kostpolicy - Flisan - Förskolan i Vickleby

advertisement
Reviderad: 2013-07-26
Flisans
KOSTPOLICY
Maten på Flisan ska ha god kvalitet, främja goda matvanor och serveras i en trivsam
miljö. Maten ska varieras och så långt det är möjligt vara fri från tillsatser och
bekämpningsmedel.
BAKGRUND
Kostpolicyn har tagits fram av mat- och trivselgruppen i dialog med Flisans
pedagogiska personal. Kostpolicyn är godkänd av Flisans styrelse. Det är viktigt att
kostpolicyn hålls levande genom uppföljning, uppdateringar samt återkommande
utbildningar.
SYFTE
Genom att ha en kostpolicy vill vi så långt som möjligt erbjuda en hälsosam och bra
mat för våra barn på Flisan. Ledorden är matglädje, hälsa och miljö.
MÅL
Matglädje: Kostverksamheten ska förmedla matglädje genom delaktighet, positivitet
och kvalitet.
Målet är att alla ska få känna matglädje kring kostverksamheten. Det kan nås genom
delaktighet i val av inköp, odling på gården, studiebesök hos lokala producenter,
prova nya smaker, vara med och välja dagens frukt, hjälpa till att laga och baka samt
sätta fram och duka snyggt vid mattillfällen.
Hälsa: Kostverksamheten ska bidra till att grundlägga en god hälsa i form av bra och
varierad kost.
Målet är att våra barn ska få mat med bra näringsinnehåll och av god kvalitét. Detta
nås genom tillämpning av tallriksmodellen, varierad kost och mycket frukt och
grönt samt genom inköp och förbrukning av, så långt det är möjligt, KRAV-märkt
mat, obesprutad mat och mat utan tillsatser; exempelvis glutamat, färgämnen och
sötningsmedel.
Miljö: Kostverksamheten ska arbeta med miljö ur ett helhetsperspektiv, från jord till
bord, för ett hållbarare samhälle.
Målet är att vi ska vara goda förebilder åt våra barn genom att visa hur vi tar
hand om vår miljö ur ett hållbart perspektiv. Detta kan ske genom egen odling,
kompostering, bakning och tilllagning av mat i barngrupp, inköp av närproducerad
mat och inköp av mat utan bekämpningsmedel.
Reviderad: 2013-07-26
ANSVAR
Mat och trivselgruppen ansvarar för:
● Att livsmedel med bra kvalitet upphandlas och inhandlas.
● Att revidera och hålla kostpolicyn levande.
● Att ordna med aktuell utbildning i kost, livsmedelshantering, miljö och hälsa.
Flisans föreståndare ansvarar för att:
● Personalen är informerad i livsmedelshygien och livsmedelsrutiner.
● Personalen är informerad om Flisans kostpolicy och dennas värden.
● Att egenkontrollsprogrammet revideras varje år.
Flisans köksansvariga ansvarar för:
● Att barnen får stifta bekantskap med olika sorters livsmedel och maträtter.
● Att beställa hem lämplig mängd mat för vad verksamheten kräver.
● Att kassera dålig mat (datummärkning). Sunt förnuft får råda.
● Att måltidsmiljön är rogivande och inspirerande.
● Att förmedla vikten av att äta rätt ur ett hälsomässigt perspektiv och ha en
positiv inställning till måltiderna ur ett socialt perspektiv.
● Alla matgäster ska kunna äta sig mätta. Det ska inte ses som
motsatsförhållande till maxbegränsning.
SPECIALKOST
Fullgoda alternativ skall serveras till den som av medicinska, religiösa eller etiska
skäl inte kan äta av den ordinarie maten. Föräldraintyg kommer att krävas och
behöver förnyas varje läsår, gäller ej glutenintolerans och diabetes. Intyg lämnas till
Flisans pedagogiska personal.
Vi kan endast beställa specialkostlunch till personal om någon i barngruppen
har behov av samma specialkost. Men om någon av Flisans personal behöver
specialkost av medicinska, religiösa eller etniska skäl tas detta upp i diskussion med
mat- och miljögruppen. Vår strävan är att erbjuda vår personal fullgoda alternativ.
RÅD OCH REKOMMENDATIONER
Flisan ska föregå med gott exempel på goda matvanor.
● Drycker (te.x. läsk, saft och lättdryck) och livsmedel som är tomma på
näring men fyllda med socker och fett bör inte förekomma i den dagliga
verksamheten utan endast begränsas till enstaka tillfällen.
● Frukt, grönsaker och andra hälsosamma snacks bör erbjudas som festliga
alternativ.
Frukost och mellanmål
NULÄGE
Frukost och mellanmål inhandlas och tillbereds av Flisan. En inköpslista görs av
köksansvarig. Listan beskriver vilken typ av vara samt mängd. Exempelvis: bröd
4 stycken, fil/yoghurt 10 liter. Listan finns tillgänglig under torsdag eftermiddag, en
person från mat- och trivselgruppen sköter inhandlingen till nästkommande måndag.
Flisans köksansvarig tar beslut tillsammans med barnen om vilken mat som ska
serveras för dagen.
RIKTLINJER
Reviderad: 2013-07-26
●
●
●
●
●
●
●
Frukost och mellanmål varieras under veckan så att alla barn lär sig olika
bra matvanor. Variationen skapar möjligheten att prova nya smaker och
konsistenser.
Bröd serveras dagligen och bör vara osötat och fiberrikt. Utbudet av
brödsorter bör varieras och vi välkomnar hembakat bröd.
Chokladmjölk ska vara begränsat till enstaka tillfällen.
Vid servering av gröt, fil och yoghurt används naturella produkter som
smaksättning, exempelvis färska eller frysta frukter och bär, fruktmos, kanel
och torkad frukt. Till yoghurt eller fil kan topping av exempelvis solroskärnor,
pumpakärnor, müsli eller osötade flingor vara ett alternativ.
Rent socker på gröt, fil och yoghurt serveras endast vid speciella tillfällen.
Mellanmålet kan bestå av samma livsmedel som frukost med tillägg av
grönsak eller frukt.
På bröd används matfett med minst 70 % fett, varav ca en tredjedel är mättat.
Lunch
NULÄGE
Lunchen tillagas i Mörbylångas tillagningskök i Färjestaden och körs till Flisan
tre dagar i veckan, där den tas emot av personalen och tillbereds vid lunchtid.
Mörbylånga kommuns kostverksamhet har en stor andel ekologiska inköp av
livsmedel och strävar efter att uppnå de nationella målen på 25 %. Många av
riktlinjerna här nedan är tagna ur Mörbylånga kommuns kostpolicy.
RIKTLINJER
●
●
●
●
●
●
●
●
Tallriksmodellen är en utmärkt riktlinje vid servering av lunch.
Det ska alltid serveras minst två olika sorters grönsaker. Utbudet varieras
efter säsong och ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Att servera
gurka, tomat och isbergssallad under vinterhalvåret är varken ekonomiskt
eller miljömässigt försvarbart. Det går utmärkt att komplettera utbudet med
varma grönsaker, pasta- eller potatissallad, keso och yoghurtdressing.
Även när lunchen består av soppa eller vegetariska rätter serveras
grönsaksbuffé.
Bröd serveras när det serveras soppa. Är det vegetarisk soppa skall även
köttpålägg till smörgåsen finnas.
Ser pedagogerna att det finns behov kompletteras lunchen med knäckebröd.
Maten till överviktiga/underviktiga som står under dietistens eller
skolhälsovårdens behandling skall hanteras som i behov av specialkost.
Maten på Flisan ska inte innehålla jordnötter, nötter, mandel (mandelmassa)
eller sesamfrön.
Måltidsdryck utgörs av ekologisk mellanmjölk alternativt vatten.
FIRANDE OCH SPECIELLA HÖGTIDER
Reviderad: 2013-07-26
Traditioner finns av olika slag och det finns anledning att på Flisan föra traditioner
och kulturarv vidare. I det här sammanhanget betonas vikten av att det finns andra
sätt att uppmärksamma en högtid än att äta sötsaker, i syfte att skapa ett sunt
förhållningssätt till socker. Födelsedagar firas med viss begränsning. Varje barn bör
uppmärksammas och firas. Fruktsallad kan vara ett alternativ till glass- och tårtkalas.
Ett alternativ är att samla ihop månadens födelsedagsbarn, låta dem baka och bjuda
på något en valfri dag i månaden. Bakning tillsammans med barnen välkomnas mer
än gärna i den mån det är pedagogiskt motiverat och genomförbart.
SÄKER MAT
● Maten får inte hållas varm i mer än två timmar, för potatis gäller högst en
timme.
● Lagringstiden för kyld mat får inte överstiga fem dagar inkl. tillagningsdag och
ätdag. Temperaturen i kylen får inte överstiga + 4°C
● Maten temperaturmäts av Flisans pedagogiska personal innan servering vilket
bokförs i egenkontrollpärm.
● Mottagningsmaten temperaturmäts av Flisans pedagogiska personal.
● Kyl och frys temperaturmäts och bokförs av Flisans pedagogiska personal.
UPPFÖLJNING
Uppföljning och utvärdering av kostpolicy ska ske årligen av mat- och trivselgruppen.
Varje år ska man göra en utvärdering om huruvida man uppfyllt de uppsatta målen.
Download