Vad är retorik

advertisement
Tor Stagnell
HT 2011
Anders Sigrell
RETA30 (RA)
Vad är retorik?
Retorik kan förstås och läras står det i inledningen till ”Retorik Idag – introduktion till
modern retorikteori”1.
Jag tror att retorik, som det påstås, kan förstås på ett vardagligt och enkelt plan.
För det första kan retorik förstås som något egoistiskt. Ponera att du har konstruerat en text.
Självfallet vill du att folk läser den. Likadant om du konstruerar ett argument inför en debatt
eller kanske även i en pågående debatt. Du eftersträvar acceptans, för din text eller för ditt
argument.
Retorik är ett ämne som utvecklats enormt och det som var tillämpligt för romarna med
deras retorik behöver inte vara det enligt vårt synsätt.
Jag tror att gemene man ser på retorik som ett sätt att övertyga andra. Att nå dina mål som
talare/skrivare/författare eller vad du nu är.
Slutligen handlar ju retorik självfallet om att sätta sig in i dessa situationer, kunna se sina
mottagares tankar och inneha förmågan att avgöra hur man på bästa sätt kan
övertyga/entusiasmera.
Retorik kan läras genom tillgodoseendet av kunskap tillämpligt inom området. Oavsett vir
bonus eller inte förtjänar språket den vördnad och respekt som retorik [ellocutio] tillför.
Jag tror att entusiasmen i att vara lärd inom retorik ligger i respekt.
Så beskriver jag retoriken för min mamma.
1
Kjeldsen 2008 s. 10
Download