Projekt Tillgänglig Natur Om projektet Människor med

advertisement
Projekt Tillgänglig Natur
Om projektet
Människor med funktionsnedsättning ska erbjudas aktiviteter i
naturen, för att på få samma möjlighet som andra till fritidsaktiviteter och naturupplevelser. Vi riktar oss till vuxna och
barn. Aktiviteterna som erbjuds ska vara av stor bredd för att
tilltala olika typer av människor. Alla ska få möjlighet att
upptäcka att det är roligt, skönt och intressant att vara i
naturen!
Projektet skapar nätverk mellan funktionshinderföreningar och
alla typer av aktörer i Sörmland som intresserar sig av
friluftsliv.
Ökad mångfald och integration. Vi ska aktivt bjuda in
nysvenskar naturaktiviteterna och funktionshinderrörelsen i
stort.
Genom byggnation och anläggning ska vi förbättra
tillgängligheten på utvalda platser i Södermanlands län.
Tidsplan
Vi har sökt pengar från allmänna Arvsfonden och hoppas att
projektet formellt kan starta i augusti 2017
Vi kommer att smygstarta med enstaka aktiviteter redan under
sommarhalvåret 2017.
Kontakt
Vi söker kontakt med föreningar och offentliga aktörer som vill
samverka med projektet. Vi är även intresserade av vad du
med funktionsnedsättning har för idéer till projektet. Hör av dig
till projektledaren:
Sofia Palmer
Tel: 016-13 87 85
E-post: [email protected]
www.hsod.se
Download