komplex

Förvärvat immunitet

Malaria under graviditet

Beteende aspekt  social och ekonomisk läge



Behandlingarna beror på vilka riktlinjer som
landet har valt att ta.
Riktlinjerna baseras på vilken parasittyp det är
som har orsakat infektionen
vissa läkemedel har utvecklat resistens och är
inte längre effektiva

Resistens = ett av de största hoten mot Malaria

Har beträffats hos 2 av 4 parasitarter

Lösning: kombinationsbehandling ACT
 kostar 15ggr mer per behandling




Varför inte vaccin?
Parasiten förändras hela tiden i livscykeln
Har förmågan att gömma i sig i cellerna
Finansiering
Alternativ:
 inte låta parasiten komma in i blodcellerna.
 inte låta parasiten bli fulländad i cykeln
 att förbättra kroppens förmåga att bilda
antikroppar.
 förbättra själva myggans immunsystem


Nya rön  Vaccinet RTS,S
3 viktiga saker att ta hänsyn till enligt Zambiska
riktlinjer:
 Minska antalet infekterade genom ex. ITN,
myggnät


Tidig diagnos och behandling
Kontrollera myggpopulationer genom ex.
sprayning





Malaria infekterar 300- 500 miljoner människor varje
år, dödar 1.2 miljoner årligen.
Barn i länder söder om Sahara står för 82 % av dödsfall
orsakade av malaria över hela världen.
I Afrika står malaria för den 2:a ledande orsaken till
dödsfall efter HIV/AIDS.
Malaria orsakar en förlust på 1.3% av den årliga
ekonomiska tillväxten i drabbade länder.
Att stoppa spridningen av Malaria är en av FN:s
millenniemål som ska vara uppfyllt till 2015.
Mer information finns på: http://www.fn.se/


Källor som jag mestadels använde för min research
på nätet var mycket från CDC, NE, WHO och
Läkare utan gränsers hemsida.
Frågor?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Vilken organism bär malaria till människan? Anopheles
myggan
Vad orsakas malaria av? Parasitinfektion
Hur många organismer involveras i malarias livscykel? 2 st
Varför upptäcks inte malariaparasiten av försvaret? Pga. att
den har förmågan att gömma sig i cellerna
Vilken känd person tros ha dött ifrån malaria? Alexander den
store
Hur kan malaria förebyggas? (nämn flera metoder) Myggnät,
vektorkontroll samt tidig diagnos och behandling
Vad brukar malaria har för symptom? vanligtvis feber,
muskelverk, huvudverk, illamående och diarré
I vilka områden är malaria vanligt idag? Stora delar av Afrika
och Sydostasien
Vilken/ Vilka upptäckter inom malariaforskning erhöll
nobelpris? Upptäckten av parasiten och bekämpningsmedlet
DDT
Download