Hinduism

advertisement
Hinduism
• Ordet hindu betyder indier.
• Hinduism är Indiens religion – 80 % av Indiens
en miljard invånare är hinduer.
• Hinduismen har ingen grundare.
• Hinduismen är 3000 år gammal.
• Hinduismen har ingen bestämd lära eller
trosbekännelse. Det har de flesta andra
religioner.
Hinduism
• Indien befolkades från början av ett folk som
hette draviderna, de var mörkhyade.
• De dyrkade bland annat guden Shiva. För cirka
3500 år sedan tog ett ljushyat krigarfolk från
norr över – de kallades arier. Arierna blev en
härskarklass.
• Ariernas och dravidernas religion smälte
samman och blev tillslut hinduismen.
• Hinduismen är världen äldsta religion.
Hinduismen och kastsystemet
• Människorna i Indien blev snabbt indelad i fyra
olika klasser eller kast.
1. Präster
2. Krigare, ämbetsmän
3. Bönder, köpmän och hantverkare
4. Tjänare och slavar
• Kastlösa – har det inte lätt
• Du föds in i ett kast och kan inte lämna det – ger
ett ”fast” samhälle.
Synen på fattiga
• Är du fattig skyll dig själv – lev ett bättre liv
som återföds du bättre.
• Vilken familj och vilket kast då föds in i beror
på dig själv och ingen annan.
• Gott och bra liv ger god karma.
Karma – gärningarnas lag
•
•
•
•
•
Karman avgör hur du återföds.
Karman är slutsumman av hur du levt ditt liv.
Hederligt och bra liv ger bra karma.
Dåliga handlingar ger dålig karma.
Den som har skaffat sig god karma återföds i ett
högre kast.
• Den som har dålig karma återföds i ett lägre kast.
• Hur påverkar det synen på människan?
Hinduism
• Hinduismen kan skilja sig mycket i olika delar
av landet.
• Gemensamt är att alla tror på reinkarnation –
återfödelse.
• Allt liv hör samman: människor, djur och
växter är släkt.
• Därför ska allt liv behandlas med respekt, t.ex.
inte äta kött.
Hinduism
Hinduism
• Läsa 461-462
• Människan har en evig själ – den kallas atma.
• När människan dör vandrar själen över till en
annan kropp som just föds.
• Själavandringen kallas för reinkarnation.
• Det finns även världssjäl – Brahman (gud).
• Brahman är en andlig kraft som genomsyrar
allt liv i universum
Hinduism
• Människan själ är en del av Brahman
• Atman (själen) kan inte förenas fullt ut med
Brahman så länge den är fången i kroppen.
• Målet är därför att slippa reinkarneras
(återfödas)
• Alla vill uppnå moksha - smälta samman med
världssjälen och slippa återfödas.
• Moksha – betyder befrielse.
Vägar till moksha
1. Yoga
• Yoga är en särskild träningsteknik som är mycket
gammal.
• Yoga har även blivit populärt här i västvärlden.
• En mästare på yoga behärskar sin kropp på ett
fantastiskt sätt och är mycket stark och smidig.
• Det finns de som kan hålla andan i 10 minuter och det
sägs att vissa kan få hjärtat att sluta slå.
• Den som har nått fulländning i sin träning kan under
djup meditation då nå moksha – målet är nått.
• Jahre alt - Yogi Swami Yogananda präsentiert seine
Beweglichkeit - YouTube
2. Försakelse och askes
• Handlar om att säga nej till all jordisk njutning.
• De lever mycket fattigt och enkelt.
• De vandrar runt till olika tempel och heliga
platser.
• Där mediterar de och pratar med sadhus –
heliga män.
• Vissa går mycket längre än så. De slutar tvätta
sig och häller aska i håret. Andra plågar sig
oerhört mycket.
3. Bhakti – känslans väg
• Kallas också för hängivenhetens väg.
• Dyrkar oftast guden Krishna som man
verkligen älskar.
• Upprepar Krishnas namn och sjunger
lovsånger till honom mest hela dagen.
4. Vishetens väg
• Här är det kunskap som gäller.
• De som följer vishetens väg menar att det är
bristen på kunskap som gör att vi återföds.
• Den som har rätt kunskap slipper återfödas.
• Detta är en mycket svår väg som endast kan
nås av några få lärda.
• De studerar heliga skrifter mest hela dagen.
Vem är hindu?
• Vissa säger att hinduismen inte är en religion
utan flera.
• Gemensamt är att man tror på själavandring.
• Dessutom finns det vissa gemensamma regler.
Gemensamma regler
•
•
•
•
•
Inte äta kött
Inte dricka alkohol
Inte ljuga
Inte stjäla
Inte skada eller döda något levande väsen.
Download